EU version

První kilometry českých vysokorychlostních tratí by mohly začít vyrůstat v roce 2026, říká ministr dopravy Kupka

První kilometry českých vysokorychlostních tratí by mohly začít vyrůstat v roce 2026, říká ministr dopravy Kupka
foto: Redakce RAILTARGET/Martin Kupka
04 / 03 / 2024

RAILTARGET přináší rozhovor s ministrem dopravy, Martinem Kupkou, o vysokorychlostních tratích v České republice. V Praze totiž proběhla významná konference k VRT, kterou organizovala Správa železnic. Na konferenci přijely i důležité osobnosti evropské železniční infrastruktury.


Pane ministře, my se dnes setkáváme v Praze na konferenci k VRT, kterou pořádala Správa železnic. Přijela sem i významná evropská jména. Vnímáte to jako klíčovou podporu pro stavbu českých vysokorychlostních tratí?

Je to důležitá podpora nejenom v morálním úhlu pohledu, ale pochopitelně také z hlediska dalších finančních možností. Měli jsme příležitost využít tuto konferenci pro důležitá jednání o financování VRT v ČR. Domluvili jsme se na konkrétních krocích. Teď už záleží jen na tom, aby se i v rámci víceletého finančního rámce podařilo na investice do dopravy a zejména na železnice v rámci celé Evropské unie vyčlenit co nejvíce peněz. Z toho bude těžit i ten náš evropský projekt propojení Berlína, Prahy a Vídně a zároveň propojení Vídně, Brna a Varšavy. Toto jsou opravdu důležitá spojení nejenom v rámci ČR, ale hlavně v rámci celé Evropy. Pro ČR je ten přínos jasný – další příležitosti českých firem, další příležitosti pro českou železnici a organické a rychlejší propojení všech jednotlivých center v rámci ČR. Celý budoucí grafikon pohybu vlaků na VRT bude směřovat k tomu, aby se lidé dostali rychleji z jednotlivých krajských center na druhou stranu země.

Na konferenci zazněla zajímavá informace. Udělal se propočet, na základě, kterého se zjistilo, že Praha má být městem, které v rámci zapojení do sítě TEN-T z výstavby VRT bude mít největší benefit. Co si o tom myslíte?

Praha je historicky od dávných časů křižovatkou evropských cest. To že fakticky nejsme dosud schopni naplnit ten potenciál je jenom naše škoda. To, k čemu se do budoucna upíráme, je daný potenciál na sto procent využít. Rozšířit vysokorychlostní spojení a pochopitelně dostavět také dálniční spojení. Pokud má ČR konkurovat Polsku, Rakousku nebo Německu, tak nutně potřebuje nová kapacitní spojení. Platí samozřejmě, že prim musí hrát železnice.

Můžete krátce nastínit, jaké další kroky budou nyní probíhat v rámci jednání o českých, vysokorychlostních tratích?

To je hned několik úrovní. Na rovině finanční náš čeká jednání jak na úrovni evropských premiérů, tak následně na úrovni ministrů financí a dopravy ohledně toho vybojovat co největší balík pro investice do dopravní infrastruktury. Proto následné víceleté období. Dalším krokem ze strany financování na naší domácí půdě je dokončení přípravy PPP projektů. To je cesta, kterou se chceme vydat a pracujeme na tom, aby i v příštích volebních obdobích bylo možné udržet tempo a zahájit výstavbu důležitých částí VRT. Co se týče samotné realizace, přípravy, schvalování těch jednotlivých fází – čerstvou informací je, že máme k dispozici příznivé závěry zjišťovacího řízení EIA (tedy procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí), v tom jižním moravském rameni z Brna směrem na jih. Zároveň bychom se co nejrychleji chtěli dostat do podobné fáze v případu Moravské brány. Zde by opravdu mohly v roce 2026 začít vyrůstat první kilometry vysokorychlostního spojení. 

Tagy