EU version

Workshop VRT na RAIL BUSINESS DAYS: Vše, co jste nevěděli o přípravě vysokorychlostních tratí v ČR

Workshop VRT na RAIL BUSINESS DAYS: Vše, co jste nevěděli o přípravě vysokorychlostních tratí v ČR
foto: Redakce RAILTARGET/Workshop VRT na RAIL BUSINESS DAYS: Vše, co jste nevěděli o přípravě vysokorychlostních tratí v ČR
06 / 06 / 2023

Na ostravském RAIL BUSINESS DAYS právě začal Workshop VRT, pořádaný Správou železnic.

Pod heslem "Vše, co jste nevěděli o přípravě vysokorychlostních tratí ČR" právě začal workshop věnovaný vysokorychlostním tratím. Mezi prezentujícími nebude chybět Jakub Bazgier, ředitel VRT, ale také Martin Švehlík, náměstek ředitele pro rozvoj. Dále Jiří Merta, náměstek ředitele pro techniku, Marek Pinkava, náměstek ředitele pro přípravu oblast jih, či Pavel Hručška, náměstek ředitele pro přípravu oblasti sever.

Martin Švehlík, náměstek ředitele pro rozvoj, se v úvodu věnoval tématu „VRT a udržitelný rozvoj regionů“. Prozradil, že poznatky ze zahraničí poukazují na rozhodující vliv místních samospráv na budoucí rozvoj v okolí VRT. Vysokorychlostní tratě představují příležitost ke stimulaci hospodářského růstu. Samotné investice do VRT však podle něj nezaručí maximální přínosy. Ty lze ale výrazně zvýšit kladným přístupem místní samosprávy a nastavením podmínek pro podnikání a výstavbu.

Jiří Merta, náměstek ředitele pro techniku, seznámil odbornou veřejnost s technická koncepcí a zajímavostmi VRT. Provozní rychlost VRT by měla být mezi 200 až 320 hm/h, přičemž návrhová rychlost se pohybuje na úrovni 350 km/h. Cílem těchto rychlostí je překonat trasu mezi Prahou a Brnem za méně než hodinu. Náměstek ředitele se vyjádřil i k případném problematice údržby VRT na železničním svršku, trakčním vedení a nad nimi, by podle poskytnutých informací měla trvat cca 4,5 hodiny a to mezi 23. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Mimo tento prostor pak lze pracovat i za provozu s pomocí specializovaných středisek, které budou každých 100 km VRT.

Marek Pinkava, náměstek ředitele pro přípravu oblast jih, se věnoval dobrodružstvím při projednání VRT Praha – Brno – Ostrava. Výstavba VRT na tomto území prochází 6 kraji a 5 statutárními městy. S regiony se tak spolupracuje již od samého začátku, kdy se definují cíle pro každý kraj a hlavním výstupem spolupráce jsou budoucí linky vlaků a základní konfigurace tratí. Pro všechna omezení se díky komunikaci podařilo upravit trasu na přibližně 10 místech a aktuálně se Správa železnic potýká s ojedinělými námitkami k prostupnosti skrz trať. Náměstek ředitele Pinkava také upozornil na dezinformace a s ním spojený boj proti nim, kdy za stavbu VRT jsou často vydávány jakékoliv stavby a kolují nepřesné či lživé informace o provozu VRT.

Pavel Hruška, náměstek ředitele pro přípravu oblast sever, informoval o přípravě přeshraničního projektu a mezinárodní spoluprací s DB Netz. Nově spojení mezi Drážďanami a Prahou má za cíl zvýšení kapacity a zavedení nových, dostupných, linek. Klíčovými ukazateli projektu je rychlost mezi 200 a 230 km/h pro osobní vlaky a až 120 km/h pro nákladní vlaky.

Tagy