EU version

Za vozbu uhlí si ČD Cargo zaslouží uznání. Zásadní je, že jsme pro železnici zastropovali ceny elektřiny, řekl ministr Kupka

Za vozbu uhlí si ČD Cargo zaslouží uznání. Zásadní je, že jsme pro železnici zastropovali ceny elektřiny, řekl ministr Kupka
foto: Archiv/Za vozbu uhlí si ČD Cargo zaslouží uznání. Zásadní je, že jsme pro železnici zastropovali ceny elektřiny, řekl ministr Kupka
09 / 11 / 2022

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s ministrem dopravy o schvalování nového rozpočtu SFDI, výstavbě VRT i jednotlivých vozových zásilkách (JVZ).

Dnes proběhlo jednání Hospodářského výboru a tématem byl rozpočet SFDI. Ráda bych Vás poprosila o krátký komentář.

Ten rozpočet je rekordní v tom objemu finančních prostředků, které budou směřovat jak na železnici, tak do silniční infrastruktury, 150,9 miliard korun. S tím, že nás, Ministerstvo dopravy, čeká úkol zajistit další finanční prostředky tak, abychom dokázali pokrýt celou tu sumu 150,9 miliard korun. Je to zároveň jasná zpráva, že i přes všechny ekonomické komplikace, kterým v současné době čelí Česká republika a fakticky celá Evropa, budeme investovat dokonce ještě víc než v letošním roce. Znamená to, že žádná z těch rozběhnutých staveb se nebude muset zastavovat a že zároveň bude možné rozběhnout další klíčové stavby, se kterými se počítalo a které v případě železnice zajistí další zkapacitnění celé železniční sítě.

Jak je to konkrétně s plánem výstavby VRTek? Je i tam počítáno s nějakou řádovou investicí? Popřípadě řešíte nějakým způsobem dál to financování?

Tam v tuto chvíli zadáváme přípravu dokumentací pro územní rozhodování. Zároveň se samozřejmě připravují důležité projekty všech těch vysokorychlostních tratí napříč celou Českou republikou, protože i ty přípravné procesy, dokumentace a jednotlivé studie znamenají poměrně významnou částku z hlediska toho rozpočtu v příštím roce. A tak jako je rekordní suma právě pro samotnou výstavbu, tak je také rekordní suma i pro přípravu těch projektů. Bez toho bychom totiž nebyli do budoucna schopni naplnit tu vizi vybudování jak vysokorychlostních tratí, tak významné modernizace té stávající železniční sítě.

My se dnes setkáváme při příležitosti první Česko-slovenské železniční konference VUZ. Velkým tématem, které tady rezonovalo, bylo JVZ, jednotlivé vozové zásilky. Slovensko aktuálně již notifikuje jejich podporu. Chtěla bych se zeptat, jestli to je téma i pro Váš sektor a jestli plánujete podobnou podporu nebo i jinou pro železniční nákladní dopravce v České republice.

My jsme už v letošním roce dosáhli významné podpory, obecně celé železniční dopravy závislé na elektrické trakci. Vypadá to, že ve finále budeme mít k dispozici notifikaci Evropské komise a budeme moci vrátit všem železničním dopravcům, ale vlastně všem, kteří využívají třeba i elektrickou trakci ve veřejné městské dopravě, tak právě ten poplatek za obnovitelné zdroje. To je poměrně významná suma. Znamená to, že do železnice a do veřejné dopravy závislé na trakci se vrátí celá miliarda Kč.

A další podpora konkrétně právě v tom převozu těch jednotlivých vozových zásilek, protože ty jsou, dalo by se říct, takovou krizovou oblastí, protože řada společností a firem dnes upřednostňuje právě silniční dopravu před železniční a jednotlivé vozové zásilky jsou oblastí, kde by železniční doprava mohla mít prostor.

Klíčové je zajistit průchodnost železniční sítě. To byste se „udotovali k smrti“ a stejně byste nedosáhli toho, že bude takový typ dopravy atraktivnější proto, že bude pružnější a rychlejší. K tomu směřujeme, to je klíčová role i Ministerstva dopravy – zajistit průchodnější železniční síť, a to je taky nejpodstatnější podpora i těch jednotlivých vozových zásilek.

Aktuálně se ukazuje významná role železniční infrastruktury i v rámci energetické krize, kdy dopravci, například ČD Cargo, navyšují přepravované objemy uhlí. Jak hodnotíte situaci?

Významný krok, který udělala Česká republika, je také zastropování energií pro železniční dopravce. Významný krok proto, aby mohli kontrahovat dopravu už na příští rok s jasnou představou té výsledné ceny. Co se týče té aktuální situace v cargo dopravě, kde výrazně roste poptávka po dopravě hnědého uhlí jak ze strany elektráren, tak ze strany tepláren, tak s vypětím všech sil se ČD Cargu daří vracet do oběhu další vozidla, což znamená opětovné posílení té kapacity, ale s ohledem na to, že například v dolech chybí koleje pro nakládku, tak v tomto směru jsou možnosti opravdu značně limitované. Je opravdu výsledkem intenzivního úsilí, které si zaslouží uznání ČD Carga, že se snaží uspokojovat i požadavky tepláren. Náš dopravce funguje jako dopravce. Problém většinou bývá v tom kontraktu mezi teplárnami a samotnými doly, které třeba v průběhu léta prodávaly své uhlí zejména pro elektrárny, které často vyráběly na plný výkon, a teď naši dopravci zvládají na poslední chvíli zajištění potřebného objemu uhlí i pro teplárny, ale je to opravdu na hraně.

 

Tagy