EU version

Prezident HK Zajíček exkluzivně: EU objem povolenek na trhu politickým rozhodnutím snižuje

Prezident HK Zajíček exkluzivně: EU objem povolenek na trhu politickým rozhodnutím snižuje
foto: ODS.cz; Zdeněk Zajíček/Prezident HK Zajíček exkluzivně: EU objem povolenek na trhu politickým rozhodnutím snižuje
23 / 08 / 2023

Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček poskytl redakci RAILTARGET exkluzivní rozhovor na téma emisních povolenek. Kam by se vybrané peníze měly investovat a jaký je Zajíčkův názor na nový Sociální klimatický fond si přečtěte v článku.

Oblast emisních povolenek s cílem snížit emise produkované na území EU začíná být jedním z nejaktuálnějších témat dopravní politiky. Myslíte, že se jedná o ideální řešení situace?

EU se rozhodla razantně snížit emise CO2 a Evropská komise k tomu vytvořila celou paletu nástrojů. Emisní povolenky v dopravě a v bydlení jsou schválené. Teď jde o to, zda výnosy z povolenek dokážeme inteligentně investovat, aby podpořily naši konkurenceschopnost. Investice do dopravy a do energetiky považuji za strategickou investici ve prospěch státu, doprava a energetika spolu nejrůznějším způsobem souvisejí. Energii také musíte dopravovat a doprava není jen pouhým spotřebitelem energií. Například Vládní výbor pro strategické investice, v němž zastupuji Hospodářskou komoru, toto stanovil jako jednu z priorit.

Jaké hlavní výhody či nevýhody tento postup přináší?

Emisní povolenky se obchodují na kapitálových trzích, jejich cena roste a logika jejich obchodování se oddělila od reálné energetiky a průmyslu, tedy odvětví, která jimi byla povinně zatížena. EU navíc objem povolenek na trhu politickým rozhodnutím snižuje. Průmysl, doprava a energetika potřebují v energetické krizi stabilizaci a určitou předvídatelnost. Budu usilovat o to, aby se toto téma a celkově reformu energetických trhů a sítí v Evropě podařilo dát jako úkol nové Evropské komisi, kterou budeme mít příští rok po volbách do Evropského parlamentu. Kroky plánuji podrobně probírat i s českými europoslanci, kteří budou v příštím roce zvoleni.

Cena povolenek neustále roste a s tím i příjmy do státního rozpočtu. Kam by podle Vás měly vybrané finance v nejlepším případě být investovány a kam se reálně dávají?

S růstem cen povolenek z nižších jednotek eur na současných 100 eur z tohoto tématu stává důležitý moment. Nelze vidět jen výnosy, cenu povolenek reálně musí průmysl a energetika zaplatit. Tato zátěž by měla být opět směřována do investičních a modernizačních projektů v průmyslu a v energetice, protože povolenky nejsou z hlediska národohospodářského daní, ani příjmem státního rozpočtu, ale nástrojem dekarbonizace. Abychom neztratili konkurenceschopnost, musíme je umět chytře investovat. V tomto chceme být vládě partnerem.

Co si myslíte o novém Sociálním klimatickém fondu?

Sociální fond pro klimatická opatření je reakcí EU na obavy ze sociálních a ekonomických důsledků zavedení povolenek v dopravě a v bydlení. Členské státy budou tento fond využívat na financování opatření a investic, které mají zranitelným domácnostem, podnikům a uživatelům dopravy pomoci vyrovnat se s důsledky růstu cen tepla a dopravy. V Hospodářské komoře chci usilovat o to, aby využití fondu bylo zaměřeno u nás na investiční projekty, s přidanou hodnotou pro budoucnost našeho hospodářství. Považuji za riziko, aby se o projekty jako dosud staral jen jeden resort (v tomto případě MŽP), který má jiné úkoly a, při vší úctě, má k reálné ekonomice velmi daleko. Určitě musíme o jeho správné funkci diskutovat s vládou, protože jeho činnost by měla začít už v roce 2026.

Tagy