EU version

„Vysokorychlostní železnice znamenají novou éru konektivity. Chci cestovat rychlovlakem po celé Evropě,“ říká Alberto Mazzola, šéf CER

„Vysokorychlostní železnice znamenají novou éru konektivity. Chci cestovat rychlovlakem po celé Evropě,“ říká Alberto Mazzola, šéf CER
foto: foto RAILTARGET/Alberto Mazzola
19 / 06 / 2024

Evropské státy nadále rozšiřují vysokorychlostní železniční infrastrukturu. Alberto Mazzola sdílí své nadšení z transformačního dopadu tohoto vývoje na celý kontinent a zdůrazňuje klíčovou roli VRT při posilování evropské konektivity a identity.

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s Albertem Mazzolou, výkonným ředitelem CER, uskutečněný na konferenci ŽESNAD.cz pro železniční nákladní dopravce ve Špindlerově Mlýně. 

Pane Mazzolo, je mi potěšením přivítat Vás zde ve Špindlerově Mlýně. Chtěl bych se Vás zeptat na téma vysokorychlostních železničních tratí, protože je to pro nás obrovský projekt. Co si myslíte o tomto projektu a situaci u nás?

Podle mého názoru je to velmi dobrý projekt. Všude tam, kde byly vysokorychlostní železnice implementovány, sklidily velký úspěch ve všech zemích a změnily tamní image železnic. Poskytuje obraz velmi pokročilé služby pro lidi a všiml jsem si, že existuje více požadavků. Jakmile nějaká země začne spouštět vysokorychlostní tratě, uvidíte, že lidé, a nejen lidé, ale i krajští prezidenti, požadují více. Myslím, že je to velmi pozitivní úspěch. My ve Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností plně podporujeme vysokorychlostní tratě spojující všechna hlavní a velká města Evropy. Myslíme si, že jde o významný projekt pro Evropu a velmi pozitivní pro železnice a evropskou identitu. Nedávno jsme také připravili zprávu, kterou bývalý italský premiér předložil Radě předsedů vlád v Evropě a která se týká rozvoje jednotného trhu a první bod, který vznesl, řekl: „Chci cestovat vysokou rychlostí po Evropě. Mohu cestovat pouze z Paříže do Bruselu a zbytek cesty jsem musel letět.“ A prosí, aby to rozvinul. Je důležitý pro jednotný evropský trh, proto by Česká republika měla být jeho součástí.

 

A máte pocit, že je v České republice prostor pro ekonomickou podporu ze strany Evropské unie pro projekt vysokorychlostních železnic?

Podpora bude přicházet z nástroje pro propojení Evropy, ale dovolte mi říci, že podle mého názoru to nebude stačit. Chápu, že Česká republika bude brzy potřebovat strukturu fondů. Podívejme se, kolik můžete použít z toho, co máte dnes ve zbytcích. Pokud v Evropě existuje investiční program, doufám, že bude existovat investiční fond, který byste podle mě mohli mít.

Vysokorychlostní železnice znamenají novou éru konektivity v Evropě. Z mého pohledu je také důležité, že existuje prostor pro spolupráci mezi českou správou železniční dopravní cesty a společnostmi z jiných států, např. Polska a Španělska, protože se setkávají na některých železničních fórech a hledají nejlepší řešení pro českou vysokorychlostní dopravu.

 

Cítíte, že je místo pro novou konektivitu i v obchodní sféře, která souvisí s rozvojem tohoto projektu?

Na straně infrastruktury je to mnohem jednodušší. Potřebujeme mít tento, řekl bych, vztah a spojení mezi manažery infrastruktury, protože musíme pracovat všude v Evropě. Je třeba je propojit.  Ale na straně železničního podniku a služeb budete spolupracovat a soutěžit. Rozhodně však musíme vidět i větší spolupráci na mezinárodní úrovni. Představme si, že všude v Evropě máme vysokorychlostní železnice. Musíme řídit vlaky a spolupracovat s těmito vlaky. Ne každý bude moci běžet všude, takže musíme vzít v úvahu, že společnosti budou muset také spolupracovat.

 

Před měsícem CER představil Rail Manifesto. Jaké jsou hlavní body tohoto dokumentu,  a co očekáváte, řekněme, od nového Evropského parlamentu?

Náš dokument vychází z toho, že po železnici je větší poptávka a železnice nabízí Evropě příležitost. Existují čtyři hlavní body. Jedním bodem jsou rovné podmínky. Říkáme, že musíme zacházet se všemi režimy stejně. Pokud musí železnice platit poplatky za jízdu po kolejích, měla by silniční doprava platit za jízdu po silnici. V opačném případě byste měli zrušit traťové poplatky pro železnice. Pokud platíme DPH za naše letenky, měli byste to udělat i v letectví. Myslím, že je důležité, aby všichni zůstali na stejné úrovni a pak zvítězí ten nejlepší režim. To je první bod. 

Máme pocit, že dnes tomu tak není, jen aby bylo jasno. Dalším důležitým bodem je financování. Potřebujeme hodně infrastruktury, zejména vysokorychlostní  železniční nákladní spojení s přístavy. Potřebujeme také spojení s letišti a mořem. V posledních 30 letech nebyly investice do infrastruktury dostatečné. Hodně se investovalo do silnic a dálnic, ale jen velmi málo do železnic. Musíme se nad tímto financováním zamyslet. Zamýšlíme se také nad tím, jak pro určité aktivity přilákat soukromé investory. Třetím bodem je digitalizace. Rádi bychom přešli do plné digitalizace, ERTMS by měl být úspěšný a v krátké době všude implementován a investice by měly být chráněny a zůstat po určitou dobu. Čtvrtým bodem je konkurence a spolupráce. Jsme pro konkurenci, ale myslíme si, že potřebujeme i trochu spolupráce. Dal jsem vám příklad vysokorychlostní železnice, pokud nejezdíte všude, musíte spolupracovat s ostatními.

Lístky budeme moci prodávat všude, ale k tomu budeme muset spolupracovat. Pokud například zmeškáte vlak, musíte jet vlakem od jiné společnosti a být chráněni, proto jsme vypracovali dohodu o pokračování cesty. Musíme najít správnou rovnováhu mezi soutěží a spoluprací. Někdy je spolupráce považována za nepříznivou pro budoucnost, ale myslíme si, že potřebujeme obojí. Toto jsou čtyři aspekty Manifestu železnice.

A co očekáváte od nového Evropského parlamentu, v tomto případě ze strategického hlediska železnice?

Doufám, že si vezměme například digitalizaci. Potřebujeme nějaký skutečný pokrok, abychom měli řádnou vychovatelku, agenturu nebo ředitele, kteří by se tím zabývali. Jsme schopni shromáždit nebo monitorovat investice na evropské i národní úrovni. Takže co se týče digitalizace, potřebujeme velkou změnu oproti tomu, co máme dnes. Připravujeme plán na příštích 20-25 let, aby vysokorychlostní železnice propojila celou Evropu. Jsou to také peníze, ale pokud částku rozdělíte mezi evropské země, dostanete čísla, která jsou přístupná. Rádi bychom, aby to bylo zváženo, a toto je náš způsob, jak jít do Green Deal. Lidé rádi cestují vysokou rychlostí, protože to znamená kratší dobu a více pohodlí a my potřebujeme mít konkurenceschopné ceny. Takže chceme mít podporu na těchto čtyřech pilířích, které jsem zmínil, a zabetonovat.

Co plány CER na zbytek aktuálního roku?

Chceme představit náš program novým členům parlamentu. Uspořádáme s nimi akci v Bruselu. Chápeme, že všichni ministři a rady ministrů v Evropě budou diskutovat o volebních zprávách z různých bodů. Chápeme, že všichni ministři, všechna Rada ministrů v Evropě budou diskutovat o zprávě týkající se různých bodů dopravy. Máme několik bodů týkajících se železnic, které jsou samozřejmě velmi důležité. Tato zpráva se také zabývá Unií kapitálových trhů, jak dát dohromady burzu cenných papírů, jak mít jednotný trh ve financích a jak udržet peníze v Evropě a zabránit jim v odchodu z Evropy. Odhaduje se, že každý rok odchází z Evropy do USA asi 300 miliard EUR. 

S touto částkou byste mohli za dva roky postavit všechny vysokorychlostní železniční tratě v Evropě. Z Evropy tedy odchází spousta peněz. Dobré je, že pojednává o tom, jak propojit evropský finanční trh a o potřebě investic pro Green Deal. Doufám, že se tyto kontakty vytvoří a rádi bychom je viděli. Bude to důležité pro naši investici.

Tagy