EU version

Vnímám to jako využití potenciálu. Depo Services může slovenský opravárenský trh pěkně provětrat, říká železniční expert Rybáček

Vnímám to jako využití potenciálu. Depo Services může slovenský opravárenský trh pěkně provětrat, říká železniční expert Rybáček
foto: Archiv/Vnímám to jako využití potenciálu. Depo Services může slovenský opravárenský trh pěkně provětrat, říká železniční expert Rybáček
06 / 02 / 2023

RAILTARGET vám přináší exkluzivní rozhovor s železničním expertem Radkem Rybáčkem. Tématem rozhovoru jsou například vzrůstající ceny elektřiny, nebo změna železničního sektoru v důsledku války na Ukrajině. RAILTARGET se zkušeného manažera Rybáčka zeptal i na jeho názor na ZSSK CARGO, které vyčleňuje opravárenství ze své mateřské společnosti.

Máme za sebou velmi dynamický rok 2022. Jaké hlavní změny přineslo uplynulé období pro nákladní železniční dopravu?

Ozbrojený konflikt na Ukrajině zasáhl segment nákladní železniční dopravy velmi výrazně. Ze dne na den se měnily toky surovin a zboží a tím i potřeba dopravy. Rychle se začaly hledat trasy přes středomořské přístavy a také Balkánský poloostrov se stal ze dne na den klíčový pro toky zboží do střední Evropy.

Druhým aspektem, který ovlivnil výrazně nákladní železniční dopravu, je nákladový faktor. Po primárním zdražení surovin a energií se ve druhé vlně zdražilo prakticky úplně vše. Toto rázné zdražení významně ovlivnilo cenu za tunokilometr na železnici.

Cena elektřiny je velmi zajímavý bod. Jak je to pro železnici důležité? Slovensko cenu zastropovalo. Je to správně?

Náklady na trakční elektřinu jsou v podstatě určující pro cenu železniční dopravy. Ty nárůsty byly tak obrovské, že je dopravci museli přenést na své zákazníky. To železniční dopravu výrazně prodražilo. Pokud se ptáte, jak se k tomu postavilo Slovensko, porovnám to s Českou republikou. V ČR je cena zastropována na 200 euro/MWh bez omezení odebraného množství elektřiny. Jedině tak může železnice fungovat. Slovensko stanovilo obdobný strop, ale jen na malou část celkové spotřeby. Ten objem zastropované elektřiny je tak malý, že například státní cargo tento objem spotřebuje za jeden den. Náklady na elektřinu tak cargo musí přenášet na své zákazníky

Jak na to bude sektor dopravy reagovat?

Železniční sektor se tím samozřejmě stává nekonkurenceschopný, hlavně v porovnání se silniční dopravou. Toky zboží se tedy přirozeně začnou přelévat ze železnice na silnici. Nestane se tomu tak okamžitě, ale postupně tento trend převládne. Pro Slovensko bude mít nárůst kamionové dopravy negativní dopad na bezpečnost silničního provozu, ekologii, průjezdnost silnic a dálnic.  Slovenská vláda by to měla vnímat a přijít s takovým řešením, se kterým bude železnice konkurenceschopná.

V předchozí odpovědi jste nakousnul otázku státního ZSSK CARGO. Objevily se informace, že se chystá vyčlenění opravárenství z mateřské společnosti do společnosti Depo Services. Co si o tom myslíte?

Můžu o tom mluvit obecně a se znalostí západního trhu. Je to jednoznačný západní trend na železnici rozdělovat velké struktury do menších efektivnějších celků. ZSSK CARGO je především dopravce, to je jeho klíčová činnost. Opravárenství je úplně jiný byznys a nemá logiku provozovat tuto činnost v jedné struktuře. Vyčlenění opravárenství je něco, čím si prošlo mnoho západních společností. Umožňuje to mnohem transparentnější hospodaření, exaktnější vykazování nákladů a výnosů i optimalizaci čerpání oprav ze strany mateřské společnosti. Pokud máte v jedné struktuře pod vedením jednoho managementu více sektorů, které by si za normálních okolností na volném trhu konkurovaly nebo byly v postavení dodavatelsko-odběratelském, dochází přirozeně ke zvýhodňování či znevýhodňování jednoho sektoru na úkor druhého. Pokud budu generální ředitel státních drah a budu potřebovat v roční závěrce „zachránit“ opravárenství, jednoduše to udělám na úkor hospodářského výsledku flotily. Pokud budu potřebovat vůči akcionáři vykázat lepší výnosové procento flotily, udělám to na úkor opravárenství. Prostě si „ohnu“ interní ceny buď jedním nebo druhým směrem. To se na volném trhu stát nemůže. Vyčleněním opravárenství samotné CARGO nic neztratí. Stane se pružnější a lépe bude reagovat na požadavky trhu.

Nedojde k oslabení pozice slovenského státního CARGA na trhu?

To si nemyslím. CARGO jako dopravce zůstane stejně silné. Nové uspořádání bude efektivnější a opravárenství bez podpory ostatních segmentů „ve skupině“ se bude muset přizpůsobit podmínkám na volném trhu. Tím prošlo mnoho opravárenských struktur bývalých státních drah. Je to bolestivé, ale ozdravné. Vnímám to jako využití zajímavého potenciálu. Depo Services může slovenský opravárenský trh pěkně provětrat.

Tagy