EU version

Strojvedoucí na kolejích, kouč v životě: Místecký mluví o transformaci mužské identity!

Strojvedoucí na kolejích, kouč v životě: Místecký mluví o transformaci mužské identity!
foto: LinkedIn Ivan Místecký / Public Domain /Ivan Místecký
29 / 03 / 2024

Vytrvale bojoval, dokud nedosáhl svého snu stát se strojvedoucím. Vedle své role na železnici se věnuje i koučování. Co vidí Ivan Místecký z ČD jako největší problém dnešních mužů?

Jste strojvedoucím ve skupině ČD, jak jste se k této práci dostal?

Můj táta byl strojvedoucí, a tak jsem chtěl jít v jeho stopách jenže jak jsem po škole hledal práci, tak zrovna strojvedoucí nebrali. Šel jsem na to oklikou a jsem za to moc rád. Začal jsem jako posunovač a pak jsem přestoupil na místo průvodčího osobních vlaků. Dále jsem pokračoval na vlakvedoucího osobních vlaků. Poté jsem nastoupil na místo vlakového revizora a po pár letech začaly opět nábory na pozici strojvedoucího. Já se přihlásil a uspěl. Tuhle pozici teď zastávám a střídám ji s pozici strojmistra.

Co se Vám na práci strojvedoucího líbí a je naopak něco negativního?

Na práci strojvedoucího se mi líbí rozmanitost práce, zodpovědnost, a to že výhled z okna je pokaždé jiný. To, co se mi nelíbí je, že se člověk nemá za směnu kolikrát čas se ani pořádně a v klidu najíst, umýt si ruce, nebo si skočit na toaletu. Další věc jsou noční směny a brzké ranní nástupy. Po těch 25 letech u dráhy je to už náročné.

Vaším druhým povoláním je koučink. Co si pod tím mohu představit?

Koučování je partnerský vztah mezi koučem a jeho klientem, kterého kouč podporuje v dosažení cílů a rozvíjí jeho potenciál. Pomáhá také klientovi ujasnit si cíle, vytvořit si plán, překonávat překážky, zlepšit výkonnost a stále na sobě pracovat. Při práci s klientem se zaměřuje hlavně na přítomnost a budoucnost, nikoliv na minulost. Kouč také nedává klientovi žádné rady ani nápady, ale pomáhá mu najít si svá vlastní řešení. Celý proces je založen na principu důvěry, respektu a nehodnotícím prostředí, aby se klient mohl cítit bezpečně.

 Na jaké oblasti koučinku se zaměřujete?

Mé zaměření je transformace "chlapečka" na muže. Jde o to pomoct mužům objevit v sobě chlapa, kterým si vždy přáli být. Je to problém posledních let, kdy muži jsou příliš hodní a nechají sebou manipuloval jen proto, aby se ženám zavděčili. Tímto chováním si myslí, že získají srdce své ženy. Domnívají se, že čím více budou plnit jejich přání a vždy jim budou k dispozici, tím spíše budou mít krásný vztah. Jenže to je velký omyl. Většinou skončí sami a často ani nevědí proč. Vždyť se přeci tak moc snažili a byli hodní. Neuvědomují si, že mají v sobě špatný vzorec chování. Pomáhám jim najít v sobě sílu, hrdost, zodpovědnost, a hlavně víru v sám sebe, a to vše proto, aby byli ve vztahu spokojení a nedělali znovu pořád ty samé chyby.

Jak fungují tyto dvě profese, strojvedoucí a kouč dohromady? Mají něco společného?

Profese strojvedoucího a kouče se na první pohled mohou zdát velmi rozdílné, ale mají několik společných rysů. Obě profese jsou časově náročné a vyžadují 100% soustředění. Mezi další společné rysy patří:

Odpovědnost

Strojvedoucí je zodpovědný za bezpečné vedení vlaku, zatím  co kouč je zodpovědný za podporu a vedení svého klienta k dosažení jeho cíle.

Komunikace

Efektivní komunikace je klíčová pro obě profese, ať už jde o komunikaci s dispečery, výpravčími, vlakovým personálem, nebo s klienty v případě koučování.

Rozvoj dovedností

Strojvedoucí se musí neustále vzdělávat, ať už v technické oblasti nebo v oblasti předpisů, zatímco kouč se zaměřuje na rozvoj osobních a profesních dovedností nejen sebe ale i svých klientů.

Rozhodování

V obou profesích je důležité rychlé a správné rozhodování v reakci na nečekané situace. Obě činnosti vyžadují soubor dovedností a kvalit, které umožňují efektivně plnit svou roli a přispívat k pozitivním výsledkům ve svých pracovních oblastech.

Zdroj: Redakce RT; Ivan Místecký 

Tagy