EU version

Víme první: Dopravní sekce Hospodářské komory bude mít nového předsedu

Víme první: Dopravní sekce Hospodářské komory bude mít nového předsedu
foto: Business info/ https://www.businessinfo.cz/clanky/hospodarska-komora-si-do-cela-zvolila-opet-vladimira-dlouheho//Víme první: Dopravní sekce Hospodářské komory bude mít nového předsedu
10 / 03 / 2023

Redakce RAILTARGET má exkluzivní informace o tom, že Dopravní sekce Hospodářské komory bude mít nové vedení. Kdo bude jejím novým šéfem?

Dosavadním předsedou Dopravní sekce Hospodářské komory byl dlouhá léta Emanuel Šíp. Tento týden se však rozhodl ze zdravotních důvodů odstoupit. O této možnosti se spekulovalo několik měsíců, tento týden ale došlo k finálnímu rozhodnutí. Dlouholetý šéf Dopravní sekce Hospodářské komory na své místo zároveň navrhl Jana Sechtera, který od léta působil ve funkci místopředsedy Dopraví sekce Hospodářské komory.

„Emanuel Šíp vykonával funkci téměř deset let a budu navazovat na vše dobré, co pro české podniky v sekci dopravy učinil. Doprava musí najít svoje místo z hlediska konkurenceschopnosti a obstát v Evropě i vůči světu , protože je základem úspěšnosti podniků a fungujícího pracovního trhu z hlediska mobility obyvatel,“ uvedl pro RAILTARGET exkluzivně Sechter.

Jan Sechter byl dlouholetým diplomatem, mimo jiné působil jako velvyslanec ČR v Polsku a v Rakousku. Mezi lety 2020-2022 také zastával pozici náměstka ministra dopravy. V této funkci řešil například středoevropskou spolupráci a jednání s EU k vysokorychlostní železnici a síti TEN-T, dialog se sociálními a hospodářskými partnery ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a ETCS. Zaměřoval se také na splavnění Labe s Německem a přípravu jednání k výměně přístavního území v Hamburku a důsledky tzv. Green Dealu pro dopravce v ČR.

V roli místopředsedy Dopravní sekce Hospodářské komory aktuálně řeší důležitá dopravní témata jako jsou například digitální automatické spřáhlo nebo výstavba vysokorychlostní železnice. Efektivní řešení těchto otázek totiž vyžaduje nejen znalost oblasti dopravy a technologií. Důležité jsou také diplomatické schopnosti a znalost evropské politiky, fungování Evropské komise, jejích pracovních skupin a evropských dopravních sdružení.

 

 

Tagy