EU version

Prezidentka ZVKV Katarína Magdechová: Do vývoja digitálneho automatického spriahadla musíme zapojiť čo najviac našich členov

Prezidentka ZVKV Katarína Magdechová: Do vývoja digitálneho automatického spriahadla musíme zapojiť čo najviac našich členov
foto: RAILTARGET/Prezidentka ZVKV Katarína Magdechová: Do vývoja digitálneho automatického spriahadla musíme zapojiť čo najviac našich členov
19 / 05 / 2023

Na výročnej konferencii ZVKV exkluzívne pre RAILTARGET poskytla rozhovor prezidentka združenia ZVKV Katarína Magdechová, ktorá bola zároveň aj organizátorkou konferencie. V rozhovore sa podelila o dojmy z konferencie ale aj o novinky v ZVKV.

Ako vnímate priebeh konferencie ?

Priebeh konferencie vnímam veľmi pozitívne aj vzhľadom na počet účastníkov, ktorých je tu aktuálne 97, čo je nad očakávania. Veľmi nás prekvapilo, že sa toľkí zúčastnili. Prišli aj zástupcovia spoločností, ktorí nie sú členmi nášho združenia. Naša spokojnosť sa odzrkadlila aj v diskusiách.

Akým najväčším výzvam čelilo ZVKV za posledný rok ?

Za posledný rok sme najviac čelili dozvukom covidovej pandémie, po ktorej sme sa museli zmobilizovať a začať fungovať v štandardnom režime, čo zahŕňa napríklad prípravu rôznych seminárov a iných aktivít pre našich členov. Ďalšou výzvou je pre nás vývin digitálneho automatického spriahadla, o ktorom sme potrebovali informovať a zapojiť do vývoja čo najviac našich členov.

Kto sú vaši najväčší klienti a aké kritéria musia spĺňať uchádzači o členstvo ?

Našimi klientmi sú v prvom rade držitelia železničných koľajových vozidiel registrovaných v Slovenskej republike, uznané osoby zodpovedné za údržbu železničných koľajových vozidiel registrovaných v SR a ostatní, ktorí spĺňajú kritéria uvedené v stanovách. My sme však otvorení  aj žiadostiam o členstvo z rôznych oblastí železničného sektora.

Tagy