EU version

Reportáž z Technické konference CZ LOKO: Špičky české železnice jednali o Green deal, ETCS i trendech na železnici. CZ LOKO představilo virtuální depo.

Reportáž z Technické konference CZ LOKO: Špičky české železnice jednali o Green deal, ETCS i trendech na železnici. CZ LOKO představilo virtuální depo.
foto: CZ LOKO/CZ LOKO
31 / 05 / 2021

Druhý ročník technické konference proběhl v Pardubicích a proběhl on-line. Konferenci sledovalo asi 300 účastníků. Na konferenci byla diskutována témata evropského významu, například Green deal. Konference se účastnili špičky české železnice. V roli pořadatele vystupoval generální ředitel společnosti CZ LOKO, Josef Gulyás. Mezi diskutující patřil předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář nebo generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Jsme tu abychom diskutovali o tom, kam železnice směřuje, a jaká jsou očekávání od operátorů, legislativy. Důvod pro technickou konferenci je zpětná vazba. Výrobní program nám bude k ničemu, pokud po něm na trhu nebude hlad. První technická konference měla zjistit co trh chce, jak to chce rychle, jaká je dynamika změny. Výsledkem poslední konference bylo, že jakákoli konvenční vozidla jsou dnes mrtvá a my je musíme dramaticky změnit, abychom mohli být leadrem na trhu,“ uvedl Technickou konferenci generální ředitel společnosti CZ LOKO, Josef Gulyás.

Na železničním trhu totiž vzrůstá náročnost na bezpečnost, legislativu, a to celé ovlivňuje i Green deal. Klasické konvenční lokomotivy chce totiž v dnešní době jen málo zákazníků. CZ LOKO se na tyto změny musí adaptovat. Právě umění se přizpůsobit dynamice změny kolem sebe je hlavní klíč úspěchu u klientů. Proto CZ LOKO začalo kombinovat atomový a vodíkový pohod, CNG, LPG a nyní startuje hybridní portfolio. První hybridní lokomotivy CZ LOKO budou mířit v roce 2021 do Itálie. Jde o kombinaci elektrické lokomotivy s AKU bateriemi a spalovacím motorem.

Cílem je nabízet vozidla, která budou efektivní, ekologická a cenově dostupná. „Ideální lokomotiva by měla mít stejnosměr i střídavinu, bude mít spalovací motor, battery pack, CNG, LPG, 120 metrů, 200 tun a nikdo si ji nekoupí,“ uvedl generální ředitel společnosti CZ LOKO, Josef Gulyás. Nyní probíhá závod mezi výrobci lokomotiv, kdo nabídne ekologické a ekonomické řešení spolu s kompletní servisem.

Správa železnic má více systémů jako například stejnosměrnou, střídavou a nezávislou trakci. Stále více se řeší rozmístění trolejových vedení a sjednocení na střídavý proud. Rakousko již oznámilo, že budou mít plně elektrifikovanou železnici. Česká republika má v současnosti připraveno 520 kilometrů, které budou elektrifikovány. SŽ proto hledá i různé dotační zdroje. „Pro nás je hozenou rukavicí to, aby infrastruktura zezelenala“, uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Drážní úřad bude držet palce. Určitě má smysl i směr, elektrizace, přepínání do jedné proudové soustavy i hybridní vozidla. To je trend, kterým půjde Evropa i celý svět. Máme na to deset let. Pojďme do toho, myslím si, že je právě čas,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Součástí konference bylo i jedno veliké technické překvapení v podobě virtuálního depa. Tuto novinku nově CZ LOKO nabízí svým zákazníkům i železničním nadšencům. Ve virtuálním železničním depu jsou připraveny nejnovější průmyslové lokomotivy CZ LOKO k prohlídce, a to navzdory jakýmkoli omezením. Jedná se o první virtuální showroom tohoto typu v železničním prostředí. Pro obchodní partnery je připravena i real-time prohlídka za doprovodu virtuálního specialisty.

"Zákazník si musí vybrat železnici nejenom proto, že je zelená, ale i proto, že to dává smysl po ekonomické stránce,“ uvedl předseda představenstva ČD Cargo, Tomáš Tóth. Green deal je podle něj hrozba i příležitost. Pro velké přepravce je to ale více příležitost, protože přepravují velké množství komodit. Přepravovaný materiál se postupně mění v důsledku toho, jak se mění energie a energetický mix. Do budoucna půjde více o energie z obnovitelných zdrojů, ne o tuhá paliva. Tomáš Tóth také uvedl, že železniční přeprava má vyšší energetickou účinnost a mnohem menší energetickou náročnost. To se týká i nezávislé trakce, kdy jsou používány dieslové lokomotivy. V porovnání s kamiony spotřebuje železnice třikrát méně nafty na jednotku. Zákazníky dnes podle šéfa ČD Cargo zajímá nejenom cena, ale i ekologičnost. Někteří zákazníci chtějí garantovat i to, že lokomotivy spotřebují energii z obnovitelných zdrojů. ČD Cargo momentálně stojí na prahu modernizace svého vozového parku. Předpokládá se nákup hybridních lokomotiv s bateriovým a elektrickým pohonem.

Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu na konferenci mimo jiné apeloval na to, že od 16. června 2020 platí povinnost certifikace systému údržby pro všechny kategorie železničních vozidel. To do té doby platilo jen pro nákladní vozy. Všechny společnosti by tak měly mít ECM certifikaci pro svá železniční vozidla nejpozději do 22.6. 2022. Certifikovány tak budou muset být osobní vozy, ale i drážní vozidla stavebních firem, jako například podbíječky.

Technická konference CZ LOKO přinesla řadu témat, která jsou stěžejní pro rozvoj železničního sektoru v následujících letech. Toto jedinečné setkání špiček české železnice pomohlo k zodpovězení palčivých otázek a nastartování další debaty o dalším směřování české železnice.

 

Tagy