EU version

„Potřebujeme doplnit infrastrukturu v celé šíři. To je plán na deset, dvacet let dopředu,“ řekl nový prezident HK ČR Zajíček

„Potřebujeme doplnit infrastrukturu v celé šíři. To je plán na deset, dvacet let dopředu,“ řekl nový prezident HK ČR Zajíček
foto: RAILTARGET/„Potřebujeme doplnit infrastrukturu v celé šíři. To je plán na deset, dvacet let dopředu,“ řekl nový prezident HK ČR Zajíček
02 / 06 / 2023

V exkluzivním rozhovoru pro RAILTARGET čerstvě zvolený prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček mluvil o budoucím směřování instituce v oblasti dopravy. Jakými kroky se bude konkrétně přispívat na rozvoj infrastruktury? Je Česká republika vůbec připravena na výstavbu vysokorychlostních tratí? A plánuje se spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy? Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte v tomto rozhovoru.

Převezmete Hospodářskou komoru v 30. roce její existence. Ve vašem volebním a programovém projevu jste zdůraznil potřebu rozvoje dopravní a technické infrastruktury. Jak byste k rozvoji chtěl přispět?

Ukazuje se, že pro rozvoj dopravní infrastruktury, pro její výstavbu, přípravu staveb, je potřeba udělat další legislativní změny. Bez těch se neobejdeme. V tuto chvíli jednáme už s ministerstvem dopravy o tom, že by se v balíčku zákona 416/2019 Sb. upravily paragrafy tak, aby se právě dopravní infrastruktura a s tím související potřebná infrastruktura mohla daleko rychleji připravovat a stavět. To je klíčová věc, na které se komora chce podílet. Já osobně bych k tomu rád přispěl právě proto, že se v oblasti legislativy, včetně přípravy nového stavebního zákona, ale také předcházejících novel zákona 416/2019 Sb. dlouhodobě pohybuji. Věřím tomu, že můžu být společně s komorou a odborníky uvnitř komory přínosem pro tento proces.

O jakých změnách uvažujete, aby se zjednodušila výstavba dopravní infrastruktury? Jsme vůbec připraveni na VRT z hlediska schopnosti stavby zorganizovat a financovat?

Ano, máte pravdu. Jsou legislativní bariéry, které tady máme i pro výstavbu VRT, ale ono to stejně tak platí pro energetickou infrastrukturu, kde budeme muset udělat úplně stejné změny proto, abychom jí mohli stavět rychleji než doposud. Pak máme další bariéry. Jedna z nich je nepochybně finanční. To znamená, že musíme hledat nové finanční nástroje pro to, abychom dopravní stavby mohli financovat. Spolupráce s privátním sektorem ať už v rámci PPP projektu případně dalších modelů se musí dostat na stůl. Musíme velmi seriózně diskutovat. Opět za HK můžu přislíbit to, že máme odborníky, máme připravené lidi, kteří jsou schopni o těchto nových modelech přístupu, jak stavět novou moderní infrastrukturu včetně VRT v ČR.

Dostupné a konkurenceschopné energie jsou zásadní pro železniční dopravce. Plánujete něco v této oblasti? Například investovat výnosy z emisních povolenek zaplacených v dopravě zpět do dopravního odvětví.

To je složitá otázka. Myslím si, že je právě součástí diskusí, které povedeme o financování staveb. Jaké zdroje využít pro výstavbu dopravní infrastruktury, případně s jakými partnery to udělat a odkud další zdroje doplňovat do fondu dopravní infrastruktury nejenom té silniční, ale té železniční a stejně tak lodní. Potřebujeme doplnit infrastrukturu v celé šíři. To je plán na deset, dvacet let dopředu. Na to musíme začít připravovat, alokovat zdroje a případně hledat další systémy trvalé udržitelnosti výstavy infrastruktury. To neskončí, je potřeba to nejenom teď postavit, ale samozřejmě do budoucna udržovat. Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je surovinová základna. My si nemůžeme myslet, že v tuhle tu chvíli budeme stavět ať už silnice nebo železnice bez toho, abychom měli suroviny pro jejich výstavbu. Musíme znovu otevřít téma dostupnosti zdrojů pro výstavbu. Ať už to jsou kamenolomy, štěrky nebo písky, tedy dobývací prostory pro to, abychom tuto surovinu pro výstavbu na našem území měli. Co by se nám nemělo stát, je abychom takovou surovinu dováželi ze zahraničí. To bych považoval za opravdu neekonomické a nerozumné.

Počítáte se spoluprací se Svazem průmyslu a dopravy. Jak by měla podle Vašeho názoru vypadat konkrétně?

Počítáme se spoluprací jak se Svazem průmyslu a dopravy, což je náš blízký partner, tak také s konfederací zaměstnavatelských svazů, asociací malého a středního podnikání. Tedy se všemi, kteří hájí zájmy podnikatelů a zaměstnavatelů. Myslím si, že spolupráce by mohla být daleko těsnější, právě protože máme před sebou klíčové změny, které musíme provést také ve spolupráci s politickou reprezentací. Pro mnohé z těchto změn věřím tomu, že získáme i podporu odborů a že skutečně na tom bude široká národní shoda, kterou potřebujeme pro realizaci strategických staveb a investic v České republice.

 

Tagy