EU version

Se zapojením veřejnosti počítáme, vyjádřilo se MŽP k rozhodování o využití emisních povolenek

Se zapojením veřejnosti počítáme, vyjádřilo se MŽP k rozhodování o využití emisních povolenek
foto: Ilustrační; Freepik/Se zapojením veřejnosti počítáme, vyjádřilo se MŽP k rozhodování o využití emisních povolenek
12 / 09 / 2023

Emisní povolenky jsou velmi aktuálním tématem pro celý dopravní sektor. RAILTARGET přináší exkluzivní vyjádření Ministerstva životního prostředí, které odpovědělo na naše dotazy. Problematiku emisních povolenek dlouhodobě řeší i Hospodářská komora ČR. S jejími zástupci naše redakce již několikrát přinesla rozhovory na toto téma. Shoduje se ministerstvo ve svých názorech s Hospodářskou komorou? Měly by se vybrané peníze investovat zpět do modernizace dopravy, odkud byly z největší části vybrány?

Česká republika se stavěla zdrženlivě pro rozšíření emisních povolenek do dopravy a na bydlení. Nyní je rozhodnuto a od roku 2027 začne toto opatření platit jako součást green dealu. Jak a do jakých projektů hodláte výnosy z povolenek investovat? Zastáváte názor Hospodářské komory a jejího prezidenta Zdeňka Zajíčka, že výnosy by se měly vrátit zpět do dopravy, když jimi byla zatížena, aby se urychlila se její energetická modernizace?

Ministerstvo životního prostředí vnímá potenciál v dekarbonizaci dopravy a plánuje její podporu již nyní v rámci Modernizačního fondu (MdF), který se zaměří na různé oblasti dopravy, vč. její elektrifikace a přechodu na vodík. Vnímáme, že je potřeba investovat do snížení emisní náročnosti dopravy ještě v letech před spuštěním ETS 2 v roce 2027, aby se snížila emisní náročnost především veřejné dopravy. Aktuálně se v rámci MdF připravuje ke schválení na EIB schéma pro podporu dekarbonizace regionální osobní vlakové dopravy a probíhají přípravy v dalších oblastech.

Jaké kroky je potřeba učinit v ČR, abychom mohli výnosy z povolenek využít?

Mimo zmíněný Modernizační fond bude důležité efektivně využít i výnosy z aukcí emisních povolenek, které by podle platné legislativy měly jít od roku 2024 ze 100 % na snižování emisí, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, úspor a adaptaci na změnu klimatu. Aby bylo rozhodování o využití výnosů z povolenek efektivní, navrhuje MŽP v novele zákona o emisním obchodování meziresortní výbor, který bude hodnotit záměry v jednotlivých oblastech, aby co nejlépe přispívaly dekarbonizaci a modernizaci české ekonomiky. Sociální klimatický fond bude k dispozici od 2026. Zaměří se na pomoc zranitelným skupinám občanů. V oblasti mobility momentálně nejsou zcela zmapované potřeby, a proto je nejdříve potřeba tuto oblast pečlivě analyzovat.

Bude Váš resort usilovat o aktivní veřejnou debatu, jak povolenky nejlépe využít, a pokud ano, jakým způsobem chcete do diskuse zapojit dopravce a veřejnost, pro kterou je dostupná mobilita součástí každodenního života?

Se zapojením odborné veřejnosti počítáme podobně jako v Modernizačním fondu, kde se osvědčila platforma, která sdružuje odbornou veřejnost i zástupce obcí a měst. Veřejná debata probíhá i při přípravě nové Politiky ochrany klimatu a Národního energeticko-klimatického plánu, kde jsou části týkající se financování klíčovými.

Tagy