EU version

Transport obilia z Ukrajiny: Slovensko má možnosť získať milióny eur na modernizáciu prekladkových kapacít v Čiernej nad Tisou

Transport obilia z Ukrajiny: Slovensko má možnosť získať milióny eur na modernizáciu prekladkových kapacít v Čiernej nad Tisou
foto: Redakcia RAILTARGET/Transport obilia z Ukrajiny: Slovensko má možnosť získať milióny eur na modernizáciu prekladacích kapacít v Čiernej nad Tisou
05 / 10 / 2023

Minister dopravy SR Pavol Lančarič na tlačovej konferencii v Čiernej nad Tisou priamo na železničnej stanici, kde sa nachádza aj výkladisko tovarov medzi Ukrajinou a Slovenskom uviedol, že sa veľmi teší z návštevy výkonného viceprezidenta Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisa Dombrovskisa, ktorému mali možnosť ukázať, čo Slovensko má a hlavne, do čoho treba investovať. „Otázka ukrajinského obilia je veľmi vážna a sú potrebné investície do projektu,“ povedal Lančarič.

Valdis Dombrovskis na tlačovej konferencii podotkol, že Európska komisia pridelila takmer 68 miliónov eur na maďarské, slovenské a ukrajinské železničné hraničné priechody a na príslušné prekládkové miesta. Celkové náklady na projekt pre všetky tri krajiny budú spolu predstavovať približne 130 miliónov eur. Ďalej uviedol, že Slovensko získa nový röntgenový skener železničného nákladu, ktorý by mal zlepšiť bezpečnostné kontroly a prispieť k plynulosti dopravy prichádzajúcej cez železničný náklad v Čiernej nad Tisou.

Redakcia RAILTARGET

Dombrovskis takisto povzbudil Slovensko, aby požiadalo o dodatočnú podporu z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). „Výzvy na predkladanie projektov v rámci CEF na rok 2023 boli vyhlásené 26. septembra 2023 a termín na predloženie projektových žiadostí je do 30. januára 2024,“ spresnil. Nástroj na prepájanie Európy (CEF) pre dopravu, je nástrojom financovania na realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Ďalej povedal, že je dôležité zameriavať sa na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovy a modernizácie existujúcej infraštruktúry.

Redakcia RAILTARGET

Počas dňa sa bol Dombrovskis pozrieť na prekladisko v Čiernej nad Tisou a v Dobrej, taktiež mal možnosť vidieť kapacitné obmedzenia týchto liniek, cez ktoré aktuálne prechádza 10 až 15 % obilia. „Momentálne riešime problémy aj na európskej úrovni, keďže sú problémy s koridormi solidarity, nakoľko Čierne more ako trasa bola zavretá,“ spresnil eurokomisár.

Redakcia RAILTARGET

Slovensko patrí medzi tri krajiny, ktoré uplatnili jednostranný zákaz dovozu ukrajinského obilia. Ale aj ako eurokomisár naznačil, táto návšteva prekladísk mala prispieť k veľkému riešeniu. „Komunikujem s ukrajinským ministrom pôdohospodárstva na týždennej báze, pričom hľadáme vhodné riešenia,“ uviedol minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Na budúci týždeň dostane zo Slovenska stanovisko k tzv. licencovaniu obilia, ktoré by malo ísť aj na Slovensko. „Dôležité je, aby tie garancie, ktoré licencovanie prináša, boli ozaj na vysokej úrovni a nedochádzalo k narušeniu.“

Redakcia RAILTARGET

Podľa jeho slov tento rok príroda a hospodári dopomohli k tomu, že sú 10-15 % vyššie úrody obilia v porovnaní s 5-ročným priemerom. „V podstate, my obilie na Slovensko, a to nie len z Ukrajiny, dovážať nepotrebujeme, keďže máme 50 % spotrebu a 50 % obilia práveže treba zo Slovenska vyvážať,“ povedal Bíreš. Dodal, že prebytok obilia hlavne aj z Ukrajiny nám narúša cenotvorbu, pretože cena obilia v porovnaní s minulým rokom poklesla o 50 % a viac. „Aj ten obchod zo Slovenska je komplikovaný,“ spresnil. Na tlačovej konferencii ďalej povedal, že stretnutie má prispieť aj k tomu, aby sa koridor solidarity a tranzit obilia navýšil. „Aj naše kontrolné orgány Ministerstva pôdohospodárstva k tomu prispejú. Cesta solidarity bola na Slovensku podporovaná,“ povedal minister pôdohospodárstva.

Redakcia RAILTARGET

Ako na tlačovej konferencii zdôraznil  generálny riaditeľ spoločnosti ZSSK CARGO Roman Gono, „v rámci železničnej dopravy ide o veľmi dôležité miesto, kde sa stretáva široký a normálny rozchod. Na tomto mieste sa prekladajú milióny ton tovaru a to, čo je nevyhnutné,  sa musí prekladať.“

Redakcia RAILTARGET

Ako Gono ďalej uviedol, v Čiernej nad Tisou sa prekladajú milióny ton tovaru a päť miliónov železnej rudy. „Sme pripravení, máme na to ľudské a hardvérové kapacity. Nebude to jednoduché, potrebujeme investície, do vozňov, do technológií. Vieme, v akom stave je infraštruktúra. Ale chcem deklarovať, že máme za našu spoločnosť ľudské kapacity, aby sme to zvládli,“ priblížil Gono s tým, že to bude potrebovať aj legislatívnu podporu.

Redakcia RAILTARGET

„Je to od vzniku republiky najdôležitejšia návšteva na tomto mieste. Verím, že aj toto stretnutie výrazne pomôže ľuďom v tomto regióne nájsť si prácu a aby cez Slovensko išlo oveľa viac tovarov. Momentálne veľa kontajnerov z Ázie a ďalších preprav, ktoré tranzitujú Slovensko, Slovensko obchádza. Verím, že budeme nápomocní prepravám,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Tagy