EU version

„Slovenská strela je technologický a designový fenomén. Česká železnice má co ukázat světu,“ řekl ministr Kupka na Rail Business Days

„Slovenská strela je technologický a designový fenomén. Česká železnice má co ukázat světu,“ řekl ministr Kupka na Rail Business Days
foto: Archív RAILTARGET/Minister dopravy Martin Kupka
20 / 06 / 2024

Ministr dopravy Martin Kupka v rozhovorovém studiu RAILTARGET na veletrhu Rail Business Days zdůraznil význam českých technologických novinek. Kvitoval i příjezd legendárního vlaku Slovenská strela, který na veletrhu představila společnost DAKO-CZ.

Pane ministře, dnes se setkáváme na svátku České železnice, a sice na veletrhu Rail Business Days v Ostravě. Jak vnímáte tento veletrh a zdejší atmosféru? Lidé Vás tu doslova zastavují na každém kroku.

Musím říct, že je to velmi příjemná příležitost podívat se na nejnovější trendy v oblasti technologií. Je to také přirozeně příležitost pro železničářskou rodinu setkat se na jednom místě a vyměnit si informace o tom, co se odehrává i za našimi hranicemi. Co je pro mě důležité, je to, že se podařilo představit několik důležitých novinek. Asi nejvýznamnější je premiéra bateriové vlakové jednotky pro Moravskoslezský kraj v barvách Českých drah. Navíc jde o výrobek, který je český, s českým know-how, a může to předznamenat další průlom české technologie a české bateriové technologie i na zahraniční trhy. 

Jednu z prezentací zde mělo i ČD Cargo, které představilo svou lokomotivu Vectron. Jak se vám tato lokomotiva líbila a jak vnímáte možnost, že ČD Cargo prostřednictvím této lokomotivy může expandovat i do dalších zahraničních států, jako je Nizozemsko?

Je to důležitá pomoc, protože čtyřsystémová lokomotiva opravdu umožní pohyb až do Belgie a do Nizozemí, což je v železničářském světě složitá disciplína. Tato lokomotiva to umožní. Víme, že více než 70 % veškeré železniční dopravy se odehrává přes hranice, takže interoperabilní lokomotiva je v tomto směru obrovskou pomocí. Co chci ale ocenit obzvlášť, že tato lokomotiva, stejně jako další v této řadě, ponese jméno jednoho z velikánů české železniční historie. V případě této lokomotivy, kterou jsme zde představili, je to Jan Perner, asi vůbec nejvýznamnější stavitel železnic v českých zemích. V první polovině 19. století vybudoval hlavní železniční osy od Vídně přes Brno, Českou Třebovou až do Prahy. Dodnes navazujeme na práci Jana Pernera, který nešťastně zahynul. To, že lokomotivy ponesou připomínku této historie, vnímám jako obrovský příspěvek k národní identitě a národní hrdosti. Jsme národ, který si často nevěří, a připomenutí slavné osobnosti české železnice, navíc osobnosti, která hrála důležitou roli i v mezinárodním srovnání, pokládám za hezký počin a příspěvek k tomu, abychom jako Češi mohli být hrdí nejenom na hokej, ale také na to, jak umíme v České republice provozovat železniční dopravu.

Vy jste ve své úvodní řeči řekl: “Kdo nezná historii, nerozumí současnosti.” Když bychom se ještě podívali na expanzi ČD Cargo, která je klíčová v důsledku proměn železničního trhu, myslíte si, že se jedná i o ekonomický faktor, který může pomoci znovu nastartovat celý sektor, jenž se nyní velmi dynamicky proměňuje?

Nepochybně, expanze do okolních států představuje nyní další pilíř, o který se ČD Cargo může opřít při zvyšování svého zisku. Platí, že je to jedna ze ziskových společností celé skupiny Českých drah, což je důležitá zpráva i pro Český stát. Je pravda, že může ukazovat cestu i pro ostatní dopravce. Pro nákladní železniční dopravu žijeme v extrémně citlivé době. Železniční nákladní doprava ztrácí klíčové komodity, zejména klesá přeprava uhlí, která za posledních pět let klesla na čtvrtinu. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat, a nákladní železniční doprava bude hledat další možnosti pro své uplatnění. Bude to doba plná příležitostí, ale také mimořádného stresu pro všechny dopravce. Doufám, že veletrh Rail Business Days, který je jakýmsi festivalem železnice, bude pro ně znamenat důležitou podporu.

Vy jste si prohlédl před malým okamžikem i technické vozidlo Správy železnic. Jak se Vám líbilo? 

Je to asi nezbytná podmínka pro to, abychom dokázali efektivně opravovat a udržovat trakční vedení. Jedná se o specializované vozidlo, které se vyrábí v poměrně málo početných řadách. V České republice bude mít možnost sloužit hned v několika regionech a platí, že pro funkční a spolehlivou železnici je pravidelná údržba trakčního vedení také důležitou podmínkou.

 

Abychom nezapomněli na osobní dopravu. Zítra vyjede vůbec poprvé ComfortJet na české koleje, ve kterém se cestující budou moci svézt. Co byste mu popřál do těch prvních kilometrů?

Hlavně kilometry, bez jakékoliv nehody. Myslím, že to je to, co Česká železnice také potřebuje slyšet, že pořád zůstává jedním z nejbezpečnější módů dopravy a že bude přitahovat i do budoucna víc a víc cestujících. Přeji si, aby železniční doprava bylo napořád bezpečné cestování.

Veřejnost si na tomto veletrhu může prohlédnout i legendární vlak Slovenskou strela. Myslíte si, že i podobné legendární vlaky mohou přivést veřejnost k železnici a udělat tzv. popularizaci?

Slovenská strela je skutečně technologický a designový fenomén. Je to nádherné Gesamtkunstwerk a chtěl bych v tomto směru připomenout i to, že české země, jak v historii, tak i dnes, se mohou v oblasti železniční techniky pochlubit opravdu světovou úrovní. I koneckonců premiéra bateriové jednotky znamená, že držíme krok s technologickými soupeři v okolních státech. V případě Slovenské strely to byla unikátní ukázka dovednosti a technického umu prvorepublikových inženýrů a byl bych rád, kdyby se tak po čase, po nějakých sto letech mluvilo i o tom, co teď vyrůstá, co teď se vytváří v českých podnicích.

Moje poslední otázka. Na veletrhu se prezentuje řada českých a slovenských společností, ale i společnosti ze zahraničí. Když vidíte to hemžení na veletrhu a řadu návštěvníků, a také mnoho prezentací, které se zde konají, jste hrdý na český průmysl a českou železniční rodinu

Jsem. Samozřejmě, že všechno má svoje mouchy. Všechno má svoje zádrhele, ale to, že tady vládne pozitivní nálada. Lidé se zde dívají dopředu, přemýšlejí o tom jak to udělat, jak to má jít, ne jak to jít nemá. To je důležitá zpráva pro náladu v celé společnosti

Zdroj: Redakce RAILTARGET

Tagy