EU version

Návrh rozpočtu SFDI počítá s rekordním objemem financí pro SŽ, říká ministr dopravy Martin Kupka

Návrh rozpočtu SFDI počítá s rekordním objemem financí pro SŽ, říká ministr dopravy Martin Kupka
foto: P. Müller/Rekordní rozpočet Správy železnic odpovídá aktuálnímu tempu investičních akcí, říká ministr dopravy Martin Kupka
30 / 08 / 2022

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s ministrem dopravy o navýšení rozpočtu SFDI a rozpočtu pro Správu železnic. Mezi další témata rozhovoru patřily problémy s německou stranou při přebírání vlaků směřujících do Berlína. Mluvili jsme také o změnách v odměňování manažerů Správy železnic nebo Českých drah.

 

Pane ministře, dnes proběhlo schválení rozpočtu SFDI, chtěla bych se zeptat, jestli nám můžete v krátkosti představit o jaké částky se jedná a případně i zmínit, jak velká částka poputuje na železnici?

Proto abychom dokázali pokračovat ve všech investiční stavbách a zahájit ty, které se dlouhodobě chystaly a slibovaly, tak budeme potřebovat 150,9 miliard korun. To také obsahuje ten návrh rozpočtu SFDI, který teď postupuje do mezirezortního připomínkového řízení a budeme také o něm jednat s Ministerstvem financí. Ten dnešní krok je vlastně prvotní v tom projednání z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury, pro samotnou železnici, pro Správu železnic v tom rozpočtu počítáme s více než 70 miliardami korun. Je to obecně rekordní rozpočet, který odpovídá na to, kolik reálně v tuto chvíli probíhá investičních akcí a jaké by měla Česká republika zahájit v tom příštím roce.

Velkým tématem obzvláště posledních dnů je předávání vlaku mezi českou a německou stranou, kdy už čtvrtá jednotka vlaku Berliner nebyla německou stranou převzata a chtěla bych se zeptat jaké důsledky z toho vyvodíte popřípadě jestli zavádíte nějaká preventivní opatření?

My jsme ty důsledky fakticky vyvodili okamžitě a proběhla hned jednání generálního ředitele Českých drah s jeho protějškem Deutsche Bahn. Výsledkem té dohody byl respekt ke vzájemným problémům, protože i německá strana se v tuto chvíli potýká s nedostatkem vozidel a také s komplikacemi provozními. Příslibem bylo v okamžiku, kdy by se ukázala nějaká komplikace na té soupravě vozů, tak dojet do Drážďan a pokračovat tady návaznými spoji do Berlína. Bohužel přes tuto dohodu v neděli znovu vlaková četa Deutsche Bahn odmítla převzít vlak v Děčíně. My jsme následně ten vlak podrobili podrobnému zkoumání, zatížili jsme jej také potřebným počtem cestujících a normu i potom zatížení vozidlo splňovalo bohatě, tak nerozumíme tomu co se děje na německé straně. Dnes znovu proběhla jednání pana ředitele Krapince s jeho německým protějškem.  Já pevně doufám, že se podaří ten problém vyřešit pravděpodobně bude spíš někde lokálně v té vlakové četě, která dorazila do Děčína a pro mě samozřejmě je to velmi nemilá zpráva, protože zatěžuje cestující, kteří by měli bez komplikací dojet do Berlína. Já pevně doufám, že se podaří s těmi komplikacemi vypořádat a že německá strana od podobných kroků do budoucna ustoupí.

Pane ministře, moje další otázka bude směřovat ke Správě železnic a chtěla bych se lehce dotknout i KPI, které má Správa železnic, respektive její vedení, nově nastaveno, jenom bych se zeptala jestli takové kroky plánujete i pro další státní organizace?

Jde o poměrně významnou změnu i v reakci na to, co se odehrálo na české železnici v průběhu léta, kdy docházelo k dramatickým zpožděním fakticky ochromeni toho klíčového prvního koridoru, tak jsme přistoupili k tomu, že do KPI tedy systému hodnocení managementu Správy železnic poprvé vstoupilo hledisko provozní. Za mě tam mělo být od samého začátku, protože kvalita té služby je samozřejmě jedno z klíčových vodítek pro odměny šéfů Správy železnic, ale i lidí, kteří jsou v dalších stupních řízení. To, že tam v tuto chvíli je naprosto přirozeně právě důraz na kvalitu té služby pokládám za významnou změnu. Jde mi o to, aby se Správa železnic chovala pokud možno právě co nejvíc ve prospěch těch, kterým poskytuje svou službu, ve prospěch dopravců a cestujících. K tomu míří ta změna a v podobném duchu bude také do budoucna změněná podoba odměňování v Českých drahách, kam to provozní hledisko například zpoždění vlaků přibude rovněž.

V průběhu léta došlo také k obměně správní rady Správy železnic. Můžete v krátkosti představit jací noví členové do ní zasedli?

Předsedou správní rady Správy železnic se stal královéhradecký hejtman Martin Červíček a je dobře, že tam zároveň zástupce významných objednatelů železniční dopravy přímo figuruje. Dalším členem Správní rady a zároveň místo předsedou, se stal náměstek ministra dopravy Ladislav Němec, který má na starosti mimo jiné i drážní dopravu a dalšími členy pak jsou David Čermák, pan inženýr Lička a jako zástupce opozice, protože se jedná o správní radu, jejíž výkon spočívá v oblasti kontroly, tak je Martin Kolovratník.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace