EU version

V Bruselu odstartovaly 'Connecting Europe Days': Zmapování cesty k dekarbonizované a odolné dopravní síti

V Bruselu odstartovaly 'Connecting Europe Days': Zmapování cesty k dekarbonizované a odolné dopravní síti
foto: Public Domain /CED
03 / 04 / 2024

V Bruselu odstartovalo setkání, které přilákalo více než 2 500 účastníků z celé Evropy i z okolních zemí. Akce nazvaná 'Connecting Europe Days' představila jedinečnou příležitost diskutovat o budoucnosti evropské dopravní sítě.

Akce 'Connecting Europe Days' začala 2. dubna 2024, v Bruselu, kde se sešlo více než 2 500 účastníků ze všech členských států EU a sousedních třetích zemí, včetně vládních úředníků, finančních institucí, lídrů v oboru a dopravních expertů, spolu s Evropskou komisí. Jejím cílem je najít cestu k dosažení dekarbonizované, bezproblémové a digitální sítě dopravy a mobility v rámci Evropy.

Podle Evropské komise se letošní 'Connecting Europe Days' zaměřují na několik témat, mezi něž patří:

-  zahájení provozu devíti nových „evropských dopravních koridorů“ transevropské dopravní sítě (TEN-T) rozšiřujících se do sousedních třetích zemí, včetně Ukrajiny, Moldavské republiky a partnerů ze západního Balkánu,

- odolnost evropské dopravní sítě vůči měnícímu se klimatu,

- propojenost evropské dopravní sítě se sousedními třetími zeměmi a její připravenost na vnější hrozby,

-  budoucnost financování a možnosti financování projektů dopravní infrastruktury.

Akce také zdůrazňuje kritickou otázku dopravní konektivity uprostřed geopolitického napětí, jako je ruská válka na Ukrajině, která představuje značná rizika pro fungování jednotného trhu EU. Program jednání, včetně diskusí o revidovaném nařízení TEN-T, budoucnosti financování infrastruktury, možnostech financování a odolnosti infrastruktury vůči klimatu, podtrhuje význam konference.

Probíhají také zajímavá setkání vedená ředitelkou CINEA Palomou Aba-Garrote a diskuse zaměřené na rovnosti žen a mužů při podpoře zeleného přechodu v sektoru dopravy (přechodu k ekologické variantě v sektoru dopravy). Kromě toho budou mít účastníci v rámci akce možnost zhlédnout výstavu projektů financovaných EU, které představují špičkové dopravní inovace.

Zdroj: CED

Tagy