EU version

Rozhovor: Nemohu garantovat, že nákladní dopravci dostanou POZE za rok 2021 v plné výši, říká ministr dopravy Kupka

Rozhovor: Nemohu garantovat, že nákladní dopravci dostanou POZE za rok 2021 v plné výši, říká ministr dopravy Kupka
foto: Archiv/Martin Kupka, ministr dopravy
20 / 04 / 2022

Exkluzivní rozhovor s ministrem dopravy Martinem Kupkou z české železniční "Mekky", Pardubic. Martin Kupka se zde účastnil konference Železnice Pardubice 2022, která se již osm let koná pod organizační záštitou poslance Martina Kolovratníka a jeho týmu. Této akce se již pravidelně účastní špičky českého železničního sektoru, návštěva ministra dopravy pak byla pomyslnou třešničkou na dortu. Redakce RAILTARGET jako jediná přináší rozhovor s ministrem dopravy z této akce o vysokorychlostních tratích, zvyšování cen infrastrukturních projektů i poplatcích POZE, které trápí nákladní železniční dopravce.

 Pane ministře, stojíme tady v Pardubicích na železniční konferenci 2022. Jste rád, že se takovéto oborové akce konají? Mají Vaši podporu?

Důležité je, že lidé na železnici se dávají dohromady a hledají recept na to, jak dál železnici rozvíjet tady v Pardubicích, kde se investují obrovské peníze, více než 10 miliard korun jak do úpravy samostatného uzlu Pardubic, samotného nádraží, ale i trasy směrem na Hradec Králové. Tak to jsou důležité zprávy pro zdejší veřejnost, ale i pro odbornou veřejnost, že i tato vláda počítá s investicemi do dopravní infrastruktury a pochopitelně do železnice.

Jak se v rámci investic do infrastruktury plánujete vyrovnat s aktuálním navyšováním cen?

Jednáme s dodavateli jednotlivých staveb o tom, jak zvládnout ten současný tlak obrovského nárůstu cen jednotlivých komodit a budeme se obracet i na Evropskou komisi s požadavkem na podporu a rozšíření i dotačních možností. Budeme samozřejmě muset hledat v návaznosti na to, jaké možnosti bude mít i státní rozpočet pro východisko z té situace.

Jedním z hlavních témat konference byly vysokorychlostní železniční tratě. V roce 2025 by měla začít výstavba. Myslíte, že se to stihne? Že dostojíte těmto závazkům?

Pracujeme na tom. Začíná na mnoha místech nová podoba hledání toho optimálního řešení i s veřejností, se zástupci měst a obcí. Připravují se studie krajinného rázu, máme zájem na tom, aby ta vysokorychlostní trať do krajiny zasahovala co nejcitlivěji a dokázala přinést do toho území také třeba nové možnosti, lepší propojení, aby nepřerušila cesty lidí za procházkou do nejbližšího okolí, do okolní krajiny a turistických cílů.

Dalším velkým tématem jsou obnovitelné zdroje energie, poplatky POZE, od kterých by měli být osvobozeni železniční nákladní dopravci. Jaký je Váš postoj k tomuto tématu?

Poslanecká sněmovna sice v loňském roce přijala zákon, který je osvobozuje od této platby, nicméně my jsme museli okamžitě spustit kroky, abychom dokázali notifikovat toto opatření v rámci evropské úrovně. To jsme rozběhli tak, abychom opravdu v co nejkratším čase odpověď měli. Ta předchozí vláda tomu už bohužel pozornost nevěnovala a bohužel nevěnovala pozornost ani tomu, aby pro ten dotační projekt ROCET, který otevřela, měla finanční prostředky pro úhradu roku 2021. Snažíme se tím vypořádat, v tuto chvíli nemůžu garantovat, že se to podaří v plném rozsahu, ale pracujeme na tom.

Tagy