EU version

VUZ při příležitosti připomenutí 60. výročí zahájení provozu na Velkém zkušebním okruhu pozval na návštěvu žáky základních škol

VUZ při příležitosti připomenutí 60. výročí zahájení provozu na Velkém zkušebním okruhu pozval na návštěvu žáky základních škol
foto: České dráhy/VUZ při příležitosti připomenutí 60. výročí zahájení provozu na Velkém zkušebním okruhu pozval na návštěvu žáky základních škol
05 / 06 / 2023

5. června 2023 tomu bude již 60 let, co byl na základě dekretu z 2. listopadu 1962 slavnostně uveden do provozu Velký zkušební okruh v Cerhenicích u Velimi. Dnešní Zkušební centrum VUZ Velim je špičkovým zařízením pro testování železničních vozidel a jejich komponent a podávají si v něm dveře výrobci a provozovatelé železničních drah z celého světa.

VUZ v rámci připomenutí tohoto výročí naplánoval na letošní rok sérii akcí pro veřejnost, jejichž cílem je přiblížit činnost společnosti. Dne 2. června pozval Výzkumný Ústav Železniční žáky 4. až 9. tříd základních škol z okolních obcí – Sokoleč, Cerhenice a Vrbová Lhota. Odborníci VUZ postupně provedli děti po moderním areálu, seznámili je s historií a předvedli jim v praxi, jaké to je testovat železnici pro budoucnost. Děti viděly také, jak rychle jezdí vlaky na Velkém zkušebním okruhu, jak dlouhou trať potřebuje vlak k zastavení z rychlosti 200 km za hodinu a mnoho dalších zajímavostí, které souvisí s bezpečností na železnici nebo prováděnými zkouškami.

„Ve svém podnikání chceme být dobrým a odpovědným sousedem, proto v rámci naší společenské odpovědnosti podporujeme základní školy v okolních obcích. Děti jsou budoucími uživateli bezemisní železniční dopravy, ale také inovátory a stratégy, kteří budou určovat, jak bude vypadat doprava například za 50 let. Třeba se pro některé z nich stane dnešní návštěva Zkušebního centra VUZ inspirací pro volbu povolání a motivací k odbornému technickému studiu,“ komentuje návštěvu Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

VUZ připravuje u příležitosti výročí dny otevřených dveří i pro širokou veřejnost. Zkušební centrum VUZ Velim otevře své brány návštěvníkům na začátku podzimu, o termínu budou zájemci o prohlídku informováni v dostatečném předstihu.

VUZ při příležitosti připomenutí 60. výročí zahájení provozu na Velkém zkušebním okruhu pozval na návštěvu žáky základních škol/České dráhy

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Zdroj: Tisková zpráva České dráhy

Tagy