EU version

Situácia na Slovensku je katastrofálna, riešením je obmedzenie cien elektriny pre železničný sektor, hovorí Ján Biznár, prezident AROS RAIL SK

Situácia na Slovensku je katastrofálna, riešením je obmedzenie cien elektriny pre železničný sektor, hovorí Ján Biznár, prezident AROS RAIL SK
foto: Archiv/Situácia na Slovensku je katastrofálna, riešením je obmedzenie cien elektriny pre železničný sektor, hovorí Ján Biznár, prezident AROS RAIL SK
23 / 11 / 2022

RAILTARGET prináša exkluzívny rozhovor s prezidentom asociácie AROS RAIL SK Jánom Biznárom. Aký je jeho názor na podporu JVZ a prečo niektorí dopravcovia začínajú obchádzať Slovensko?

Na Slovensku prebieha príprava podpory jednotlivých vozňových zásielok. Môže tento aktuálny stav komentovať?

AROS, asociácia železničných dopravcov zadala vypracovanie štúdie Žilinskej univerzite na vyhodnotenie podpory jednotlivých vozňových zásielok, či je to vôbec ekonomicky vhodné. Štúdia je hotová javí sa, že pre štát je výhodnejšie podporovať jednotlivé vozňové zásielky, pretože ak by tieto jednotlivé zásielky neboli podporované, tak tovar by prešiel na cestu a štát by mal z toho ďaleko vyššie náklady spôsobené zvýšenou prevádzkou na cestách.

Druhou veľmi zásadnou témou je sektor železnice a drahšie ceny pre Slovensko. Niektorí dopravci už začínajú Slovensko obchádzať práve kvôli nárastu cien?

Situácia na Slovensku je katastrofálna z viacerých ohľadov. Zastropovaná cena je pre malé firmy a výrobné podniky. Železnice Slovenskej Republiky ako dodávateľ trakčnej elektriky sa z tohto vymykajú, takže sa na nich táto podpora nevzťahuje. Prebiehajú rokovania za účasti našich zástupcov s ministerstvom hospodárstva na zastropovanie cien. Stále sa rozprávame o úrovni niekde 199 € možno 200 € za megawatt hodinu, čo je však najvyššie zo všetkých okolitých krajín. jedná sa o zastropovanie len silovej elektriny, k čomu sa ešte prirátavajú distribučné poplatky. To máme podobné s Českou Republikou. V Rakúsku je cena 180 € a tam je to už all inclusive. Náklady na prevádzku na Slovensku a v Česku sú už len pri trakčnej energii vyššie. V Rakúsku a v Nemecku sú ešte navyše podpory na poplatky za dopravnú cestu. Z tohto dôvodu už sa naozaj deje to pred čím sme varovali slovenské ministerstvo a čiastočne aj české ministerstvo, že vlaky z juhovýchodnej na severozápadnú Európu budú Československý koridor obchádzať a to sa už začalo aj reálne diať.

Treťou veľkou témou je digitálne automatické spriahlo. Aký máte na to názor?

Nám sa digitálne automatické spriahlo páči, ako sa to páči aj každému. V tejto chvíli to vnímam ako drahú hračku, ktorá veľa problémov nevyrieši. Je to naozaj veľmi drahé na to, aby si to dopravcovia vedeli nakúpiť sami bez nejakej podpory. Z ďaleka tie prínosy nevynahradia náklady, ktoré sú s tým spojené. Myšlienku podporujeme, ale tak ako to je teraz navrhnuté najmä s ohľadom na financie, tak určite nie. A ďalšia vec je, že máme pochybnosti o technickej pripravenosti, či bola dostatočne spravená technická testovacia fáza.

Tagy