EU version

Vládní zmocněnec pro Ukrajinu exkluzivně: Navázání ukrajinské železniční infrastruktury na evropskou TEN-T je prioritou

Vládní zmocněnec pro Ukrajinu exkluzivně: Navázání ukrajinské železniční infrastruktury na evropskou TEN-T je prioritou
foto: ERA/Vládní zmocněnec pro Ukrajinu exkluzivně: Navázání ukrajinské železniční infrastruktury na evropskou TEN-T je prioritou
04 / 09 / 2023

Vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny se v lednu tohoto roku stal PhDr. Tomáš Kopečný, který dříve vykonával post náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce na Ministerstvu obrany. „České firmy se rozhodně do rekonstrukce Ukrajiny mohou zapojit již nyní,“ prozradil exkluzivně pro RAILTARGET Kopečný. Mimo tématu rekonstrukce poškozené infrastruktury se vyjádřil tak k napojení páteřní železniční infrastruktury Ukrajiny na evropskou síť TEN-T.

Perspektivním tématem je napojení páteřní železniční infrastruktury Ukrajiny na evropskou síť TEN-T, včetně zahájení budování tras s evropským rozchodem železnice. Jaký je zde vývoj, kdo se tím v ČR zabývá, kdy a jak se mohou české podniky do tématu zapojit?

Navázání ukrajinské železniční infrastruktury na evropskou síť TEN-T představuje jedno z prioritních témat, která se v současné době řeší na úrovni Evropské unie. Probíhají intenzivní jednání mezi zástupci orgánů EU a ukrajinskou vládou, s cílem připravit půdu pro tuto důležitou infrastrukturní integraci. Detailní informace o této problematice jsou dostupné u Ministerstva dopravy České republiky, které se na české straně zabývá touto záležitostí.

V kontextu zapojení českých subjektů je Česká republika pevně odhodlána podpořit obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, a to zejména v klíčových sektorech, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví, stavebnictví a vodohospodářství. Česká účast v obnově Ukrajiny není ovšem omezena pouze na tyto oblasti, nýbrž sahá do mnoha dalších sektorů.

Konkrétně se české firmy mají možnost zapojit skrze program Business klub Ukrajina, který má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Stěžejní je propojit nabídku českých firem s ukrajinskou poptávkou. Profinancování projektů je následně řešeno skrze finanční prostředky ČR, bilaterální smlouvy či granty a fondy mezinárodních finančních institucí, které k těmto účelům vyčlenily nemalé finanční prostředky. 

Obnova poškozené infrastruktury a také vlaků je dalším velkým tématem. Řada českých firem, z nichž jsou mnohé sdružené v ACRI, na Ukrajinu historicky své technologie dodávaly. Mohou se již nyní zapojit? Existuje nějaká platforma, kde mohou získat informace?

České firmy se rozhodně do rekonstrukce Ukrajiny mohou zapojit již nyní. Je nutné si uvědomit, že obnova a rekonstrukce Ukrajiny již začala a není na co čekat. Je potřeba vytvořit takové podmínky pro české firmy, aby byly konkurenceschopné a měly stejné možnosti pro podnikatelské aktivity na Ukrajině, jako jejich zahraniční konkurence, což se nám prozatím daří.

Každou českou firmu, která vyjádří zájem o vstup na ukrajinský trh bych opět odkázal na program Business klub Ukrajina Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde se dozví aktuální a relevantní informace týkající se obchodních příležitostí. Dále budeme během podzimu 2023 organizovat sérii seminářů s mezinárodními finančními institucemi, kde se mohou české subjekty dozvědět více o možnostech financování. Registrace na semináře bude vyhlašována skrze Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komoru.

Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo dopravy podepsaly na jaře memorandum k podpoře dopravního průmyslu v zahraničí. Chystáte nějaké konkrétní mise na Ukrajinu?

Máte pravdu, já sám jsem vedl již dvě podnikatelské mise na Ukrajinu, a to v březnu a červenci tohoto roku. Další podnikatelskou misi plánuji na přelomu kalendářního roku. Současně pravidelně organizují mise na Ukrajinu i kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu. V září 2023 uskuteční misi na Ukrajinu Ministerstvo životního prostředí ČR. Všechny mise jsou koordinovány se všemi resorty tak, aby byla zajištěna maximální efektivita ve vztahu k rekonstrukci Ukrajiny.

Tagy