EU version

Rozhovor: Digitalizace začíná vládnout, v kyberbezpečnosti musíme zrychlit, říká generální ředitel SŽ Svoboda

Rozhovor: Digitalizace začíná vládnout, v kyberbezpečnosti musíme zrychlit, říká generální ředitel SŽ Svoboda
foto: Archiv/Rozhovor: Digitalizace začíná vládnou, v kyberbezpečnosti musíme zrychlit, říká generální ředitel SŽ Svoboda
21 / 04 / 2022

RAILTARGET přináší rozhovor s generálním ředitelem Správy železnic, který byl natočen na konferenci Železnice Pardubice 2022. Rozhovor se týká tématu vysokorychlostních tratí, spolupráce se SNCF i nové společnosti SŽ Telematika.

 

Dnes jste ve svém příspěvku na konferenci říkal, že byste byl rád, abychom v situaci s vysokorychlostními tratěmi mluvili o tom, kde jsme, nikoli o tom, kde budeme. Můžete shrnout, jaké hlavní milníky nás v tomto roce čekají v rámci vysokorychlostních tratí?

Já si myslím, že když pojedu přímo Správu železnic čili že stanovujeme kudy, jak, za jakých podmínek, tak největší úkol vůbec pro nás pro všechny je přesvědčit celospolečensky lidi, že opravdu to bude přínosné. To je to hlavní, co letos budeme realizovat, jezdíme do regionů. Čili i vysvětlit, že ten přínos není jenom o tom, že vlak jede 320 km/h, ale o tom, že bude sbírat na příslušných terminálech cestující a ti se dostanou v krátkém čase na další stanici.

Správa železnic na projektu vysokorychlostních tratí spolupracuje s SNCF, můžete tuto spolupráci nějak zhodnotit?

Upřímně neumím si představit, kdybychom ty vysokorychlostní tratě připravovali bez nich anebo bez někoho, kdo je vlastníkem know-how vysokorychlostních tratí. Ta spolupráce je velmi už umocněná, troufnu si říct, že už i přátelská. Shodou okolností včera zde i byli zástupci SNFC a skutečně je to ve fázi, že nezjišťujeme a nevymýšlíme, co už je dávno vymyšlené. Tím pádem si můžeme dovolit takto v krátkém čase dělat i skoky z pohledu příprav.

Plánujete do staveb vysokorychlostních tratí zapojit i další společnosti? Ať už co se týče reálných projektů, nebo nějakých diskusí a tak podobně?

Tak my celkově se teď začínáme zaměřovat na to, co vlastně ty vysokorychlostní tratě způsobí tady na trhu jako takovém, nemyslím jen z pohledu dopravců, ale i z pohledu českého průmyslu. Čili chci spustit určitý projekt, který by na konci měl přinášet i to, že pakliže se zde staví, tak to pomůže i zde stavebním firmám, vysokým školám a tak dále.

Dnes jste zmínil, že prvního dubna vznikla SŽ Telematika. Můžete představit, co je cílem této společnosti?

Tak Správa železnic opravdu už je ve fázi, že ta digitalizace začíná vládnout, byť jsem z generace, kdy vládlo železo jako takové z pohledu železnice. No a my musíme opravdu zrychlit v té digitalizaci i rozšíření kyberbezpečnosti a ve všech funkcionalitách. Protože železnice jako taková je i předmětem kyberútoků a myslím si, že nemůžeme nic podcenit v tomto odvětví.

Krásně jste mi nahrál na mou další otázku. Chtěla jsem se zeptat, jestli je Správa železnic připravena na situaci, která se stala před čtrnácti dny nebo před třemi týdny v Polsku, a i v dalších státech. Byla na vině jakási data od společnosti Alstom, byla to softwarová závada, nebyl to kyberútok. Nicméně jste připraveni na něco takového?

Budu zcela upřímný, když se to stalo v Polsku, tak se na mě hned prostřednictvím ministra Polska a našeho obrátilo vedení. Tak jsme měli videohovor, co bych dělal a vůbec, jak bych na to reagoval. Ale postupně jsem zjistil, že se nachází v úplně jiném prostředí než my. Mám tím na mysli i úložiště, která třeba nejsou na polském území. Čili není kolem toho zrovna úplně jasno, co bylo důvodem, ale myslím si, že náš způsob řízení dopravy je nastaven jinak, takzvaně prostřednictvím ne jenom centrálních dispečerských pracovišť, ale i prostřednictvím regionálních dispečerských pracovišť. Čili jsme na to lépe připraveni.

Před začátkem konference proběhlo i jednání správní rady Správy železnic, můžete říct, jaké byly klíčové body toho jednání?

Tak většinou z pohledu četnosti se jedná o prodeje majetku, případně smlouvy na více než pětileté období, ale takovou významností na dnešním zasedání správní rady bylo, že jsem požádal správní radu o souhlas připravovat vytvoření samostatné organizační jednotky pro přípravu vysokorychlostních tratí. Protože už jsem dospěl k závěru, že je potřeba na to vyčlenit samostatný úsek, včetně shánění odborníků. Takže bylo to odsouhlaseno a chtěl bych, aby k 1. 10. tato organizační jednotka vznikla.

Tagy