EU version

Rozhovor s podpredsedom Odborového združenia železničiarov: Ozdravný plán ZSSK Cargo má našu podporu

Rozhovor s podpredsedom Odborového združenia železničiarov: Ozdravný plán ZSSK Cargo má našu podporu
foto: Christian Bauer/Flickr/ZSSK Cargo
20 / 05 / 2021

Naša redakcia Vám prináša exkluzívny rozhovor s podpredsedom Odborového združenia železničiarov, Petrom Piknom. Pán predseda odpovedal našej redakcii na niekoľko otázok k aktuálnej téme plánovaného ozdravného plánu ZSSK CARGO.

Predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono prezentoval v médiách, že pre narovnanie ekonomickej situácie ZSSK Cargo je nutné realizovať razantný ozdravný plán. Súhlasíte s ním?

S terajším predsedom predstavenstva spolupracujeme už dlhší čas, keď bol ako hlavný kolektívny vyjednávač za zamestnávateľa. Myslím si, že je to človek, ktorý získal  nielen moju dôveru, ale aj dôveru väčšiny zamestnancov, ktorí v ňom vidia formu nádeje a záchrany.

Do ozdravného plánu ZSSK CARGO boli zapracované aj naše myšlienky zástupcov zamestnancov, a to vďaka našej spoločnej komunikácii o budúcnosti a možnej prosperite firmy. Tu je vlastne odpoveď aj na Vašu otázku. Áno, súhlasíme s ozdravným plánom na zachovanie firmy. Spoločne sme sa zúčastnili niekoľkých zasadnutí, či už s ministrom dopravy, alebo s jeho štátnym tajomníkom, na ktorých sme preberali jednotlivé body ozdravného plánu. Osobne sa bojím, že ozdravenie prichádza hodinu po dvanástej, ale stále nestrácame nádej. Nemám dobrý pocit ani z vlažného prístupu akcionára ku Cargu.  

Čakali sme razantnejšie kroky a podanie pomocnej ruky novému generálnemu riaditeľovi zo strany štátu. Sme po výmene postov v rezorte dopravy a započali sme rok 2021, ktorý je vyhlásený za európsky rok železníc. Nie je sa čomu čudovať, že železničiarska rodina všetkých troch štátnych železničných firiem očakávala nejakú výraznejšiu podporu, ktorá žiaľ zatiaľ neprichádza. Autodopravcovia si svoju pozornosť vydobyli štrajkom, pýtam sa, je to jediná cesta aj pre železničiarov?

V nadväznosti na zlepšenie finančnej situácie ZSSK CARGO došlo i k optimalizácii počtu zamestnancov. Je podľa Vás dobre, že je v čele ZSSK CaARGO manažér s ostrými lakťami, ktorý má odvahu realizovať tieto kroky?

Čo sa týka ostrých lakťov predsedu predstavenstva, je to dobrým znamením pre zamestnancov, že majú v čele vrcholového predstaviteľa firmy, ktorý sa nebojí dať najavo akcionárovi, že sa začína správať macošsky voči ZSSK Cargo. V tomto má plnú podporu aj zo strany zástupcov zamestnancov, od ktorých šlo už niekoľko otvorených listov či už štátnemu tajomníkovi, ministrovi dopravy ale aj pánovi Kollárovi, pod ktorého spadá rezort dopravy.

Na jeseň v roku 2019 bola predpokladaná strata firmy 9 miliónov eur a preto boli kladené adekvátne otázky zo strany zástupcov zamestnancov na vtedajšieho generálneho riaditeľa p. Vozára, akým iným spôsobom sa chce firma ozdraviť okrem prekážky v práci na strane zamestnávateľa, krátením prémií na polovicu a šetrením aj na iných položkách ako sú  osobné náklady? Bol to predvolebný rok a možno aj z tohto dôvodu vedenie firmy, ale aj akcionár nepristúpil aj k nepopulárnym opatreniam, ktoré by možno firmu vymanili z dlhov.

Dnes je rok 2020, dobieha nám hromadné prepúšťanie cca 490 zamestnancov, ktorému sme sa tak či tak nevyhli a ZSSK Cargo tlačí pred sebou narastajúci dlh. Bolo rozhodnutie v roku 2019 správne?

Pre realizáciu všetkých ozdravných krokov bude nutné získať všeobecnú podporu. Mal by tieto kroky podporiť aj minister dopravy?

Odpoveď na poslednú Vašu otázku je, že ZSSK CARGO v roku 2021 už vyčerpalo svoje vnútro-firemné možnosti počnúc výmenou niektorých riadiacich zamestnancov, členov predstavenstva, šporením na osobných a iných nákladoch, zmenami v štruktúre firmy na základe auditov, rôznymi úpravami, vzájomnou solidaritou, až po hromadné prepúšťanie zamestnancov. Teraz je na ťahu akcionár, ktorý by mal začať napĺňať bod po bode ozdravného pánu, ktoré sú v jeho gescii.

 

Tagy