EU version

JVZ prepravuje len štátne carga. Ich podpora je jediný spôsob, ako udržať nákladnú dopravu na železnici, hovorí šéf ZSSK CARGO Gono

JVZ prepravuje len štátne carga. Ich podpora je jediný spôsob, ako udržať nákladnú dopravu na železnici, hovorí šéf ZSSK CARGO Gono
foto: Archiv/JVZ prepravuje len štátne carga. Ich podpora je jediný spôsob, ako udržať nákladnú dopravu na železnici, hovorí šéf ZSSK CARGO Gono
29 / 11 / 2022

Redakcia RAILTARGET dnes prináša rozhovor s predsedom predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. Témou rozhovoru bola česko-slovenská spolupráca v železničnom sektore, ale aj podpora JVZ a ceny trakčnej elektriny.

Stretávame sa pri príležitosti prvej československej koferencie, ktorú usporiadava VÚŽ. Vystúpili ste medzi spíkrami s ostatnými zaoberajúcimi sa nákladnou dopravou. Chceli by sme sa spýtať, či je pre vás československá spolupráca dôležitá?

Určite áno. Dlhé roky sme boli jeden štát a myslím si, že tá spolupráca je veľmi dôležitá. Sme dva národy, ktoré sú veľmi blízko seba, máme spoločnú históriu a témy. Tak isto infraštruktúra bola v minulosti prepojená, podľa mňa je veľmi dôležité, aby naďalej Slovensko s Českou republikou spolupracovali, keďže sme nie na jednej lodi ale na jednej železnici, spolupracovali a túto spoluprácu rozvíjali. Vítam, že VÚŽ takúto konferenciu urobilo. Lebo to znamená, že naozaj chceme spoločne riešiť veci, ktoré prinesú efekt pre obe strany.

Ďalšia otáza smeruje k pre vás veľmi významnej téme, čo sú jednotlivé vozové zásielky a ich preprava. Na konferencii odznelo, že by mala byť notifikovaná podpora prevozu jednotlivých zásielok, ako to hodnotíte?

Taka ko som ukázal v panelovek diskusii, ukázalo sa, že slovenské Cargo aj české Cargo sme na tom rovnako. Momentálne tie jednotlivé vozové zásielky robíme ako jediní na celom trhu, napriek tomu, že trh je liberalizovaný, preprava jednotlivých vozových zásielok je pre nás tým, že je technologicky veľmi náročná, naozaj stratová. Ostatné krajiny typu aktuálne Francúzsko, predtým Rakúsko, Nemecko a tak isto minulý rok Maďarsko podporili systémovou štátnou podporou jednotlivé vozové zásielky.

To je podľa mňa jediná cesta, ako udržaťt na železnici, lebo zákazníci, ktorí majú jeden, dva vozne jednoducho nemajú šancu naplniť celý vlak tovarom a preto, keď chceme udržať ponímanie našej firmy, je to viac ako päť miliónov ton ročne, ktoré prepravíme formou jednotlivých vozových zásielok, keď ich chceme udržať na železnici, tak potrebujeme, keď to notifikovali iné krajiny, aby sa to podarilo aj na Slovensku.

Posledná otázka smeruje k cenám energií, predovšetkým k cene trakčnej energie na Slovensku, ktorá začína byť veľmi problematická pre dopravcov, aký je váš názor, aké by malo byť riešenie tejto pálčivej situácie s cenou elektriny pre železničnú dopravu?

Elektrivká energia je teraz pre nás top téma. Bol by som veľmi rád a želal by som si, keby po vzore Českej republiky, kde je zastropovaná cena elektriny a vedia kalkulovať, aby sme sa dostali do tejto situácie. U nás na Slovensku sme vlastne v takej situácii, že bola predstavená schema, ktorá je pre menej náročné enegretické podniky. V našom ponímaní to nemá šancu splniť ten efekt, lebo suma 100tisíc eur na mesačné poplatky ako kompenzácia štátu nám absolútne nič neprinesie. Tento rok dáme na elektrinu viac ako 40-miliónov. Avšak, pri dnešných trhových cenách, keď je cena elektriny niekde okolo 400-500 euro za megawatthodinu, tak naša cena by sa možno vyšplhala na 100 miliónov eur, čo je nepredstaviteľná suma. To sa nedá preniesť do cien. Čiže preto potrebujeme, aby slovenská vláda priala také opatrenia, aby sme boli konkurencie schopní v rámci Európy a boli v tej situácii, že elektrina bude zastropovaná. V našom ponímaní je to takmer 200 tisíc megawatthodín, ktoré znamenajú obrovský výdaj. My to potrebujeme dať do cien tak, aby s nami vôbec zákazníci ďalej vozili aj pri tejto energetickej kríze.

Tagy