EU version

SŽ opíjí veřejnost rohlíkem. Památku nemůžete rozříznout na dvě půlky, tvrdí iniciativa NEBOURAT

SŽ opíjí veřejnost rohlíkem. Památku nemůžete rozříznout na dvě půlky, tvrdí iniciativa NEBOURAT
foto: Správa železnic / Public domain/Vizualizace Výtoňského mostu
03 / 11 / 2023

Redakce RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s iniciativou Nebourat, která chce zachovat Výtoňský most. Mezi signatáře této iniciativy patří moderátor Jakub Železný, český kardiochirurg Jan Pirk a mnoho dalších celebrit a známých osobností.

Co si myslíte o možnosti přesunutí Výtoňského mostu na jinou lokaci? Historická hodnota by tím byla zachována.

To je absolutní nesmysl. Historickou hodnotu mostu nelze zachovat, když jej rozříznete na dvě části – pilíře a samotnou konstrukci. V tomto smyslu se opakovaně vyjádřila i česká pobočka komitétu ICOMOS v otevřeném dopise ministru dopravy Martinu Kupkovi a my jejich názor sdílíme. Konkrétní citace:

„Představa Správy železnic, že ponechá z památkově chráněného mostu jen jeho podstavec, a tím bude památka zachována, je naprosto zcestná a je nepochopením smyslu ochrany kulturních památek i principu ochrany pražské památkové rezervace, památky Světového dědictví UNESCO. Vyšehradský most se uplatňuje v ikonických pražských panoramatech a jeho nahrazení tuctovou soudobou konstrukcí by toto panorama významně poškodilo. Nesmyslná je i představa přesunutí ocelové konstrukce mostu na nějaké jiné místo,“ uvedl Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS.

Správa železnic přesun mostu sice neustále prezentuje jako jednoduchou alternativu “záchrany” mostu, jde ale spíš o zavádějící opíjení veřejnosti rohlíkem. Přesunutí mostu by vyžadovalo územní řízení, stavební řízení, památkové řízení, a to by stálo vše další čas a miliardy. 

Jaké další kroky má iniciativa Nebourat v souvislosti s Výtoňským mostem v plánu?

Ve středu 8. 11. představíme dopravní studii, která prokazuje, že na základě dostupných dat výhledu dopravy na mostu je třetí kolej zbytečná. Jsme první a jediní, kdo takovou odbornou studii nechal vypracovat. Suplujeme tím činnost Správy železnic, státní organizace placené z daní nás všech. Ta jako vlastník mostu měla respektovat, že se jedná o kulturní památku a adekvátně o most pečovat a dodržovat tak příslušné zákony, zmohla se ale jen na opakované žádosti o sejmutí památkové ochrany mostu Prověření nutnosti třetí koleje požaduje i vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu.

Můžete pozvat například na nějaké akce, kterých by se mohla veřejnost zúčastnit?

Stále trvá možnost podpořit naši petici na adrese nebourat.cz, kde se sešlo již téměř 19 tisíc podporovatelů. V září jsme na mostu vytvořili lidský řetěz ze stovek občanů, na kulturní lodi Avoid proběhly v říjnu dvě akce věnované mostu – řetězové čtení pro nýtovaný most za účasti významných českých spisovatelů jako jsou Bianca Bellová a Jaroslav Rudiš a dále pak kulturní festival "Most spojuje", který zahrnoval koncerty, autorská čtení a projížďky s výkladem pod mostní konstrukcí. Plán zimních akcí pro veřejnost zatím není kompletní. Ministr dopravy Kupka, pod nějž spadá vlastník mostu Správa železnic, měl v plánu ohlásit své rozhodnutí o osudu mostu do konce roku. Je tak možné, že dojde i na občanské demonstrace.

Tagy