EU version

Rozhovor: Marko Radović, jeden z klíčových organizátorů VELETRHU MOBILITY 2021 - jediný mezinárodní veletrh dopravních technologií a služeb na západním Balkáně

Rozhovor: Marko Radović, jeden z klíčových organizátorů VELETRHU MOBILITY 2021 - jediný mezinárodní veletrh dopravních technologií a služeb na západním Balkáně
foto: SEE Mobility 2021/SEE Mobility 2021
24 / 08 / 2021

Dnes vám s nesmírným potěšením představujeme náš rozhovor s panem Markem Radovićem - jedním z klíčových organizátorů SEE Mobility - jediného mezinárodního veletrhu dopravních technologií a služeb na západním Balkáně, který se bude konat bianuálně.

Marko Radović je ekonom s několika lety zkušeností se zlepšováním podnikatelského prostředí v Srbsku. Zkušenosti v podnikatelském sektoru získal již v roce 2010, kdy pracoval pro Srbskou asociaci zaměstnavatelů, kde pracoval jako ekonomický analytik a manažer výzkumu. Specializoval se na mzdové otázky, veřejné finance a jejich dopad na ekonomiku, včetně daňové politiky, platby a poplatky a parafiskální poplatky.

Jako zaměstnanec se aktivně zúčastnil velkého počtu kampaní, jejichž cílem bylo zlepšit podnikatelské prostředí: změny pracovního práva, zákona o autorských a souvisejících právech a zákona o financování místní samosprávy. V roce 2012 se zúčastnil formulace postoje Srbské asociace zaměstnavatelů při změně zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o platebních lhůtách v obchodních transakcích. Od roku 2013 se aktivně účastní jednání o minimální mzdě jako zástupce podnikatelského sektoru.

Je také spoluautorem velkého počtu publikací zabývajících se podmínkami podnikání a obchodními výdaji.

Dnes svět zažívá obtížnou ekonomickou situaci, jak pracujete v této těžké době?

Pandemie skutečně měla náhlý a dalekosáhlý dopad na celý podnikatelský sektor a my nejsme výjimkou. Sociální distancování a cestovní omezení nám zabránily v pořádání mnoha našich obvyklých aktivit a jízdní řády byly narušeny odložením a zrušením významných průmyslových akcí, jako je InnoTrans v Berlíně.

Hodně jsme spolupracovali s partnerskými organizacemi z Evropy shromážděnými v ERCI, Evropské iniciativě železničních klastrů, a vytvořili programy, které by pomohly zaplnit mezeru, která se objevila. Společně jsme spustili řadu webinářů pokrývajících mnoho různých aspektů železničního průmyslu – od politiky, budoucího vývoje a projektů až po inovativní produkty a řešení řady problémů, kterým čelíte při přemýšlení o železnici. Ve spolupráci s krajskými ministerstvy jsme jim poskytli kanál pro sdělování informací o jejich plánovaných a budoucích projektech místním firmám. A společně s našimi partnery z Velké Británie, Rail Alliance, jsme uspořádali první železniční summit jihovýchodní Evropy a Velké Británie, událost, která vzbudila značnou pozornost a nastartovala mnoho aktivit a možností vytváření sítí v budoucnu.

Takže i když byly některé plány zastaveny, objevily se nové příležitosti. Webináře ERCI poskytují vynikající kanál pro sdělování informací širokému evropskému publiku a jsme si jisti, že v nich budeme pokračovat i po normalizaci situace a zrušení různých omezujících opatření. Virtuální události pomohou rozšířit rozsah událostí a zapojit ještě více potenciálních diváků. Přestože pandemie měly vážný dopad na nás všechny, stále věřím, že nám pomohly růst a vytvořit některé věci, které budou v následujících letech poskytovat cenné služby průmyslu.

Vzhledem k tomu, že pandemie ztěžuje pořádání takových akcí, jak jste zvládli své úkoly?

Mluvil jsem o tom, jak jsou virtuální a online akce dobré. S tímto názorem stále věříme, že nic skutečně nemůže nahradit fyzické interakce a možnost vytváření sítí poskytované velkými mezinárodními událostmi. Takže jsme velmi nadšeni, že můžeme uspořádat další SEE Mobility jako fyzickou událost.

Samozřejmě, že pořádání takové akce v době pandemií bude velkou výzvou. Současná situace je však pro nás pozitivní. Místní opatření v Srbsku umožňují, aby se taková událost konala. Bělehrad, ve kterém se bude konat SEE Mobility, má většinu obyvatelstva očkovaných. Cestování je povoleno, s určitými dokumenty v závislosti na zemi, ze které pocházíte, ale tato pravidla jsou nyní stabilní a jsou něco, co můžete naplánovat.

Samozřejmě existují rizika a všichni víme, že je možné, že by se situace mohla v nadcházejícím období změnit. Máme to štěstí, že můžeme spolupracovat s partnery z okolí, kteří jsou si vědomi situace, stejně jako vystavovatelé a návštěvníci. Díky našemu partnerství jsme schopni snížit rizika pro vystavovatele na minimální stupeň.

A samozřejmě, zdraví a bezpečnost našich účastníků je naší hlavní prioritou. Opět musím poděkovat našim partnerům za podporu, která nám pomůže nejen sledovat a plnit zákonné požadavky na pořádání takové akce, ale také vytvořit bezpečné prostředí pro nás všechny, kteří se jí zúčastníme.

Očekáváte, že počet účastníků a hostů akce bude vyšší než v předchozích letech?

Upřímně si myslím, že je obtížné toho dosáhnout, a to nejen pro nás, ale pro všechny události, které se v tomto období stanou. SEE Mobilita zaznamenala v minulosti neustálý růst, ale ta současná představuje výzvy jak na makro, tak i na mikro úrovni, kterou nemůžeme ovlivnit.

Mohu říci, že určitě přitahovala více pozornosti a zájmu než v předchozích letech a onen zájem je geograficky rozšířenější. Například máme velký zájem z Velké Británie. Nelze však říci, zda se tento zájem přenese na počet účastníků nebo návštěvníků, to závisí na situaci a opatřeních jak zde v regionu, tak v ostatních zemích.

Přesto jsem si jist, že SEE Mobility poroste a že zájem se promítne do většího počtu účastníků, pokud teď ne, pak v nadcházejících letech. Železniční aktivita v regionu roste a příležitosti tu jsou. Otevřeli jsme nové kanály a mnoho inovativních společností se chce prezentovat a najít partnery na tomto trhu. Máme podporu a zájem místních ministerstev, vnitrostátních železnic a agentur, které chtějí z první ruky vidět inovace a nové možnosti technologického pokroku. A roste počet místních soukromých společností, které se snaží akci podpořit a uznávají její význam.

Celkově za tento rok, jsem opatrný optimista. Ale i když čísla letos neporostou, jsem velmi pozitivní ohledně budoucnosti. SEE Mobilita si vysloužila své místo na mapě událostí jako místo, kde se můžete prezentovat vpravo, pečlivě vybrat odborné publikum a navázat dobré kontakty s nejaktivnějšími místními společnostmi. Je to událost v celém regionu jihovýchodní Evropy a já jsem ohledně její budoucnosti velmi optimistický.

Zvážíme-li slogan akce "Nové zrychlení pro západní Balkán", jaké jsou vyhlídky na rozvoj srbských společností v této iniciativě?

Jako železniční klastr pro jihovýchodní Evropu neuvažujeme pouze o Srbsku, ale o celém regionu a všech zemích bývalé Jugoslávie. A to, co vidíme v celém region je velká, dlouho očekávaná investice do železniční sítě. Tento vývoj neznamená pouze vnitřní rozvoj, ale také rozvoj spojení s železničními sítěmi mimo region. Slovinsko buduje a rozvíjí své vazby s Rakouskem, Chorvatskem a Srbskem s Maďarskem a tak dále. Až bude tento investiční cyklus hotový, Balkán bude nejintegrovanějším, kdy byl.

A tato integrace znamená, že se stanete součástí větší evropské železniční sítě, a to znamená zavedení nových technologií, abyste zůstali kompatibilní. Systém ETCS a moderní signalizační a bezpečnostní řešení jsou věcí, kterou musíme mít na paměti při budování našich železničních tratí. A globální průmysl udělal krok kupředu – nyní přemýšlíme o aspektech, jako je kybernetická bezpečnost, používání senzorů, umělá inteligence... Mnoho pokročilých konceptů se jistě promítá do průmyslu. A nezapomínejme na vodíkové vlaky, které by mohly být brzy velmi reálné.

Tato technologie přichází také do regionu a je důležité, aby se s ní místní společnosti seznámily. Jsme velmi hrdí na naše partnerství s Birmingham Centre for Rail Research and Education na University of Birmingham, kteří vyvíjejí mnoho inovativních řešení pro železniční průmysl a budou prezentovat svou práci v SEE Mobility. Je to příležitost pro místní společnosti seznámit se s moderními technologiemi v zaměřeném prostředí a navázat kontakty se zahraničními partnery, které jim pomohou přizpůsobit vlastní produkty a společně pracovat na vytváření nových inovativních produktů prostřednictvím společných podniků a partnerství.

A v neposlední řadě je to také příležitost pro místní společnosti, aby propagovali své vlastní aktivity. Máme několik vysoce kvalitních společností, které jsou konkurenceschopné na globální úrovni, které rádi představí své produkty a služby. Máme zajímavé partnery z MIND Parku, high-tech průmyslového parku pro železniční společnosti, a NELT, první soukromý intermodální terminál v regionu, který veletrhu představí zařízení a příležitosti, které poskytují vevnitř akcí. To vše ukazuje, že SEE Mobility je událost, která vytváří obchodní příležitosti, šance na nový vývoj a pokrok – což je skutečně urychlovač, který železnice západního Balkánu potřebují.

Tagy