EU version

Ukrajinské železnice a Eglė Šimė, generální ředitelka LTG Cargo získávají Evropskou železniční cenu 2023

Ukrajinské železnice a Eglė Šimė, generální ředitelka LTG Cargo získávají Evropskou železniční cenu 2023
foto: Archiv/Ukrajinské železnice a Egle Šime, generální ředitelka společnosti LTG Cargo, získávají Evropskou železniční cenu 2023
01 / 02 / 2023

V Bruselu se v úterý 31. 1. konal 16. ročník udílení Evropské železniční ceny 2023, který byl silně poznamenán aktuálními událostmi na Ukrajině a angažovaností tohoto odvětví v oblasti rozmanitosti. Cena Rail Champion byla udělena ukrajinským železnicím (UZ) za jejich pozoruhodnou odolnost a pokračování dopravních služeb v době války a nepředstavitelných těžkostí. Kromě toho byla Eglė Šimė oceněna jako letošní Rail Trailblazer za to, že se zaměřila na posílení postavení žen na železnici a zároveň obratně vedla svou společnost LTG Cargo v bouřlivých časech. Ceny byly uděleny během prestižního ceremoniálu v belgickém Královském muzeu výtvarného umění za přítomnosti vysokých představitelů Evropské komise, poslanců Evropského parlamentu, švédského předsednictví EU zastoupeného švédským ministrem infrastruktury a bydlení Andreasem Carlsonem a ukrajinského velvyslance při EU Vsevoloda Čentova.

Po přivítání hostů Philippem Citroënem, generálním ředitelem UNIFE, a Albertem Mazzolou, výkonným ředitelem CER, si hosté vyslechli řadu řečníků, počínaje videoposelstvím předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolaové: "Železniční doprava bude podle ní hrát důležitou roli v plánu Evropy stát se do roku 2050 klimaticky neutrální." Andreas Carlson, švédský ministr infrastruktury a bydlení, představil výhled železniční politiky během švédského předsednictví EU a poznamenal: "Rád bych zdůraznil význam dobře fungujících a efektivních dopravních systémů pro konkurenceschopnost Evropy. Doprava je páteří našeho hospodářství a železnice v ní hraje významnou roli."

Titul Železniční mistr Evropské železniční ceny je čestným uznáním, které společně udělují organizátoři. Nedávné tragické události na Ukrajině a pozoruhodné úsilí o udržení dopravních tratí v provozu učinily z ukrajinských železnic (UZ) jasného laureáta letošní ceny. Od začátku války poskytovaly ukrajinské železnice záchranné lano milionům vysídlených občanů a udržovaly v zemi tok životně důležité pomoci a zásobování. Hrdinské úsilí zaměstnanců UZ, kteří pracují v těch nejtěžších a nejnebezpečnějších podmínkách, zajišťuje pokračování dopravních služeb podle pravidelného železničního jízdního řádu. Toto úsilí ukazuje obrovskou odolnost a krizovou způsobilost železničního systému a význam silných železničních společností. Každodenní boj a trvalé úspěchy ukrajinských železnic byly považovány za velmi záslužné pro udělení ceny Rail Champion, která rovněž podtrhla solidaritu a podporu společenství EU.Cenu za společnost UZ a všechny její zaměstnance převzal člen představenstva ukrajinských železnic Oleksandr Pertsovskyi. Ve své děkovné řeči řekl: "Je to pocta pro ukrajinské železničáře, kteří denně vykonávají svou práci navzdory neustálému ostřelování a poškozování infrastruktury. Podařilo se nám po železnici evakuovat více než 4 miliony lidí, z toho 1 milion dětí. Takže můj první bod je obrovské "díky" všem železničářům v Evropě, kteří zajistili jejich cestu do bezpečí, a obyčejným Evropanům za velkorysé přijetí a péči o naše děti. Pro nás, železničáře, je důležité vědět, že o tyto děti, které jsme zachránili - a zaplatili za to 327 životy -, je postaráno. Mým druhým bodem je, že válka není omluvou pro to, abychom nadále nezvyšovali kvalitu našich služeb a nenacházeli nové eurointegrační trasy. Více železničních spojení s Polskem a Rumunskem v posledních měsících je toho živým důkazem a my usilujeme o další. Tímto tedy vyzývám všechny železnice v Evropě i mimo ni, aby pomohly Ukrajině urychlit vítězství, spolupracovaly s námi na zřízení dalších spojení a osobně navštívily Kyjev bezpečnými a pohodlnými vlaky Ukrzaliznycji."

Krize, jako je válka na Ukrajině, byly ústředním tématem letošního slavnostního kulatého stolu s názvem "Budování kapacit pro železnici odolnou vůči krizím".

Generální ředitel Evropské komise pro mobilitu a dopravu Henrik Hololei poskytl svůj pohled na věc: "Jsem pokořen a inspirován prací všech, kteří stojí za společností Ukrzaliznytsia při evakuaci zraněných a při další přepravě toho, co Ukrajina vyrábí a co její obyvatelé zoufale potřebují. Toto ocenění je uznáním tohoto odhodlání pokračovat, ne se sklonit. To, čeho jsme společně dosáhli v těchto temných dnech, tu zůstane: Ukrzaliznycja bude nepostradatelná pro obnovu Ukrajiny a prohloubení vztahů mezi EU a Ukrajinou a já se těším, až přivítáme impozantní ukrajinskou železniční síť v EU."Rozpravy se zúčastnila také Izaskun Bilbao Barandica, poslankyně Evropského parlamentu, která se zamyslela: "Železnice musí hrát ústřední roli v integrovaném evropském systému mobility. Je však zapotřebí, aby se státy zavázaly k plnění svých závazků v oblasti investic do infrastruktury, digitalizace a dekarbonizace. Zpoždění znevýhodňuje návratnost již vynaložených investic. Brání nám také využívat jednotného železničního prostoru EU; blokují vznik moderních a kvalitních služeb a přilákání zákazníků. Bez tohoto impulsu nebude možné, aby doprava splnila cíle v oblasti klimatu, které pro ni byly stanoveny v Zelené dohodě. Nebude ani schopna přispět v plné míře ke konkurenceschopnosti Unie."Andreas Matthä, předseda CER a generální ředitel rakouských spolkových drah ÖBB, při této příležitosti zdůraznil: "Tento večer je pro CER velmi výjimečný - konečně se znovu osobně setkáváme v době, kdy železniční sektor čelí velkým výzvám. Stejně jako se vzpamatováváme z finanční zátěže Covidu, musíme se nyní vypořádat s prudce rostoucími cenami energií. Žádáme Evropskou unii, aby přijala rozhodná opatření na podporu železničního sektoru, a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska regulace, abychom mohli být i nadále spolehlivým partnerem pro cestující i průmysl." Dodal: "Jako předseda CER bych rád co nejsrdečněji poblahopřál dnešním laureátům. Opět prokázali odolnost a inovační potenciál železničního sektoru. Naše dnešní setkání ve mně zanechává velký optimismus ohledně budoucnosti evropských železnic."

Druhým hlavním tématem večera bylo lepší zastoupení žen na železnici. Jedná se o prioritní otázku pro toto odvětví, kde ženy a dívky představují více než 50 % cestujících v osobní železniční dopravě, ale tvoří pouze přibližně 20 % zaměstnanců. Společnosti jsou si vědomy toho, že smíšenější pracovní síla vede k prokazatelnému zvýšení kompetence k řešení problémů a inovační síly, a proto přijímají opatření ke zlepšení genderové rovnováhy, ale je třeba větší informovanosti, aby se tato dynamika udržela. Proto byla cena Rail Trailblazer věnována úspěchům podporujícím ženy v železniční dopravě. Porotou složenou z politiků, odborníků z odvětví a novinářů byla vybrána Eglė Šimė, generální ředitelka společnosti LTG Cargo, která se v roce 2023 stala Rail Trailblazer za to, že se zaměřila na posílení postavení žen na železnici a zároveň svou společnost obratně vedla v bouřlivých dobách.

LTG Cargo, dceřiná společnost Litevských železnic, je jedním z největších podniků nákladní dopravy v pobaltském regionu. Přestože společnost v posledních měsících čelila řadě výzev, v neposlední řadě kvůli geopolitickému napětí ve východní Evropě a válce na Ukrajině, paní Šimė nezanedbává pracovní prostředí a přispívá k silnějšímu kariérnímu postupu žen ve společnosti. Paní Šimė otevřeně hovoří o obavách mnoha žen z kariéry; jako generální ředitelka využila svých vůdčích schopností k proměně firemní kultury tím, že jako prioritu stanovila povzbuzování všech zaměstnanců, zejména žen, aby co nejvíce využívali příležitostí ke vzdělávání, zlepšování a přebírání odpovědnosti a aby se nebáli změn. Je ambasadorkou ženského klubu LTG a byla mentorkou několika kolegyň. Když Eglè Šimė v roce 2019 poprvé nastoupila do LTG Cargo, tvořily ženy pouze 19 % vedení společnosti. Pod jejím vedením dosáhl počet žen ve vedení společnosti LTG Cargo během několika let 26 %. Paní Šimė je průkopnicí i v dalších ohledech, když svou společnost provedla největším projektem digitalizace v historii LTG Cargo.

Při přebírání ocenění Eglė Šimė uvedla: "Toto ocenění pro mě znamená možnost a potřebu změny. Cítím se tímto uznáním poctěna a přijímám ho jako povzbuzení k dalšímu posilování naší společnosti při změně obchodního zaměření z Východu na Západ a doufám, že inspiruje další ženy v tomto odvětví, aby si vybudovaly sebevědomí a odvážily se zvolit si kariéru, ve které se jim bude dařit."

Trofej Rail Trailblazer byla doprovázena darem ve výši 10 000 eur na charitativní účely, které si laureátka vybrala. Paní Šimė se rozhodla věnovat finanční odměnu Nadaci Oleny Zelenské, charitativní organizaci, kterou založila první dáma Ukrajiny, aby pomohla obnovit životy lidí postižených válkou.

Henri Poupart-Lafarge, předseda UNIFE a předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom, komentoval význam ceny: "Srdečně blahopřeji letošním vítězům Evropské železniční ceny! Oddanost a výkonnost ukrajinských železnic je pro nás všechny inspirací a mají plnou podporu evropského železničního sektoru. Současně práce paní Šimé v LTG Cargo dokazuje, že když se těmto výzvám postavíme s dostatečným odhodláním, můžeme úspěšně řešit digitalizaci našich procesů a zvyšovat genderovou rozmanitost."

Evropská železniční cena, která byla poprvé uspořádána v roce 2007, oslavuje a oceňuje výjimečný přínos železničnímu odvětví. Slavnostní předávání ceny 2023 přilákalo stovky hostů z celé Evropy, včetně politiků na místní a národní úrovni i na úrovni EU a zúčastněných stran v oblasti dopravy.

Zdroj: European Railway Award 2023

Tagy