EU version

Musíme se zabývat dopadem zavedení DAC na podnikání společností v sektoru železniční dopravy, říká Carlo Borghini, šéf ERJU

Musíme se zabývat dopadem zavedení DAC na podnikání společností v sektoru železniční dopravy, říká Carlo Borghini, šéf ERJU
foto: Archiv/Musíme se zabývat dopadem zavedení DAC na podnikání společností v sektoru železniční dopravy, říká Carlo Borghini, šéf ERJU
30 / 11 / 2022

RAILTARGET vám přináší exkluzivní rozhovor s Carlem Borghinim, výkonným ředitelem společného podniku Shift2Rail. Tématem rozhovoru je digitální automatické spojování (DAC). Jaký je harmonogram zavádění spřáhel v Evropě a jak Carlo Borghini vidí otázku financování této technologie?

Právě se nacházíme na semináři DAC v Bratislavě. Ráda bych se vás zeptala, jak se vám dnešní seminář líbí a jak hodnotíte dnešní diskusi? Proč je podle vás důležité pořádat tyto akce?

Je to důležité pro nás, pro tuto akci i pro celý region, protože implementace a nasazení DAC se dotkne každé nákladní společnosti v celé Evropě. Přestože technologie není zcela vyspělá, je to okamžik, kdy je třeba začít diskutovat s tímto sektorem, s každou společností, o jejich názorech na to, jak vidí dopad DAC na své podnikání. Je to cíl dnešní doby a je to pro nás i pro sektor velká příležitost o tom diskutovat.

Zmínil jste, že dva typy, konkrétně typ 4 a 5 technologie DAC, musí být otestovány do roku 2025, aby bylo možné dokončit implementaci DAC do nákladních vlaků do roku 2030. Myslíte si, že je to reálná vize?

Musíme ji rozdělit na dvě části. První je závazek, který máme smluvně, protože projekt bude probíhat další dva roky, abychom technologii dodali, a tento závazek skutečně směřuje k dosažení DAC-5, protože to znamená bezobslužný provoz jak pro spřahování, tak pro odpojování. To znamená, že na seřaďovacím nádraží nebudeme mít lidi a bude to bezpečné prostředí. To maximalizuje výkonnost systému. Druhým krokem je, když začneme s případným nasazením. Je zřejmé, že v ideálním světě je původní plán začít v roce 2026 a skončit do roku 2030. První analýza však ukazuje, že tento plán je nesmírně obtížné splnit a zahrnout. Takže jakékoliv zpoždění, které bude přijato při návrhu DAC, ověřování, testování a demonstraci, jednoduše posune celý balík migrace a nasazení stejným způsobem. V budoucnu se tedy bude pohybovat jako v bloku. Je zřejmé, že nejde jen o technologii, ale je třeba zajistit, aby na začátku migrace a nasazení byly všechny prvky přítomny a připraveny k pochopení a sdílení v odvětví na evropské úrovni.

V současné době je financování DAC stále velkým otazníkem pro všechny dopravce a majitele vozidel. Dnes bylo zmíněno, že v řádu týdnů by měla být uzavřena smlouva o zavedení DAC. Mohl byste nám k tomu poskytnout krátký komentář?

Předtím jsem mluvil o tom, že v tuto chvíli podepisujeme grantové smlouvy, které budou zajišťovat finalizaci technologie, takže během následujících čtyř let dojde k finalizaci technologie a ověření demonstrace technologie na řekněme prototypové úrovni. A druhá fáze bude na úrovni velkého měřítka, kdy bude po Evropě jezdit několik vlaků.

Pokud jde o financování a dotování, je opravdu důležité  pochopit skutečnost, že očekáváme, že DAC přinese ve střednědobém horizontu návratnost investic, a to kromě bezpečnosti, provozu atd. Možná bude různě rozdělena mezi provozovatele nákladní dopravy, provozovatele infrastruktury atd. Musí se to to zařídit.

Je jasné, že mezi náklady, s nimiž se začne zavádět, a návratností investic je velký rozdíl. A tuto propast, z diskuse se sektorem, samotný sektor neudrží. Je tedy třeba se zamyslet, jakými způsoby tuto mezeru zaplníme a jakými všemi způsoby přerozdělíme návratnost investic. To je koncepce, která stojí za zakladatelským plánem.

Mohl byste stručně popsat, jaké jsou možnosti změn v orientačním celkovém časovém plánu, který jste zmínil na dnešním semináři?

Možnosti musí být navrhnuty sektorem, takže cílem tohoto semináře bylo zahájit tuto diskusi a na základě jejího výsledku musíme dát dohromady evropskou mapu a rozhodnout, který přístup bude odsouhlasen pro budoucí nasazení a časový plán. Je důležité, abychom se spojili a sdíleli názory na to, jakým směrem se vydat.

Tagy