EU version

Součástí simulátoru je i ETCS. Výcvik strojvedoucích je tak kompletní a zahrnuje reálné prostředí železnice, říká náměstkyně generálního ředitele ČD, Havelková

Součástí simulátoru je i ETCS. Výcvik strojvedoucích je tak kompletní a zahrnuje reálné prostředí železnice, říká náměstkyně generálního ředitele ČD, Havelková
foto: Redakce RAILTARGET/Blanka Havelková
08 / 03 / 2024

ČD Cargo otevřelo v České Třebové první simulátor pro výcvik strojvedoucích nákladní železniční dopravy. Jaké má používání trenažeru výhody a jak České dráhy přispívají ke zvyšování bezpečnosti na železniční síti? V rozhovoru jsme se ptali Blanky Havelkové, členky představenstva ČD a náměstkyně generálního ředitele národního dopravce.

ČD Cargo představilo simulátor pro výcvik strojvedoucích. Je to první simulátor pro nákladní dopravu v ČR. Kvitujete, že se i národní nákladní dopravce pořídit simulátor?

Každý krok, který přispěje k dalšímu posílení bezpečnosti na železnici, je velmi důležitý. Pro nás je to jedna z priorit. Proto pořízení dalšího simulátoru řízení vlaků jednoznačně vítáme. Strojvedoucí si na něm mohou vyzkoušet mimořádné situace, které v běžném provozu není možné nasimulovat. Na železnici se ale mohou stát. Jako příklad mohu uvést poruchu zabezpečovacího zařízení na trati nebo překážku na kolejích. Na trenažeru není problém nastavit vedle mimořádných událostí také různé druhy počasí nebo adhezní podmínky. Tedy vše, s čím se strojvedoucí v reálném provozu setkávají. Každá jízda na trenažeru je následně vyhodnocena odborným instruktorem. Ještě doplním, že součástí simulátorů je také vlakový zabezpečovač ETCS, takže výcvik je opravdu kompletní a zahrnuje reálné prostředí železnice.

Skupina ČD nyní vlastní celkem tři simulátory. Žádná jiná soukromá společnost v ČR simulátor nemá. Vnímáte to tak, že jste lídrem v určování trendů a například i v bezpečnosti?

Určitě. Jsou to právě České dráhy, které se jako jediný dopravce u nás výcviku strojvedoucích systematicky a dlouhodobě věnují. První dva trenažery pro strojvedoucí jsme pořídili už před pěti lety. Jeden je umístěn ve školicím středisku v České Třebové, stejně jako nový simulátor ČD Cargo, a druhý v Praze. Výcvikem na simulátoru procházejí nejen stávající strojvedoucí, ale také všichni uchazeči o práci strojvedoucího v rámci přípravných kurzů. Musíme si uvědomit, že vzhledem k náročnosti této profese, trvá příprava nového strojvedoucího u Českých drah půl roku až rok. Na délku výcviku má vliv například i obor, který uchazeč vystudoval. Vše pak směřuje k získání licence strojvedoucího u Drážního úřadu. Aktuálně u Českých drah pracuje okolo 3 500 strojvedoucích a zájem o tuto profesi mají stále častěji i ženy. K řízení vlaku jich u nás aktuálně usedá kolem stovky. Zvyšování bezpečnosti se ale věnujeme i v dalších oblastech. Patří sem např. aktivní instalace ETCS a jeho testování před zahájením výhradního provozu na vybraných tratích od 1. ledna 2025. Na nový systém školíme strojvedoucí, podílíme se na testech a na trati z Olomouce do Uničova jsme první osobní dopravce, který jezdí pod výhradním provozem tohoto evropského zabezpečovače.  

Redakce RAILTARGET

Součástí Skupiny ČD je i Dopravní vzdělávací institut, který vzdělává strojvedoucí, ale i další profese, které jsou na železnici potřeba. DVI je zároveň provozovatelem všech tří simulátorů. Vnímáte to jako konkurenční výhodu, že mají České dráhy dceřinou společnost, která se zabývá vzděláváním?

Jsme největší osobní dopravce v republice, a proto velmi dbáme na vzdělávání a neustálý růst kvalifikace našich zaměstnanců. Dopravní vzdělávací institut je dceřinou společností Českých drah. Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců národního dopravce, a navíc nabízí své služby i dalším subjektům v rámci vzdělávání odborníků nejen z oblasti železniční dopravy. Vzdělávání se věnují desítky zaměstnanců DVI, a to nejen v České Třebové, ale také v dalších místech s vysokou koncentrací dopravních profesí.

Redakce RAILTARGET

Bezpečnost na železnici je velkým tématem i pro ministra dopravy Martina Kupku, který před rokem nechal spustit rozsáhlé dotazníkové šetření mezi strojvedoucími. Jaké závěry z toho vyplynuly pro ČD?

Výsledky průzkumu nás samozřejmě zajímaly, protože poskytl jak resortu dopravy, tak jednotlivým dopravcům pohled strojvedoucích na jejich povolání. Z průzkumu tehdy vyplynulo pozitivní zjištění, že většina, téměř 90 procent strojvedoucích, chce toto povolání vykonávat i nadále. Zároveň svou práci označili za odpovědnou, náročnou a také atraktivní. Na co strojvedoucí v průzkumu upozornili, byla například problematika nocležen a odpočinkových místností nebo skladba směn. Na to vše jsme se následně zaměřili a průběžně to s kolegy řešíme.

Můžete v krátkosti uvést, jaké další kroky České dráhy dělají v rámci zvyšování komfortu a bezpečnosti na železnici?

Zásadní je obměna vozového parku, ta je v posledních letech téměř revoluční. Na koleje přicházejí nové regionální vlaky RegioPanter nebo RegioFox a dálková doprava už zanedlouho přivítá posilu v podobě nejmodernějších souprav ComfortJet. Nové vlaky přinášejí jak komfort a služby 21. století, tak i novinky v bezpečnosti, např. již z výroby je součástí jejich výbavy evropský zabezpečovač ETCS. Splňují také aktuální velmi přísné normy crashové odolnosti při střetu s překážkou a jsou vybaveny účinnými brzdami, které zajišťují co nejkratší brzdnou dráhu, ale zároveň strojvedoucímu dovolují v případě potřeby eliminovat účinek brzdy a dojet na místo vhodné pro evakuaci cestujících nebo případný zásah složek IZS. To platí například pro průjezd dlouhými tunely, které vznikají na koridorech. Zároveň neustále pracujeme na vylepšování on-line prostředí tak, aby byl nákup jízdenek rychlý a efektivní a k cestujícím se průběžně dostávaly všechny podstatné informace ohledně jejich cesty. A zákazníci to oceňují, např. oblíbenou aplikaci Můj vlak má staženou už každý desátý Čech.

Tagy