EU version

Pokud se v ČR nepodaří vybudovat železnici v nové stopě, nikdy se nenaplní snaha převést více nákladu ze silnic na železnici, říká ministr dopravy Kupka

Pokud se v ČR nepodaří vybudovat železnici v nové stopě, nikdy se nenaplní snaha převést více nákladu ze silnic na železnici, říká ministr dopravy Kupka
foto: Archiv/Pokud se v ČR nepodaří vybudovat železnici v nové stopě, nikdy se nenaplní snaha převést více nákladu ze silnic na železnici, říká ministr dopravy Kupka
05 / 01 / 2023

RAILTARGET přináší exkluzivní bilanční rozhovor s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) o úspěších loňského a výzvách nového roku. Mezi velká témata rozhovoru patří navýšení kapacity českých kolejí, vysokorychlostní tratě, nebo pro železnici rekordní rozpočet v rámci SFDI.

Pane ministře, kdybyste se měl ohlédnout za rokem 2022 a předsednictvím České republiky v Evropské unii, co se v rámci sektoru podle Vás nejvíce povedlo?

Významným krokem i pro další možnosti České republiky byla dohoda ohledně sítě TEN-T, tedy jakési dopravní mapy celé Evropy, protože to otevírá cestu k financování výstavby vysokorychlostních tratí, ale i dalších důležitých ramen železniční sítě, jako je například posílení, zkapacitnění, zdvoukolejnění spojení Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. To je jedna z cest, jak i v České republice bude možné zajistit větší kapacitu železniční sítě.

Vy jste dnes zmínil na tiskové konferenci také čerpání rozpočtu SFDI, kde se podařilo najít další čtyři miliardy, se kterými se nepočítalo. Ten rozpočet bylo navýšen. Můžu Vás poprosit o krátký komentář?

Je to významná pozitivní zpráva, protože ji ucítí jak řidiči na silnicích a dálnicích, tak pochopitelně také cestují na železnici. Skutečně se podařilo v loňském roce investovat více než ten původní rozpočet 127 miliard korun, ve výsledku po vyhodnocení a zaplacení všech faktur se jeví, že loňský rok přinesl České republice do dopravní infrastruktury investice 131 miliard 600 milionů korun.

Rok 2023 bude nicméně rekordním i do investic v oblasti železniční infrastruktury. Investice do železnic budou dokonce vyšší než investice do silnic. Chtěla bych se v návaznosti na to zeptat, co bude nejvýznamnější železniční stavba. Kde máte největší očekávání v tom, co by se mělo na železnici v roce 2023 povést?

Co je důležité, investujeme do přípravy vysokorychlostních tratí, a i v letošním roce bychom chtěli s veřejností více diskutovat o tom, co vysokorychlostní trať přinese, i pro nákladní dopravu, o tom se tolik nemluvilo, ale pokud se v České republice nepodaří vybudovat železnici v nové stopě, tak se také nikdy nenaplní snaha převést více nákladu ze silnic na železnici. V tomto směru má vybudování vysokorychlostních tratí přímý pozitivní vliv na to, jakým způsobem bude organizována i železniční nákladní doprava i to, jak rychle se dostanou cestující v osobní dopravě z jednotlivých krajských center na druhou stranu republiky.

Co se týče dalších významných investic, tak začíná stavba klíčového prvního spojení mezi letištěm Prahy Václava Havla a Kladnem. Na jaře se rozběhnou práce jak v té pražské části, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm, tak také na Kladně. Další významná věc, kterou chystáme, je modernizace trati mezi Karlštejnem a Berounem a pochopitelně také investice do evropského zabezpečovače, tedy ETCS.

Zmínil jste vysokorychlostní tratě, ty mají být, podle veřejně dostupných zdrojů, tématem vlády v tomto týdnu. Jaká jsou Vaše očekávání?

My jsme jednak připravili pro těch nejbližších deset let výhled možností financování. Doposud se o tématu vysokorychlostních tratí hovořilo jako o problému zejména projektové přípravy, ale pokud se ta vize má skutečně naplnit a nebýt jen snem a opravu se má začít reálně stavět, tak je nutné připravit financování pro ta nejbližší léta. To je první krok, který jsme přinesli. Zároveň se v materiálu, který jsme předložili vládě, věnujeme rozboru konkrétních ramen, v jaké fázi projektové přípravy jsou, co nás ještě dělí od zahájení stavby. Čeká nás celá řada úkolů. My se budeme snažit upravit zákon o liniových stavbách tak, aby bylo snazší budovat vysokorychlostní tratě.

Vy jste také zmínil, že železnice byla dlouhodobě, řekněme, podfinancovaná, teď se do ní začíná investovat a že by dané investice měly být přímo úměrné spolehlivosti spojů pro cestující. Chtěla bych se zeptat, jaké kroky v tomto ohledu hodláte podniknout, případně zdali je nastaven nějaký systém kontroly a tak podobně.

Změnili jsme způsob odměňování na železnici, což je jeden ze silných nástrojů, jak z úrovně vlády, z úrovně Ministerstva dopravy povědět, že nám záleží na kvalitě té služby. Manažeři jak v Českých drahách, tak ve Správě železnic budou hodnoceni podle toho, jak kvalitní službu se jim podaří zajistit pro cestující, ale i pro nákladní dopravu. Je to vyjádřeno v konkrétních parametrech pro příští rok, kdy právě míra zpoždění v jednotlivých segmentech spojů bude zakládat podmínky pro odměňování daných manažerů a my se chceme opravdu pečlivě zaměřit na to, aby se v tomto roce zpoždění na železnici zmenšovala. Chceme dokonce každý měsíc prezentovat proměnu snížení toho zpoždění meziročně mezi rokem 2022 a 2023. Samozřejmě že je to poměrně odvážný krok, může se ukázat, že to nebude tak rychlé, že změna nebude probíhat strmě, ale já pevně věřím, že cestující, ale i nákladní dopravci pocítí v letošním roce větší spolehlivost. Měníme také způsob plánování výluk, kdy chceme, aby v delším horizontu už v rámci další investiční přípravy se připravovala podoba výlukové činnosti. Aby to neznamenalo špunt na české železnici tak, jak jsme to zažili v minulém roce.

Tagy