EU version

Pohľad na železnice očami enviro-špecialistky Stohlovej z hnutia Progresívne Slovensko? Doprava na Slovensku vyprodukuje až 18% emisií

Pohľad na železnice očami enviro-špecialistky Stohlovej z hnutia Progresívne Slovensko? Doprava na Slovensku vyprodukuje až 18% emisií
foto: Tamara Stohlová - vieraseda.sk/Pohľad na železnice očami enviro-špecialistky Stohlovej z hnutia Progresívne Slovensko? Doprava na Slovensku vyprodukuje až 18% emisií
21 / 08 / 2023

Environmentalistka Tamara Stohlová z hnutia Progresívne Slovensko, sa pre železničný magazín RAILTARGET vyjadrila, ako vníma momentálnu situáciu z pohľadu environmentalistiky, ale aj, ako vníma návrh Ministerstva dopravy SR, v ktorom chce rezort zvýšiť cenu za železničnú dopravnú cestu.

Z pohľadu environmentalistiky, ako vnímate momentálnu dopravnú situáciu na Slovensku?

Na Slovensku je doprava spomedzi všetkých sektorov druhým najväčším producentom emisií. Produkuje približne 18 % všetkých našich emisií, pričom zhruba polovicu z toho osobná automobilová doprava a ďalšiu zhruba polovicu tvorí nákladná a autobusová doprava. Doprava je preto jedným zo sektorov, v rámci ktorého potrebujeme v záujme klímy vykonať mnoho zmien. Patrí medzi ne aj prechod z fosílneho pohonu áut na elektrický, no oveľa dôležitejšie v tomto vnímam prechod od individuálnej automobilovej dopravy a kladenie väčšieho dôrazu na rozvoj verejnej hromadnej dopravy. Na to potrebujeme z verejnej dopravy urobiť skutočnú alternatívu - dostupnú, spoľahlivú a atraktívnu. Z ekonomického hľadiska aj z hľadiska infraštruktúry.

Železničná doprava je jediný udržateľný spôsob dopravy a preto má širokú podporu v rámci EU a to aj v návaznosti na green deal. Súhlasite s názorom odborárov a dopravcov, ktorí tvrdia, že by sa mala na Slovensku železničná doprava viac podporovať, a najmä, aby sa časť nákladnej cestnej dopravy presunula na železničnú? Resp. presun 30 % dopravy na železničnú?

Súhlasím, že musí nastať posun vo vnímaní dopravných tokov. Je pravdou, že dnes je najjednoduchšie a najrýchlejšie sa v tomto opierať o cestnú dopravu, no vhodnými opatreniami vieme dosiahnuť to, že sa železnica stane atraktívnejšou a že na nej bude môcť prebiehať väčšina transportu na dlhšie vzdialenosti. Aj o tomto je Green deal. 

Aktuálnou témou je zvýšenie cien za železničnú dopravnú cestu, proti ktorej vystupuje železničný sektor. Ak sa tento zámer Ministerstva dopravy uskutoční, dôjde k presunu nákladnej železničnej dopravy na tu cestnú. Tým pádom budú slovenské diaľnice zavalené kamiónmi. Ako vnímate toto riziko a čo si myslíte o návrhu Ministerstva dopravy?

Ak správne chápem situáciu, toto bol len návrh. Rozumiem a súhlasím, že železnice potrebujú viac pozornosti a financií na to, aby mohli rýchlejšie napredovať. Logicky mi tu však vychádza, že ak už teraz nemáme takú železničnú infraštruktúru a služby s ňou spojené, aby bola pre dopravcov dostatočne atraktívna, nie je asi úplne na mieste ešte zvyšovať poplatky za jej využívanie.

Tagy