EU version

Virtuální realita a simulátory jsou budoucností vzdělávání na železnici, uvedla náměstkyně generálního ředitele ČD Blanka Havelková

Virtuální realita a simulátory jsou budoucností vzdělávání na železnici, uvedla náměstkyně generálního ředitele ČD Blanka Havelková
foto: Redakce RAILTARGET/Blanka Havelková
02 / 07 / 2024

Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele ČD pro lidské zdroje v exkluzivním rozhovoru pro RAILTARGET uvedla, že vzdělávání na železnici prochází významnými změnami. Virtuální realita a simulátory se stávají neodmyslitelnou součástí výcviku vlakového doprovodu a strojvedoucích. Hovořila i o personální situaci, genderové vyváženosti a zlepšování komfortu pro cestující.

Paní náměstkyně, vítám Vás ve studiu RAILTARGET na veletrhu Rail Business Days v Ostravě.

 Já Vám děkuji za pozvání.

 Vaší parketou je vzdělávání. Jaké jsou aktuální trendy ve vzdělávání na železnici?

 Samozřejmě se teď věnujeme a máme i na stánku připravenou virtuální realitu. Chceme ji začlenit i do vzdělávání. Konkrétně to budeme testovat na školení pro vlakový doprovod, kde jim pomocí virtuální reality chceme ukázat, jak vypravit vlak. Takže kdybyste chtěli, můžete si ji na našem stánku vyzkoušet.

Určitě moc rádi. 

A pak je samozřejmě trendem školení na simulátorech, které jsou populární. V rámci Českých drah máme dva. Jeden v Praze ve Vršovicích a jeden v České Třebové. Nyní školíme na trenažérech i ETCS. Dceřiná společnost ČD Cargo nedávno zakoupila třetí trenažér, kde školí své strojvedoucí. Myslím, že trenažer je vhodný doplněk pro školení. Domnívám se, že to může zvýšit i sebevědomí u strojvedoucích, protože si vše vyzkouší a prožijí. Náš trenažer není jako ten letecký, to musíme mít na paměti. U nás je každý vlak jiný, kdežto na leteckém trenažéru je to jednodušší.

Trenažer ČD CARGO, který je v České Třebové, provozuje DVI. Vnímáte to, že školíte strojvedoucí na simulátorech i jako podpůrný prvek pro bezpečnost na českých kolejích?

Určitě ano, jak jsem zmiňovala. Zvýší to sebevědomí strojvedoucích, mohou si vyzkoušet různé simulace. My jej nasadili i do kurzu, když se připravují na pozici strojvedoucího. Konkrétně v České Třebové se školí nováčci. Uvažujeme o případném zakoupení dalšího simulátoru. Je velký zájem. Vyšší, než jakou máme kapacitu trenažérů. Ze začátku k nim byli všichni strojvedoucí skeptičtí. Především starší generace, ale musím říct, že jsem příjemně překvapená. Sami chtějí na svém školení simulátor vyzkoušet. Zvažujeme i školení po nějaké vážné události.

 

Vzniká na základě reakcí strojvedoucího nějaký protokol, na základě, kterého je možné vyhodnotit jednotlivé kroky. Tedy zda například strojvedoucí neudělali chybu v krizových situacích?

Strojvedoucí, když přijde, tak si nejdřív promluví s instruktorem o tom, co ho čeká i během vlastní jízdy. Až poté strojvedoucí přistupuje k trenažeru. Po jízdě ještě proběhne vyhodnocení s instruktorem. Řeknou mu, kde udělal chyby. Případně co a jak by mohl udělat lépe. I instruktoři se jim poté věnují. Do detailu jim ukazují, co a jak. Takže i pro nás je to taková náborová pomůcka. Je vidět, že je o to velký zájem.

Strojvedoucích je na železničním trhu stále nedostatek. Stále vidíme výzvy společností, že hledají strojvedoucí, ať už pro osobní nebo nákladní dopravu. Jak jsou na tom České dráhy s personální situací?

Je to je to pravda, strojvedoucích stále máme málo, pořád nabíráme. Věkový průměr je kolem 50 let. Máme i hodně strojvedoucích, o kterých víme, že v horizontu pěti, šesti let odejdou do důchodu a potřebujeme nabírat nové. Za poslední dva roky se nám nábor zlepšil. Nabíráme více strojvedoucích. Naopak proti tomu máme i nízkou fluktuaci. Problém začíná u samotných dopravních škol. Studijní obor elektrická trakce v dopravě skoro vymizel. Dneska je to hodně obecnější. Podporu potřebujeme i ve studijních programech. Máme neustále plné kurzy pro strojvedoucí.

A jak se mění komfort pro strojvedoucí? Protože vím, že jste investovali řadu financí do vybavení ubytovacích zařízení.

To je pravda. V tomto si našich zaměstnanců vážíme a snažíme se dělat vše pro to, aby u nás měli komfort, aby i během služby měli zajištěné kvalitní ubytovny. Přesně tak, jak říkáte, snažíme se. Hodně jsme investovali, asi desítky milionů do ubytoven nebo nocležen, aby během pauzy si mohli odpočinout a nastoupili do mašiny znovu svěží. I na toto se zaměřujeme.

Mají České dráhy mezi strojvedoucími i ženy?

Máme ženy. I toto číslo postupně stoupá. Já se občas s nimi setkávám. Je pravdou, že už to není ryze mužská profese.

To je skvělá zpráva.

Máme i ženy v opravárenství. V Táboře v Depu máme i jednu mechaničku. Říkali mi, že je báječná a zkušená v opravárenství.

Vy osobně jste top manažerka v oboru v železnic. Vnímáte železniční sektor pořád jako mužskou parketu, kde žen je poskromnu, anebo se to začíná otáčet a začínáme se postupně prosazovat?

Když to vidím tady v Ostravě, tak žen jsem tu moc neviděla. Je nás tady poskrovnu. Bohužel, ale pořád je to ryze mužská záležitost. My máme řadu ředitelek odborů a vedoucích oddělení. Ženy máme i v představenstvech dceřiných společností.

Já vnímám v zapojení žen jako klíčovou roli různých benefitů, které lze využívat v rámci zaměstnaneckého poměru. Vím, že Dopravní vzdělávací institut má dětskou skupinu Sovička. Vy osobně dlouhodobě realizujete a sama se účastníte lyžařských kurzů pro děti zaměstnanců Českých drah.

Snažíme se sladit pracovní a rodinnou politiku, aby ženy měly prostor a abychom mohli nabídnout školky. Ty využívají i muži pro své děti. Snažíme se dělat řadu aktivit pro děti a pro rodinnou politiku. Jsem za to moc ráda, že jsme založili dětskou skupinu. Je o ni obrovský zájem. Dokonce jsme diskutovali o tom, zda bychom skupinu mohli rozšířit, protože dětiček, které chtějí do skupiny docházet, je poměrně hodně. V létě organizujeme nějaké letní tábory pro děti. V zimě organizujeme zimní aktivity, různé mikulášské jízdy, jízdy parních mašin. K tomu to patří.

Možná vychováváte novou železniční generaci.

O to se snažíme, ale s tím souvisejí i dopravní školy. Měla jsem radost, když včera byli v náborovém stánku studenti z dopravní školy Bohumíně, kteří tam pomáhají a ukazují budoucím studentům, co se učí. Přibližují jim svou budoucí profesi strojvedoucího. Mají ve stánku trenažér, virtuální realitu. Na dopravních školách vidím, že se skutečně snaží. Vždy, když do nich přijdu, tak tam je nový dopravní sál. Studenti jsou oblečeni do uniforem Českých drah. Máme i stipendijní programy a studentů potřebujeme stále víc.

Studenti se nemusí bát oslovit personální odbor s žádostí o nějakou praxi, brigádu, zaměstnání?

Určitě nemusí.

Pokud se vrátíme ke vzdělávacím trendům. Máte v rámci školení i online školení? Zvýšila se i poptávka, nebo potřeba v návaznosti na pandemii?

My jsme měli online školení již dávno před koronavirem, online škola u nás byla rozšířena a stále existuje. Znamená to, že třeba vlakový doprovod strojvedoucího, se může průběžně připravovat, a to jak prezenčně, tak distančně přes online výuku. Máme řadu e-learningových lekcí, které mohou podstoupit. Kombinace prezenčního a distančního. Co ale třeba musím vyzdvihnout, že jsme nyní přešli u vlakového doprovodu, a to u zaměstnanců, anebo i u uchazečů, k samostudiu. Potřebujeme ale, aby byli připraveni a pomocí instruktorů a supervizorů důkladněji proškolováni. Nespoléháme se pouze na samostudium. Potřebujeme se našim zaměstnancům více věnovat. Rozšiřujeme i kurzy pro mechaniky v rámci opravárenství. Udělali jsme i rekvalifikační kurzy pro mechaniky. Potřebujeme, aby naši zaměstnanci byli připraveni do provozu. Tlak je ten, aby měli více zkoušek. Příkladem je, že potřebujeme u mechaniků, aby měli svářečské zkoušky. Aby měli zkoušky z defektoskopie atp. Je takový trend i u elektromechaniky a podobně. Dneska, už to není jenom o tom, přeběhnout se šroubovákem a něco opravit, ale napojit se na počítač a znát různé programy. Tlak na zvýšení kvalifikace a odbornosti je skutečně vysoký.

Nedávno jste otevřeli nový kurz, který je určen mechanikům, kteří by se rádi realizovali v opravách, ale nemají žádnou zkušenost. Dovedete je všechno naučit?

Ano, děláme to ve spolupráci se školou v Praze, Zeleným Pruhem. Zavedli jsme rekvalifikační kurz pro mechaniky, kde jsme získali i řadu nových lidí, kteří udělali rekvalifikační kurz pro mechaniky a potom k nám nastoupili.

Mám pro Vás otázku na tělo, kdybych se rozhodla, že se stanu strojvedoucím. Jak dlouho by mi to trvalo, než byste mě pustili na koleje?

Pokud byste se chtěla stát strojvedoucí, tak samozřejmě se u nás přihlásíte. My vás povedeme v režimu strojvedoucí v přípravě. Na Dopravním vzdělávacím institutu musíte absolvovat kurz pro strojvedoucího, který se skládá ze dvou částí. Zaprvé musíte si udělat licenci strojvedoucího. Licenci obdržíte u Drážního úřadu. Následují zkoušky, které děláte u Drážního úřadu, ale připravujeme Vás my, na Dopravním vzdělávacím institutu. Dále děláte tzv. zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. To je konkrétní pro jednotlivé dopravce. Následně musíte absolvovat jízdní výcvik. Takže když byste k nám nastoupila, tak si myslím, že to bude trvat necelý rok. Do té doby jste vedena jako strojvedoucí v přípravě, anebo strojvůdkyně.

Ať jsme korektní.

Ale takhle to je. Snažíme se všechny motivovat. Kurzy někdy i zkracujeme, když je někdo rychlejší. Dokonce jsme zavedli i náborové příspěvky. Opravdu se snažíme, aby byl každý zájemce rychle připravený.

Finance jsou další část, kterou bych ráda otevřela. Vy jste poměrně významně změnili způsob odměňování svých zaměstnanců v souvislosti s jejich zkušenostmi. K jakým změnám došlo?

Nám se podařilo nastavit systém odměňování trochu jinak i pro provozní zaměstnance. Mluvila jsem o zkouškách. Když to řeknu jednoduše, tak čím více je zaměstnanec kvalifikovaný, tím má osobní ohodnocení vyšší než ten, který má pouze základní zkoušky. Samozřejmě u nás roste odměna i takovým zaměstnancům, kteří mají pouze základní zkoušky. Jde o proces v rámci kolektivního vyjednávání, ale jsme si vědomi toho, že zaměstnanci, kteří mají vyšší kvalifikací více zkoušek, tak mají vyšší osobní ohodnocení. České dráhy zaznamenaly rekordní úspěch v rámci hospodaření. Odrazilo se to i u hodnocení zaměstnanců. Minulý rok během kolektivního vyjednávání, které nám na podzim znovu začne, jsme průměrně navyšovali kolem 6%. Zvyšovali jsme i osobní hodnocení všude stejně, které sice bylo různě diferencované. Potom jsme vypláceli i mimořádnou odměnu. Věřím, že se promítlo i do platů našich zaměstnanců.

Určitě ano. Ohodnocení je vždy motivační otázka a dobrá zpráva je, že pokud se firmě daří, daří se i zaměstnancům. Myslíte, že se mohou zaměstnanci těšit na další růst mezd, po podzimním vyjednávání?

Nemůžu a nechci předbíhat. Věřím, že budeme navyšovat. Inflace už není tak vysoká, ale ráda bych, abychom navyšovali do osobního ohodnocení. Samozřejmě jsem si vědoma, že i toto bude součástí kolektivního vyjednávání, které nám začíná na podzim. Přesněji nic uvést nemohu, protože teprve budeme o této otázce jednat s odborovými organizacemi.

Zmínila jsem, že České dráhy měly rekordní rok v rámci hospodaření. Není ale rekordní jenom v rámci hospodářského výsledku, ale i v rámci investic do obnovy vozového parku. Pořídili jste mnoho nových vlakových jednotek. Myslíte si, že komfort je klíč k úspěchu přitáhnout nové cestující ze silnic na koleje?

Je vidět, že mám roste počet cestujících. Jsem ráda, že se nám vrací do vlaku, že využívají železniční dopravu. Samozřejmě čím komfortnější pro cestující cestování bude, tím víc nebudou jezdit vlaky. Jsem o tom přesvědčená a je to vidět podle čísel, které máme. Cestující se nám vrací. I zpětné vazby od cestujících na komfort cestování jsou dobré. Mnohokrát jsem dostala řadu děkovných dopisů od cestujících, že jim vlakový průvodčí pomohl. Lidé cestují vlaky i do zahraničí. Mám z toho velkou radost, i když jsem si stále vědoma, že máme řadu rezerv, které musíme vylepšit.

Právě komunikace mezi cestujícími a vlakovým personálem je součástí pocitu komfortu, který prožíváte během jízdy. Získáváte pocit, že se o Vás někdo postará a nabídne Vám něco k pití, doplňkové služby atp. Prochází vlakový personál nějakým speciálním školením komunikace s cestujícími?

Ano, i pro vlakový doprovod máme kurz, ve kterém jsou zařazeny komunikační dovednosti a prozákaznický přístup. Zároveň poskytuje řadu kurzů pro vlakový doprovod, jak jednat v krizových situací. Před lety jsme provozovali školení, a chceme jej obnovit, protože ve vlacích s jídelním vozem nebo s lůžkovým vozem, pracuje personál společnosti jako např. JLV. Zároveň je přítomen i průvodčí. My chceme, aby působili jednotně. Cestující nevnímá, zda je tento zaměstnanec z JLV, anebo je ze společnosti České dráhy. Snažíme se také dělat školení pro upevnění myšlenky: “Jeden vlak jeden tým”. Domnívám se, že na komentářích je vidět úspěch tohoto přístupu. Naši zaměstnanci se opravdu snaží a jsou velmi komunikativně milí, chovají se prozákaznicky, aby cestující byli spokojeni.

Jela jsem dnes po delší době vlakem do Ostravy a byla jsem mile překvapená individuálním přístupem k jednotlivým cestujícím. Naprosto nadstandardní. Nicméně dnešek je významný nejenom tím, že probíhá veletrh Real Business Days, ale i tím, že ComfortJet vyráží na svou první oficiální cestu i s běžnými cestujícími. Jak se Vám ComfortJet líbí, protože je označován jako nejluxusnější vlak na českých kolejích. Líbí se Vám jeho design?  

Líbí se mi, je krásný.

Co byste ComfortJetu popřála na tu jeho cestu?

Já bych mu popřála slušné cestující, kteří se slušně chovají a nedělají nepořádek. Aby ho nikdo nepočmáral nějakými graffiti. Přála bych mu, aby měl vlakový doprovod i strojvedoucí, kteří v něm budou působit tak, aby se tam cítili dobře a byli hrdi na to, že jedou takovým vlakem.

Zdroj: Redakce RAILTARGET

 

Tagy