EU version

Stavba nových železničních koridorů je velmi důležitá, především spojení sever-jih Evropy, zdůrazňuje vedení BUDIMEX

Stavba nových železničních koridorů je velmi důležitá, především spojení sever-jih Evropy, zdůrazňuje vedení BUDIMEX
foto: Redakce RAILTARGET/Stavba nových železničních koridorů je velmi důležitá, především spojení sever-jih Evropy, zdůrazňuje vedení BUDIMEX
11 / 10 / 2023

O vstupu polského stavebního giganta BUDIMEX na český a slovenský trh jsme na veletrhu TRAKO 2023 mluvili s vedením společnosti. Hosty byli člen představenstva a ředitel pro průmyslovou, energetickou a dopravní výstavbu Maciej Olek a ředitel železničních staveb Dariusz Bac.

V České republice není společnost BUDIMEX zatím tolik známá, nicméně v Polsku a v mezinárodním kontextu zaujímá pevné místo. Mohl byste představit společnost podrobněji?

Maciej Olek: BUDIMEX je polskou firmou s více než padesátiletou historií a proslavil se na počátku své existence právě díky zahraničním kontraktům. Později se vrátil na polský trh, kde působil a vedle toho také mnoho let v Německu. Řadu let máme v Kolíně nad Rýnem pobočku BUDIMEX SA. V posledních letech jsme změnili rozvojovou strategii firmy a rozhodli jsme se vrátit se do zahraničí, zejména do regionu, který pro nás v příštích letech bude prioritní – do ČR, na Slovensko, do baltských států. Zkoumáme také švédský trh. Ve všech těchto státech jsme založili subjekty. Právě otevíráme pobočku v Rize, kde se ucházíme v konsorciu o část výstavby Rail Baltica. V Německu máme celkem tři entity – kromě kolínské ještě Rail BX, která získala v létě certifikaci Deutsche Bahn a věnuje se výstavbě elektrické trakce, BUDIMEX Bau realizuje zatím menší infrastrukturní projekty, v nichž získáváme kompetence. A o společnosti BUDIMEX v ČR a na Slovensku již vyprávěl Rafal Zahuta.

Nyní bych se rád věnoval tématu Rail Baltica. V poslední době se podařilo státům Visegrádské skupiny přesvědčit EU, že nestačí modernizace existujících koridorových tratí, ale že potřebujeme síť vysokorychlostních železnic, která by náš region propojila moderními železničními technologiemi se západní Evropou a sever – Rail Baltica s jihem Evropy. Nyní mají naše státy mají zapsanou tuto síť v systému TEN-T, konkrétně Polsko má projekt CPK. Co může BUDIMEX nabídnout v těchto projektech, jaké má šance, jaké má plány a budeme vůbec schopni v čase, který stanovuje nařízení o TEN-T projekty realizovat?

Dariusz Bac: Myslím, že vybudovat úplně nové železniční koridory je velmi důležitým úkolem, především spojení severu Evropy s jihem. BUDIMEX může především nabídnout nezbytný potenciál pro to, aby se komplexním způsobem o projekt staral. Počínaje aktivní účastí v přípravě, projektování, zajištění nezbytných povolení a rozhodnutí. Disponujeme inženýrsko-technickým personálním zázemím a stavebně-strojním parkem.

Obecně vzato jsme připraveni na 100 % na to, abychom se mohli začít věnovat tak rozsáhlým projektům jako jsou VRT. Jsme první polskou firmou, která realizovala modernizaci CMK (Centrální železniční magistrály z Varšavy na jih), na které se jezdí maximální rychlostí 200 km/hod, ale 2 stanice – Olszamowice a Idzikowice – již jsou modernizované na parametr 250 km/hod. V této železnici jsou již výhybky splňující vysokorychlostní parametry.

Máme tedy reálné zkušenosti a investici do zvýšení kvality železniční infrastruktury, které společně s našimi kapacitami tvoří předpoklad pro realizace všech železničních, nejen vysokorychlostních projektů v zahraničí.  Připravujeme se na projekty ve všech třech baltských státech na projekty Rail Baltica, abychom je mohli případně začít plynule realizovat.

Jste tedy přirozeným partnerem společnosti CPK (vysokorychlostní železnice a letiště) v Polsku. Střední Evropa plánuje něco, co je z pohledu financování jedním z největších evropských železničních projektů.  Jaké jsou ceny Vašich prací a jaký má BUDIMEX názor na financování tohoto projektu, zejména po energetické krizi, nedostatku některých materiálů na trhu a po vlně inflace, která prochází ekonomikami podobně jako předtím Covid. 

Maciej Olek: Financování je velkou výzvou, zejména v důsledku okolností, které nás postihly v posledních letech. Nejdříve pandemie, pak agrese Ruska proti Ukrajině a s tím spojené zpřetrhání dodavatelských řetězců a nakonec růst cen energií způsobily, že ceny jsou vyšší než před 2-3 lety. Zdá se nám, že se do cen před těmito událostmi už nevrátíme. Investoři se proto musí připravit na to, že výdaje budou vyšší než dřívější předpoklady. Cena realizace projektu je samozřejmě závislá od jeho modelu, technického řešení a požadavků klienta.

Disponujeme natolik velkým projektovým a technickým zázemím, že investory aktivně vybízíme ke společnému technickému řešení. Získané zkušenosti mohou přispět k optimalizaci nových projektů. CPK tvoří 1800 km nové železniční infrastruktury, což je historicky jedinečná věc. Je tedy důležitý dialog trhu s investorem o řešeních, zkušenostech, technických provedeních a použitých materiálech, abychom dosáhli optimálního cíle. Můžeme si teoreticky vystavět zlaté a platinové prvky, ale nyní je klíčová optimalizace z ohledu na porovnání nákladů, přínosů a užitné hodnoty.

Ve financování mnoho let usilujeme o to, aby se vytvořil prostor pro externí investory. Proto také v rozhovorech s CPK navrhujeme, abychom se vedle role generálního realizátora mohli uplatnit i jako spoluinvestor finanční, ať již formou PPP nebo do určitého podílu i financování vybraných částí projektu. K podobným rozhovorům jsme připraveni i v zahraničí. Naše mateřská společnost Ferrovial realizuje na celém světě s velkým úspěchem koncesní modely projektů.

Máme tedy know-how a proto také pozitivně hodnotíme uvažování a analýzy v ČR realizovat PPP projekty. V systémovém financování, i na evropské úrovni, se vyskytnou problémy. Dostane-li peníze jeden, nedostane je druhý projekt. Proto vybízíme klienty k otevřenosti vůči partnerství veřejného a privátního sektoru, protože to může být výhodné pro všechny, i pro koncového uživatele. Jestliže se nepodaří financování z existujících nástrojů, například z fondu CEF, je zde prostor pro diskuse s firmami jako je naše o tom, jak jiným systémem síť dobudovat. Uvidíme, co přinese budoucnost. Chtěli bychom a máme velký zájem o projekty v ČR.

Rafal Zahuta: Samotný vstup BUDIMEX na český trh zvýší konkurenci, což může mát také pozitivní vliv na cenovou hladinu.

Tagy