EU version

Shodli jsme se na tom, jaké body jsou pro aplikaci digitálního automatického spřáhla podstatné, říká jeho ambasador Libor Lochman

Shodli jsme se na tom, jaké body jsou pro aplikaci digitálního automatického spřáhla podstatné, říká jeho ambasador Libor Lochman
foto: Archiv/Shodli jsme se na tom, jaké body jsou pro aplikaci digitálního automatického spřáhla podstatné, říká jeho ambasador Libor Lochman
30 / 07 / 2022

Redakce RAILTARGET dnes přináší rozhovor s ambasadorem digitálního automatického spřáhla (DAC), Liborem Lochmanem. Rozhovor byl natočen na semináři ZVKV ve slovenském Popradě.

 

Jsme na konferenci ZVKV na Slovensku, dnešní téma se dotýkalo digitálního automatického spřáhla. Chtěla bych se zeptat, jak konferenci hodnotíte a jak hodnotíte dynamickou diskusi, kterou toto téma rozpoutalo?

Já jsem velice rád, že jsem mohl být pozván na konferenci přesně z toho důvodu, že se to odvíjelo přesně způsobem, jak se to odvíjelo. To znamená, že ten seminář byl užitečný. Mohli jsme se zde bavit s lidmi ze železničního sektoru nákladního na Slovensku, ať už to byli dopravci, vlastníci vozů, výrobci komponentů, kteří měli zájem se o spřáhle bavit. Takže z tohoto pohledu byl seminář velice užitečný. Jsem hrozně rád, že jsem tady mohl být. Toto se neopakuje příliš často, a dokonce to ukázalo, že znalost, kterou je potřeba nastavit, pořád ještě chybí. Takže takové to opakování seminářů ve čtvrtletních, půlročních cyklech by bylo užitečné všude, nejen na Slovensku.

Vznikly z té konference nějaké závěry, které jsou pro Vás osobně důležité? Narážím tím například na komunikaci s českým sdružením a českými zástupci Žesnad.cz?

Já jsem byl především potěšen, že tady pánové Škarabela a Sládek byli. To přineslo i další živé vystoupení z jejich strany a možnost nějak interagovat s českou stranou zkušenosti, které mají. Co se týká přenosu a přenositelnosti, tak tam záleží na tom, jak české stanovisko slovenská strana uchopí, jak s tím bude pracovat, jak bude dále spokojená s tím, co se tam přináší. Z mého pohledu je jednoznačně důležité, že jsme se dohodli na tom, že jsou dva podstatné body, které je potřeba nastavit tak, aby byly byznysově užitečné, ať už v Česku, na Slovensku, nebo v jiných zemích Evropy. A to je záležitost migrace na spřáhlo a financování.

Mohl byste rozvést to téma migrace, a tedy přestavby vozů na digitální automatické spřáhlo, jak by to mělo vypadat?

Jak by to mělo vypadat je věc, která je v řešení. Řekl bych, ne jak by to mělo vypadat, ale jak je to v současné chvíli představené týmy, které se tím zabývají v rámci takzvaného European Deployment Plan, protože ty mají nějakou představu o tom, co by bylo ideální, aby ten přechod byl co nejrychlejší a nejefektivnější. Ten souvisí s tím, že by se ucelené vlaky přestavovaly po migrační periodu pěti šesti let a potom by došlo během relativně krátkého období, řekněme až do dvou týdnů pouze, což vypadá až enormně krátké, že by se přestrojily vozy, které jsou určené pro jednotlivé vozové zásilky. To je představa týmů, které na tom pracují v rámci projektu. Je to ale stále záležitost živá, která se musí upřesňovat podle toho, jak jednotlivé analýzy budou vycházet. Těžko se dá říci, že to je proveditelné, když to B  k tomu, tedy to co jsem zmínil, že to je migrace a financování, tak pokud to financování k tomu nebude zajištěno.

A jak to vypadá s financováním? Máte podrobnější informace, jak se Evropská unie a zdali se EU připravuje podpořit to přestrojení?

EU si je vědoma toho, že pokud má podpořit nákladní železnici v rámci Green Dealu tak jiná možnost, než jít tou cestou automatizace v rámci železniční nákladní dopravy není možná a součástí automatizace musí být i digitální automatické spřáhlo. Tento směr je tam daný. Jak to bude s financování je otázkou současných debat a analýz, které se provádějí. S tím, že pro nás je jednoznačné, pro nás myslím region jižní, východní a střední Evropy, který nějakým způsobem v rámci své odpovědnosti zastupuji, aby pokud k tomu má dojít, tak aby financování bylo centrální a aby byl ustanoven tzv. Deployment Manager v rámci Evropy, který by měl rozpočet na to, aby požadavky, které jsou ze strany vlastníků vozů, ze strany železničních společností, aby byly naplněny, pokud možno až do výše jednoho sta procent. Znamená to, aby ten přesah neznamenal snížení konkurence schopnosti železniční nákladní dopravy, ale naopak její posílení, pro což je potřebné, abychom měli centrální zdroje financování v rámci Evropy. Takže to je směr, který jsem dnes jednoznačně představil s tím, že je potřeba za něj lobbovat, a nejen na úrovni Bruselu, ale na úrovni členských států. Koneckonců je to rozpočet celé unie, takže všechny státy se na tom budou muset dohodnout.

Digitální automatické spřáhlo je skutečně velkým tématem železničního sektoru, v návaznosti na toto téma se koná řada zajímavých akcí, seminářů, konferencí. Můžete nás na některou z těchto událostí pozvat?

S potěšením. Pokud budete mít čas 4. října odpoledne, tak budeme mít v Praze seminář, který se bude týkat speciálně digitálního automatického spřáhla. Budou zde odborníci z celé Evropy, a to zaměření bude zvláště na problematiku migrace v oblasti střední, východní a jižní Evropy. Pokud bude zájem se toho zúčastnit, budu velmi rád.

 

 

Tagy