EU version

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Švehlík: Jaká jsou hlavní témata přípravy VRT v České republice?

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Švehlík: Jaká jsou hlavní témata přípravy VRT v České republice?
foto: Archiv/Martin Švehlík
09 / 05 / 2022

Dnešní rozhovor, který Vám přináší redakce RAILTARGET, se bude zaměřovat za vysokorychlostní železnice. Právě na VRTky jsme se ptali ředitele odboru přípravy vysokorychlostních tratí, Martina Švehlíka. Jaké bude personální složení nové organizační jednotky, která má mít na starosti VRT a jak probíhají jednání s obcemi?

Zatímco ze strany politiků zaznívá na stranu vysokorychlostních železničních tratí velká podpora, je to vlastně i jedna z vládních priorit, některé obce se k vysokorychlostní železnici nestaví zrovna pozitivně. Jak to řešíte?

Klíčem je intenzivní projednání přípravy a návrh takových technických řešení, které budou přijatelné. Takže my se snažíme navštěvovat ty obce opakovaně, dát tu zpětnou vazbu, získat ty podněty a zapracovat je do toho projektu.

1. 10. vzniká samostatná jednotka, která má právě mít na starosti „VRTky“. Máte nějakou představu o jejím personálním složení?

V současné době hledáme nové kolegy do týmu, teď je cílový stav nějakých 46 lidí. Takže předpokládám další pozvolný nárůst v tom počtu desítek pracujících, který se budou věnovat právě té investorské činnosti, projednání a přípravě údržby těch vysokorychlostních tratí v jejich budoucnosti.

Tématem, které souvisí se stavbou vysokorychlostní železnice je i například orná půda, její znehodnocení, popřípadě nějaké demolice stávajících objektů. Jaký je na to Váš názor?

Tak naštěstí těch demolic jsou jednotlivé případy. Výhoda je, že ty vysokorychlostní tratě jsou vedeny v novém koridoru, takže demolice bohužel nějaké jsou, ale naštěstí jsou to jednotlivé případy. My se snažíme to železniční těleso navrhnout, aby co nejméně narušilo ten krajinný ráz. Takže zábory tu jsou, ale vzdálenost mezi těmi sloupy trakčního vedení jsou jedenáct metrů, zbytek právě zeleň té trati. Takže na to pamatujeme. Pamatujeme také na prostupy té krajiny, ať už pro zemědělce, tak pro živočichy, tak návštěvníky té krajiny.

Ráda bych se zeptala ještě na jednu věc, a to jsou požadavky jednotlivých municipalit, v posledních dnech běžela veřejným prostorem jednání s Odolenou Vodou. Chtěla bych se zeptat, zda tyto individuální požadavky mohou nějak ovlivnit ten časový harmonogram té stavby, jestli může v důsledku toho dojít například k nějakým skluzům?

My se snažíme, právě abychom nezasáhli ten harmonogram, zapracovat co nejdříve, prověřit je, dát tu zpětnou vazbu tak, abychom naopak zabránili těm průtahům později kvůli nějaké blokaci nebo právu veta. Takže snažíme se zapracovat co nejdříve a tím právě dodržet ten harmonogram.

Tagy