EU version

Pozvánka: PKP CARGO INTERNATIONAL a Slezský železniční spolek zvou na báňské vlaky

Pozvánka: PKP CARGO INTERNATIONAL a Slezský železniční spolek zvou na báňské vlaky
foto: Slezský železniční spolek/Pozvánka
11 / 06 / 2021

Slezský železniční spolek spolu se společností PKP CARGO INTERNATIONAL a při podpoře úřadu Moravskoslezského připravili na letošní sezónu jízdy speciálních báňských spěšných vlaků po OKR (Ostravsko-karvinský revír).

Jedná se o okružní poznávací jízdy osobních vlaků po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku, které v minulosti sloužily ke svozu uhlí ze zdejších šachet. Díky útlumu černouhelného hornictví u nás, však pozbývají tyto vlečky postupně na významu a byly by pravděpodobně určeny k pozvolnému zániku.

Na všechny víkendy od 12. června do 19. září budou v provozu  poznávací osobní vlaky, které budou projíždět postupně celým revírem a nabídnou svým cestujícím nevšední výhledy na zdejší pozvolna mizející těžký průmysl, který v uplynulých 200 letech formoval zdejší krajinu.

V každém vlaku bude přítomen erudovaný průvodce, který po celou dobu jízdy bude podávat výklad o tom, co zajímavého lze za okny spatřit a co zde bylo ještě v nedávné i dávné minulosti k vidění.

Báňské spěšné vlaky budou o všech prázdninových sobotách (až do 19. září) vyjíždět ze stanice Ostrava střed, kam se cca po dvou hodinách jízdy budou opět vracet.
Trasa nedělních Báňských spěšných vlaků je naplánována s odjezdem i návratem do stanice Havířov.

O víkendu 12. a 13. 6. 2021 bude postupně vypraveno celkem osm vlaků z Ostravy a Havířova, které se v revíru (cca v 9:55 a 14:55 mezi Doubravou a dolem ČSA v lokalitě kaliště Jan- Karel) budou po oba dny setkávat.

Součástí jízd bude i fotozastávka u vodní jámy Žofie, kde vlaky zastaví, cestujícím bude umožněno vystoupit a pořídit si zajímavé fotografie osobního vlaku pod majestátem těžní věže, která se zde tyčí od roku 1931.

Po cca dvou hodinách jízdy se pak vlaky budou vracet do svých výchozích stanic.

 

Tagy