EU version

Vedle navigace pro strojvedoucí je to právě simulátor, který zvyšuje úroveň bezpečnostního standardu ČD Cargo, říká předseda největšího nákladního dopravce v ČR, Tomáš Tóth

Vedle navigace pro strojvedoucí je to právě simulátor, který zvyšuje úroveň bezpečnostního standardu ČD Cargo, říká předseda největšího nákladního dopravce v ČR, Tomáš Tóth
foto: Redakce RAILTARGET/Tomáš Tóth
26 / 02 / 2024

ČD Cargo představilo v České Třebové svůj simulátor pro strojvedoucí. Ten je speciální tím, že se jedná nejenom o první kabinový simulátor u nás, ale i tím, že je určen ryze pro strojvedoucí nákladních vlaků. Jakými dalšími projekty přispívá ČD Cargo ke zvýšení bezpečnosti provozu na české železnici? Na naše otázky odpovídal předseda představenstva národního nákladního dopravce, Tomáš Tóth


Pane předsedo, setkáváme se v České Třebové na slavnostním otevření simulátoru ČD Cargo. Jste rád, že je ČD Cargo opět matadorem, který určuje trendy v nákladní dopravě a otevírá jako první svůj simulátor?

Rozhodně jsem rád. Máme určitou úroveň společenské odpovědnosti ve vazbě na to, jak je ČD Cargo veliké a jaký procentuální podíl má na českém trhu. Je to vlastně další krok k tomu, čemu se snažíme předcházet, a to jsou mimořádné události na českých železnicích. Takže vedle navigace pro strojvedoucí je to právě simulátor, který má danou úroveň bezpečnosti, kterou bychom chtěli implementovat. Vlastně ji už implementujeme do systému vzdělávání v naší společnosti.

Zmiňujete navigaci pro strojvedoucí a další prvky, které mají vést k vyšší bezpečnosti. Jsou to podle Vás věci, které by měli zavádět i další dopravci?

Tohle je spíše otázka na Drážní úřad. Myslím si, že jak znám Jiřího Koláře (ředitel Drážního úřadu), tak by odpověděl, že ano. Je to opravdu úroveň toho, jakým způsobem školit naše kolegy strojvedoucí. Jak je dostat do určité úrovně vzdělání. Jak je dostat do komplikovaných situací, nasimulovat mimořádnou událost, která může na kolejích vzniknout. To se strojvedoucímu standartně na kolejích neděje každý den. Myslím si, že je to tedy nanejvýš důležité.

Před malým okamžikem jste měl možnost si vyzkoušet, jak simulátor funguje. Jaké jsou Vaše dojmy?

Je to vlastně reálná virtuální realita. Je to hodně blízké skutečnosti, ta trať vypadá úplně stejně jako ve skutečnosti, což bylo cílem. Cílem bylo na konkrétních tratích s vhodnými návěstidly, rychlostníky, se stejnými prvky zabezpečení, simulovat jízdu a dostat strojvedoucího do situace, která je velmi blízká reálnému provozu. Překvapením pro mě bylo, jak reálné to je a jak skutečně se člověk cítí za „kniplem“ simulátoru.

Tagy