EU version

Akékoľvek plánovanie nie je možné odhaliť inak ako v praxi, zaznelo na adresu nového grafikonu zo ZSSK

Akékoľvek plánovanie nie je možné odhaliť inak ako v praxi, zaznelo na adresu nového grafikonu zo ZSSK
foto: ZSSK tiskové materiály/Pri akomkoľvek plánovaní nie je možné odhaliť inak ako v praxi, znie na adresu nového grafikonu zo ZSSK
09 / 03 / 2023

Redakcia RAILTARGET prináša vyhlásenie ZSSK, ktoré reaguje na rozhovor so železničnou expertkou Desanou Mertinkovou, ktorý bol zverejnený na stránkach nášho portálu.

Podľa vyjadrení železničnej novinárky, Desany Mertinkovej, ktorá v našom magazíne komentovala aktuálne dianie na Slovensku, došlo v dôsledku vytvorenia nového grafikonu k tomu, že „vo viacerých uzloch sa narušila prípojnosť vlakov a na viacerých tratiach sa začali reťaziť meškania vlakov“. ZSSK sa túto situáciu snaží riešiť a priznáva určité pochybenie. „S novým cestovným poriadkom a s technologickým spôsobom zabezpečenia jazdy vlakov podľa neho je spojené množstvo „mikroúkonov“, ktoré môžu mať podstatný vplyv na presnosť. Tie pri akomkoľvek plánovaní nie je možné odhaliť inak ako v praxi. Preto denne pracujeme na tom, aby sme všetky tieto problémy, ľudovo povedané vychytali, a dostali sa do ideálneho prevádzkového bodu, ako tomu bolo v starom grafikone,“ uviedla pre RAILTARGET hovorkyňa ZSSK, Katarína Danková.

Pani Mertinková taktiež uviedla, že niektoré kraje otvorene bojovali proti zavedeniu nového grafikonu (Trenčiansky a Trnavský kraj), dokonca vznikali petície (Žilinský, Košický a Prešovský kraj). ZSSK se však snaží vyjsť objednávateľom v ústrety: „Áno, aktuálny grafikon je vo svojej podstate veľkou novinkou, ktorá radikálne navýšila počty vlakov aj plánovaných vlakokilometrov, na mnohých tratiach znížila dobu cestovania. Nové GVD ako také, mení niektoré zaužívané cestovné návyky. Od jeho zavedenia prichádza k postupným úpravám tak, aby bol dodržaný zámer objednávateľa a zároveň uspokojený záujem cestujúcej verejnosti. Môžeme potvrdiť, že niektoré prípoje sú iné a niektoré zanikli. Podobne, častejšie ako v minulosti vznikajú, z viacerých dôvodov, niektoré reťazové meškania. Samozrejme, každým meškaním sa zaoberáme z pohľadu jeho systémového odstránenia v prípade chronicky meškajúcich trás, či poučením sa z mimoriadnych udalostí," uviedlo k téme ZSSK.

"Otvorene ale treba povedať, že sú meškania a problémy, ktoré bez pomoci Ministerstva dopravy a prevádzkovateľa infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), nevyriešime. Inými slovami: alebo príde k doobjednávke kapacít, zrušeniu už objednaného, súhlasu a zabezpečeniu dofinancovania vozového parku, okamžitej oprave nedokonalej infraštruktúry, alebo tam načas nedokážu jazdiť ani japonské vlaky riadené švajčiarskymi železničnými expertmi," dodáva ZSSK k tejto veci.

"Pre lepšiu predstavu, priemerné meškanie vlaku ZSSK bolo v januári 2023 (po započítaní všetkých dôvodov, vrátane nehôd a vplyvov počasia) 2,39 minúty. A ak už vlak meškal (teda po odpočítaní 45 781 nemeškajúcich vlakov) priemerná doba meškania bola 15,5 minút. V januári 2023 sme vypravili 51 697 vlakov," upresnuje ZSSK.

Viac informácií k meškaniam vlakov na Slovensku za január 2023 uviedlo ZSSK v týchto bodoch:

-      priemerné meškanie všetkých vlakov: 2,39 min,

-      priemerné meškanie zo zmeškaných vlakov: 15,50 min,

-      počet vypravených vlakov: 51 697,

-      koľko vlakov z celkového počtu vypravených vlakov meškalo: 5 916,

-      koľko vlakov z celkového počtu vypravených vlakov išlo načas (teda s meškaním do 5 minút vrátane): 45 781.

Vlak, ktorý príde do cieľovej stanice do 5 minút (vrátane) podľa GVD sa nepovažuje za zmeškaný.

Pre ilustráciu ZSSK prilozilo aj tabuľku počtu vlakov prímestskej dopravy v rokoch 2022 a 2023:

Pani Mertinková tiež uvádza, že niektoré kraje otvorene bojovali proti zavedeniu nového grafikonu (Trenčiansky a Trnavský kraj), dokonca vznikali petície (Žilinský, Košický a Prešovský kraj). ZSSK pripúšťa, že niektoré vlakové spoje nahrádza autobusová doprava. „So samosprávami sme my aj ministerstvo v kontakte a o všetkom diskutujeme. Áno, vo viacerých prípadoch bol náš postoj taký, že namiesto roky jazdiaceho vlaku sa ekonomicky omnoho výhodnejšia aj ekologickejšia alternatíva nachádza v autobusovej doprave,“ uviedla hovorkyňa ZSSK.

Desana Mertinková tiež upozorňuje, že Ministerstvo dopravy a výstavby u ZSSK zatiaľ objednalo 11,1 milióna vlakových kilometrov, pretože na viac nemá od Ministerstva financií peniaze. Podľa ZSSK je to technicky pravda: „nie sme z toho v strese, keďže máme prísľub všetkých kompetentných, že včas príde k doobjednávke. V rôznych variantoch tento, samozrejme, nie ideálny scenár, už v ZSSK zažívame desaťročia,“ uviedla hovorkyňa.

Tagy