EU version

Riešenie stavu železníc by malo byť celospoločenskou objednávkou, ktorá bude záväzná na desiatky rokov vopred a nie na volebné obdobie, tvrdí Jozef Chovanec, prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Riešenie stavu železníc by malo byť celospoločenskou objednávkou, ktorá bude záväzná na desiatky rokov vopred a nie na volebné obdobie, tvrdí Jozef Chovanec, prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov
foto: Archív/Riešenie stavu železníc by malo byť celospoločenskou objednávkou, ktorá bude záväzná na desiatky rokov vopred a nie na volebné obdobie, tvrdí Jozef Chovanec, prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov
26 / 04 / 2023

Prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov Jozef Chovanec sa exkluzívne pre RAILTARGET vyjadril k najväčším problémom slovenských železníc. Vážnosť situácie je podľa neho tak značná, že na ňu musel poukázať v otvorenom liste prezidentke Zuzane Čaputovej.

1. Predčasom ste poslali otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom popisujete kritický stav slovenských železníc. Čo Vás k tomuto kroku viedlo ?

Kritický stav železničnej infraštruktúry sa stal predmetom medzinárodnej blamáže. Roky poukazujeme na stav železničnej siete a železničného sektora na Slovensku žiaľ bezvýsledne. A nakoľko nás otvorene kritizuje už aj náš najbližší sused Česká republika prostredníctvom svojho národného dopravcu, bolo našou povinnosťou začať tento stav riešiť na najvyššej úrovni nakoľko naše snahy o riešenie u príslušného ministerstva ostali vždy len pri strohom konštatovaní: „nie sú peniaze!“ Generovanie meškaní vlakov na území Slovenskej republiky sa prenáša aj do okolitých štátov a tam následne spôsobuje problémy pri riadení železničnej dopravy a rozviazanie prípojných väzieb v jednotlivých uzlových staniciach. Jeden príklad: cestujúci z Brna do Hradce Králové nestihne prípoj v Pardubiciach, pretože vlak idúci z Budapešti do Prahy, ktorý sa rozhodne použiť v úseku Brno-Pardubice mešká vďaka stavu Slovenskej železničnej infraštruktúry 20 min. Pýtame sa, aký obraz to dáva o Slovensku ? 

2. Čo je podľa Vás v súčasnosti najväčším problémom slovenských železníc ?

Jeden problém to rozhodne nie je. Vnímame minimálne dva najrozsiahlejšie. Je to hlavne nedostatočné a zároveň chaotické financovanie. Ak sa štát zaviaže v zmluve o prevádzke železničnej infraštruktúry financovať ŽSR sumou 250 mil. € a ani tie nakoniec nie je schopný poukázať ŽSR včas, tak takýmto spôsobom sa nedá infraštruktúra spravovať. ŽSR pravidelne upozorňujú, že výška finančných prostriedkov nie je postačujúca a ledva pokrýva základné potreby firmy ako sú mzdy a energie. Pri takomto financovaní sa následne nedajú plánovať žiadne nákupy tovarov na ktoré sa uzatvárajú dlhodobé kontrakty ako napr. koľaje, výhybkové súčiastky a pod. Zároveň nie je možné zazmluvniť externé firmy na rozsiahlejšie opravy železničného zvršku nakoľko aj tieto sa uzatvárajú niekedy až na roky dopredu. 

Druhý problém je koľajová mechanizácia. ŽSR buď nemá žiadnu alebo sú to muzeálne kusy. Týmto sa ŽSR stali rukojemníkom externých firiem ktoré si diktujú čo a kedy budú robiť. To má za následok, že aj v prípade dofinancovania tieto finančné prostriedky nie sme schopný preinvestovať tam kde potrebujeme ale tam kde má externý dodávateľ voľné kapacity. Nedostatočná mechanizácia generuje zvýšené náklady na údržbu pretože ju ŽSR nevykonávajú vlastnými zamestnancami ale musia si ju objednávať z externého prostredia. To má za následok demotiváciu vlastných zamestnancov a zároveň nezáujem nových uchádzačov o prácu v oblasti údržby tratí. 

3. Považujete za problém to, že väčšina železničných koridorov nie je   modernizovaná ?

To, že nie je väčšina koridorov modernizovaná prináša hlavne personálny problém nakoľko decentralizované riadenie dopravy si vyžaduje veľké množstvo dopravných zamestnancov a tých je obrovský nedostatok. Na Slovensku je skoro dokončená modernizácia koridoru v úseku Bratislava Rača (mimo) – Žilina (mimo). Pri stave financovania ŽSR máme už aj na tomto koridore prechodne znížené rýchlosti aj niekoľko mesiacov. Štát si neuvedomuje, že udržanie normového stavu železničnej trate na 160 km/h si vyžaduje oveľa vyššie finančné náklady ako udržanie trate na rýchlosti do 120 km/h. To znamená, že aj keby boli všetky slovenské koridory modernizované tak pri takomto spôsobe financovania a pri takomto spôsobe fungovania správcu infraštruktúry by bola na väčšine z nich prechodne znížená rýchlosť.

 4. Ako hodnotíte pôsobenie súčasnej vlády pri riešení nepriaznivého stavu železníc ?

Úplne jednoducho. Výškou finančných prostriedkov na zanedbanú údržbu v tomto roku. Je to 0. Pričom dlh na zanedbanej údržbe je viac ako 800 mil. €.

5. Ktoré úseky na slovenských železničných tratiach považujete za najkritickejšie ?

Mimo spomínaného modernizovaného úseku Bratislava Rača – Žilina je ten stav zlý a ešte horší. Takže v kritickom stave je skoro celá železničná sieť na Slovenku. Je bez riadnej a pravidelnej údržby plná znížení rýchlosti, blatistých miest, poškodených výhybiek, defektoskopických chýb a pod.

6. Okrem stavu železničnej siete sa často rieši aj celková podpora železníc zo strany štátu. Predseda Odborového zväzu železníc (OZŽ) František Zaparanik vyhlásil, že JVZ čelia nedostatočnej podpore rovnako ako chýbajú prostriedky v štátnom rozpočte na poskytovanie zľavy za železničnú dopravnú cestu. Súhlasíte s jeho tvrdením ? 

S týmto súhlasíme. Celý systém poplatku za dopravnú cestu je úplne nekoncepčný. 22,5 mil € na rok a keď ho vyčerpáte tak máte smolu. Inak povedané, keď budete veľa voziť a budete mať veľa prepráv, zľavu si vyčerpáte v polovici roka a ďalej idete za plné ceny. To znamená, že my vlastne trestáme dopravcov za vysoké výkony. Takýto príklad asi nenájdete nikde inde na svete. JVZ je mimo ucelených vlakov jeden zo spôsobov ako dostať tovar po železnici najbližšie k zákazníkovi, ak má takýto zákazník vlastnú vlečku tak mu vieme tento tovar dostať priamo do dvora. To má za následok motiváciu voziť tovary po železnici a nie po cestách. Ak ale nemáte porovnateľnú nákladovosť s cestnou dopravou tak asi ťažko budete konkurovať cenou. Ak sa štát zaviazal EÚ, že presunie 50% tovarov z ciest na železnice tak sa pýtame ako to chce robiť bez podpory JVZ. Tu ale nastáva ďalší problém v prípade navýšenia počtu JVZ, ktorým je útlm zriaďovacích staníc. Iba zriaďovacie stanice totiž dokážu radiť JVZ do relačných a ucelených vlakov. Dlhé prestoje JVZ v zriaďovacích staniciach z dôvodu obmedzenia ich práce (zastavenie posunu v noci, cez víkendy a sviatky) stavajú JVZ do pozície časovo najnevýhodnejšieho prepravného módu.  

7. Myslíte si, že stav železníc na Slovensku by mal byť jednou z najdôležitejších tém predvolebných kampaní ? 

Nie, riešenie stavu železníc by malo byť celospoločenskou objednávkou ktorá bude záväzná na desiatky rokov vopred a nie na volebné obdobie. Koniec volebného obdobia by mal byť iba odpočet riešenia tohto stavu. Volebných sľubov a snáh sme tu už mali toľko, že ich výsledkom je dnešný stav. Chceme jedno riešenie dlhodobé, udržateľné a finančne kryté naprieč vládami. 

 

Tagy