EU version

Podcast: Neměli bychom se bát zapojení umělé inteligence do vzdělávání, říká předsedkyně představenstva DVI, Radka Drápelová

Podcast: Neměli bychom se bát zapojení umělé inteligence do vzdělávání, říká předsedkyně představenstva DVI, Radka Drápelová
foto: Redakce RAILTARGET/Radka Drápelová
12 / 02 / 2024

RAILTARGET přináší exkluzivní podcast s předsedkyní představenstva DVI, Radkou Drápelovou. Znáte trendy v oblasti vzdělávání a budování silného týmu? Chcete umět efektivně plánovat svůj čas? Mezi kurzy Dopravně vzdělávacího institutu jsou totiž i manažerské soft skills.

Jaký byl rok 2023 pro Dopravní vzdělávací institut?

Musím říct, že pro nás byl rok 2023 velmi úspěšný. Pomalu uzavíráme kalendářní účetní období a výsledky jsou velmi dobré. Takže co se týče financí, rok byl úspěšný a myslím, že se nám podařilo částečně stabilizovat po personální stránce naše kapacity, což jsme potřebovali. Za mě tedy super.

Dobrá ekonomika je prvním vypovídajícím znakem společnosti. Takže Vaši klienti, kteří s Vámi dlouhodobě spolupracují, zůstali? Popřípadě plánujete expanzi na nějaký další zahraniční trh?

Zůstali nám naši nejvýznamnější klienti, a to ze skupiny České dráhy. Samozřejmě, to je jak náš nejvýznamnější klient, tak akcionář. Pak jsou to další dceřiné společnosti ze skupiny. Co se týče těch externích, tak se dá říct, že jsme udrželi podíl, co jsme měli v letech předcházejících, a to je také úspěch.

Kdybychom se měli podívat na složení jednotlivých zemí, tak DVI působí primárně na českém trhu a na Slovensku. Jaké jsou Vaše další trhy, které jsou pro vás zajímavé?

Ano, máme rozložení po celé České republice. Na Slovensku spolupracujeme se slovenskými železničními partnery, kde pro ně děláme školení jejich zaměstnanců, kteří zajíždějí do České republiky. To samé je Polsko a totéž děláme i pro německé a rakouské partnery.

Zmínila jste personální stránku věci, která je v současné době velkým tématem pro řadu nejenom železničních společností, protože kvalifikovaných pracovníků je stále méně. Dochází k velké fluktuaci mezi jednotlivými firmami. Co dělá DVI, aby k tomu v rámci Vaší společnosti nedocházelo?

Snažíme se. Samozřejmě bojujeme se stejnými problémy jako naše konkurence a ostatní zaměstnavatelé. S tím, že vzděláváme, tak je to pro nás o to podstatnější, mít opravdu kvalitní tým lidí a snažíme se, aby u nás byla příjemná atmosféra. Posilujeme firemní kulturu, máme velké množství benefitů, které se nám podařilo i pro rok 2024 zachovat ve stávající výši a snažíme se přilákat k nám mladé lidi, a především jim naslouchat. Domnívám se, že se snažíme opravdu co se dá a zatím se nám to v roce 2023 i vyplatilo. Naplnili jsme kapacitně svářečskou školu, kde jsme měli dlouhou dobu podstav.

Zmínila jste spolupráci s mladými lidmi. Řada firem si uvědomuje, že jediným způsobem, jak zůstat na trhu aktivní a přinášet nové nápady je oslovit mladou generaci. Jakým způsobem to dělá DVI? Máte například navázanou nějakou spolupráci se školami, nebo umožňujete stáže, nové programy, které studenti můžou spojit i se studiem?

Máme u nás několik mladých lidí, kteří pracují na částečný úvazek nebo na dohodu. Byť musím podotknout, že novela zákoníku práce, která přinesla změnu dohod konaných mimo pracovní poměr, nás nemile překvapila. Snažíme se s tím pracovat a rozhodně na to nechceme rezignovat. Nabízíme mladým lidem i studentům, aby s námi spolupracovali formou dohod nebo brigád. To znamená, pokud nás někdo sleduje, určitě může DVI kontaktovat a oslovit s nabídkou spolupráce. Protože jak jsem zmínila, i ty poloviční nebo částečné úvazky, jsou možné. Určitě budeme rádi a jestli nás někdo z mladých lidí sleduje, tak budeme velmi rádi, když se s námi spojí a navážeme spolupráci. Jsme otevření tomu se od mladých naučit některé nové trendy, například jak pracovat s technikou a s moderními věcmi.

Máte nějakou představu, co mladé lidi táhne na té spolupráci? Co je vlastně ten trend, když společnost hledá zaměstnance? A co je láká nejvíc?

Domnívám se, že to je stejné napříč pracovním trhem. Láká je mít určitou časovou svobodu. Není to už o tom, že chtějí pracovat od rána do večera a myslím si, že je to také příjemné prostředí.

Jaké jsou trendy ve vzdělávání, co se dostává do popředí? Jsou to více technické věci nebo spíše učení se manažerským dovednostem, správné nastavení diáře, harmonogramu. Co převažuje?

To těžko říct. Já si myslím, že to je taková směs všeho, co jste zmínila. Ale rozhodně novým trendem ve vzdělávání je forma hrou. Vzdělávat a učit formou hry, a to se také domnívám, je poptávka mladých lidí, kteří se nechtějí učit žádné poučky nazpaměť, ale chtějí interakci ve výuce a my se tomu musíme přizpůsobit. V roce 2023 jsme určité nové metody do výuky zapojili a domnívám se, že bychom v tom měli pokračovat. Neměli bychom se také bát zapojení umělé inteligence do vzdělávání, to je podle mě také velmi důležité.

Umělá inteligence je samozřejmě dalším velmi skloňovaným tématem. Jak to konkrétně funguje? Umělá inteligence a vzdělávání, jak to jde dohromady?

No možná, že se naši lektoři budou bát, že jim umělá inteligence vezme část jejich práce. Ale vidíme to všude. Na vysokých školách, na středních školách, se s umělou inteligencí pracuje a snaží se ji využívat, aby lidé nemuseli ležet v knížkách a ve skriptech. Poslední trend je, že některé vysoké školy dokonce zrušily bakalářské zkoušky, protože to nemá smysl, když napíše bakalářskou práci umělá inteligence. Ale my bychom měli využívat ty možnosti, které umělá inteligence nabízí. Jak podklady a znalosti, které potřebujeme předat mladým lidem. V tom by nám mohla pomoct.

Dnes je trendem online výuka, která začala za doby covidu, kdy jsme si všichni museli zvyknout na to, že jsme přes počítač řešili řadu věcí. Ať už to byly schůzky, nejrůznější testy a interakce. Nabízíte i Vy ve svém portfoliu online vzdělávání, popřípadě nějaké online testy a zkoušky?

Myslím, že ta škála je široká, máme i jazykové kurzy, které běží online. Někteří si to velmi oblíbili v rámci období covidu a nevrátili se zpátky ke klasické výuce. Takže v tomto jsme schopni klientovi vyjít vstříc a ve svém portfoliu máme řadu kurzů, které mohou probíhat online.

Co je oblíbenější, online výuka nebo ta fyzická?

U toho obligatorního vzdělávání, převažuje ta klasická část. Sem tam se používá online kurz, ale když třeba školíme nebo učíme nové strojvedoucí, tak těžko půjdeme do online formy. Tam je potřeba, aby ti lidé byli v kontaktu s lektorem, slyšeli tu klasickou výuku, tam to asi touto cestou půjde i nadále, ale jak jsem zmínila, jsou pak formy například jazykové výuky, manažerského vzdělávání, kde ty možnosti samozřejmě jsou a jsou velmi vyhledávané.

Jaké jazykové kurzy nabízíte?

Nabízíme spoustu jazykových kurzů, je to od výuky anglického jazyka, přes německý jazyk, máme i možnost nabídnout kurzy francouzštiny, španělštiny, italštiny. Naši lektoři nejsou kmenoví. Jsou to většinou opravdu odborníci v jazykovém vzdělávání, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, takže pro nás pracují buď právě na základě fakturace, že ty lektory najímáme anebo na dohody o práci mimo pracovní poměr a jsme schopni pružně reagovat tak, jak si zákazník přeje.

Je možné u Vás domluvit firemní kurzy? Kdy ten kurz není složen z několika společností, které mají zájem, ale že takzvaně ušijete kurz na míru dané společnosti, je to možné?

Ano, je to možné a děláme to. Děláme to právě pro České dráhy. Ale vyučujeme takto i pro společnost Sudop. Takže ano, je to možné.

Zmínila jste soft skills, což je velmi diskutované téma vlastně u všech zaměstnanců managementu. Troufnu si říct, že Česká republika byla trošku na chvostu a že v těch okolních státech to je mnohem větší téma, a to už delší dobu. Postupně se dostáváme do fáze, kdy i soft skills je potřeba školit. Nevím, jestli to vnímáte stejně, že je to trend posledních třeba několika let a chci se zeptat, co se v takovém kurzu manažer může u Vás naučit?

Může se naučit, jak vést lidi, jak organizovat svůj čas. Těch věcí je spoustu a musím říct, že ano, my si to myslíme, že je to velmi důležité. Pracujeme s tím u nás vevnitř ve firmě. Kdy od loňského roku se opravdu komplexně snažíme naše vedoucí vzdělávat v soft skills. Aby uměli dávat zpětnou vazbu, ale musím zase na druhou stranu říci, že samozřejmě v současné ekonomické době je situace složitá, tak společnosti se snaží šetřit a toto je jeden z případů, kde se to děje.

Přitom vedení lidí a zpětná vazba je možná dalším klíčovým faktorem v zaměstnanosti. Zůstávají lidé spíše na železnici, nebo si hledají podobná uplatnění v jiných odvětvích?

Vždycky je to škoda, když lidé, kteří pracují na železnici, potom odejdou úplně do nového odvětví. Ztratí se ta letitá praxe, kterou tito lidé v tom odvětví mají.

Zmínila jste vzdělávání strojvedoucích a Dopravní vzdělávací institut, které probíhá, pokud se nepletu v České Třebové a v Praze. Jsou zde k dispozici simulátory, jejichž provozovatelem jsou České dráhy. A jak je to s obsazeností těchto simulátorů a se zájmem o to vyzkoušet si mnoho kritických situací, takzvaně nanečisto?

Ta obsazenost je velká. Simulátory, které patří Českým drahám jsou plně vytíženy. Nicméně jsme se domluvili právě v letošním roce s ČD, že nám umožnili zbyteček té volné kapacity využít i pro možnost použití do externa. Takže nabízíme možnost i pro ostatní dopravce, aby si vyzkoušeli jízdy na simulátoru. K tomuto nám trošičku otevřel cestu Drážní úřad, který připravil scénáře, jak by měli být proškoleni a nejlepší cesta je právě na simulátoru. Takže v tomto roce se tato akce celkem úspěšně rozjela. Ostatní dopravci chodí v pátek a my jsme na to připravili produkt. Novinkou je, že budeme provozovat i simulátor pro ČD Cargo, který bude také umístěn v České Třebové a na to se těšíme. Protože zbytkovou kapacitu můžeme nabízet i externím dopravcům mimo skupinu ČD

Můžete být konkrétnější a zmínit některé společnosti, které tyto simulátory využívají?

Myslím, že mohu. Jsme v kontaktu nebo v jednání se společností Länderbahn, Arriva, Regiojet, Cargo Motion. Těch společností jsme oslovili mnoho, někteří již vyzkoušeli jízdu na simulátoru v letošním roce a někteří mají zájem hnedka po novém roce.

V čem vy vidíte největší přidanou hodnotu simulátorů? A kdybyste měla dát takový jednoduchý vzkaz dopravcům mimo skupinu ČD? Proč by svým strojvedoucím měli dopřát tento kus?

Tak určitě je to zase další prvek v rámci vzdělávání. Moderní prvky a simulátory máme v letecké dopravě, a máme je také v silniční dopravě. Naši okolní sousedi využívají simulátory daleko více než my. Strojvedoucí mají možnost si vyzkoušet krizové situace, s kterými se mohou potkat v praxi.

Jedná se o simulaci a nehrozí žádné nebezpečí. Ta konkrétní situace se dá se vyhodnotit. Dá se s tím pracovat. Například když školíme na simulátoru pro ČD, tak po té jízdě je vyhotoven záznam a ten záznam se pak probírá se školitelem. Může se dál s tím strojvedoucím pracovat, může se zaměřit na ty chyby, které třeba udělal. A tím vlastně samozřejmě podněcujeme to, že jdeme bezpečnosti vstříc.

Dělal se také dotazník napříč strojvedoucími jednotlivých dopravců a nejčastější chybou, která nastává na českých kolejích, je projetí návěstidel stůj, což je zásadní věc. Říkala jste, že z každého kurzu je vyhodnocení té jednotlivé jízdy, která se pak následně probírá s lektorem. Získává strojvedoucí nějaké kladné nebo mínusové body, které jsou, nebo mohou být, řešeny i se zaměstnavatelem?

To už je otázka na našeho zákazníka. Ale určitě ano, dá se samozřejmě zjistit, kdo je jakoby ten „lepší" a kdo „horší“. Ale ještě bych chtěla říct k tomu projetí návěstidel, jsme si toho vědomi a v této oblasti jsme rádi, že pracujeme na projektech s Centrem dopravního výzkumu v Brně, kteří zde teď pracují na analýze projetí návěstidel, kde se analyzují ty příčiny. Jsem moc ráda, že se nám podařilo tuto spolupráci navázat. Protože víte, my máme i dopravní psychology, takže poskytujeme i psychologické služby a toto všechno do sebe zapadá, aby ta bezpečnost opravdu byla posilována.

Vnímáte v oblasti bezpečnosti a provozu české železnice klíčovou roli Ministerstva dopravy, které ty věci začalo posouvat a začalo o nich mluvit veřejně a otevřelo debatu?

Určitě ano a jsme i rádi. Zúčastňujeme se jako naše společnost jednání bezpečnostní komise, kterou vede pan ministr dopravy Kupka. Komise se schází několikrát do roka. Jsme zde jako přísedící, a jsme za tuto zkušenost rádi. Scházejí se tam všichni důležití partneři a řeší se problémy právě s bezpečností.

Zmínila jste práci vašich psychologů, kteří se zaměřují na psychologii dopravy. Co si můžu představit pod prací psychologa v oboru dopravy?

Můžete si představit třeba to, že budete například vybodovaný řidič a pak můžete přijít k nám na DVI si udělat psychologické testy a na základě toho Vám bude vrácen řidičský průkaz. Pro další období jsme i vyřídili našim psychologům další vzdělání, a to takzvané certifikace. Budou moci dělat rehabilitaci řidičů. Měla by být spuštěna od jara 2024. Kdy řidič, který spáchá velmi závažný dopravní přestupek a je mu odebrán řidičský průkaz, tak bude muset projít týdenním kurzem u dopravního psychologa a na základě toho mu bude navrácen řidičský průkaz. Takže se snažíme vyhledávat nové příležitosti pro naše psychology, protože i v té psychologii jsou zapojeny nové metody. Například to, že vlakový personál nově od roku 2023 prochází online psychologickou diagnostikou. To znamená, že psycholog člověka nevidí fyzicky, tím ubyla určitá kapacita, tak psychologům hledáme nové příležitosti. Zapojují se i do školení soft skills, znají osobnosti člověka, dokáží školit například osobnostní typologii. To jsou nové věci, které předtím nedělali.

Kdybychom měli ještě zmínit strojvedoucí, prochází i ti nějakými speciálními testy DVI?

DVI je prvním místem, kdy strojvedoucí přichází do skupiny ČD, kde se setkává s Českými drahami. Psycholog je první, který uchazeče o strojvedoucího vidí.

Teď se ještě zeptám, jak dlouho to trvá, když dejme tomu já se rozhodnu, že bych chtěla být strojvedoucím. Jak dlouho trvá celý proces, než budu moci vyjet?

Ten proces je velmi dlouhý a taky samozřejmě velmi nákladný. Existuje základní kurz, ale to není jediné, co musí ten strojvedoucí absolvovat. Následují například pravidelná školení, takže dá se říci, že to je asi neustálý vzdělávací proces, který nemá konce a DVI realizuje své služby napříč tím sektorem dopravy.

Několikrát jste zmínila školení řidičů. Zmínila jste tady i různé jazykové kurzy a řada z nás možná vnímá Dopravní vzdělávací institut jako součást ČD čili něco, co je více na železnici než na silnici, popřípadě jiných typech dopravy. Můžete ještě nějak v kostce představit všechny druhy služeb, které DVI nabízí svým klientům?

Samozřejmě to naše gró je obligatorní vzdělávání, vzdělávání, které je povinné. Potom je to oblast jemných dovedností, oblast psychologických služeb, jazykové vzdělávání. Dále máme subjekt pro posuzování bezpečnosti. To se také možná málo ví. Máme také dětskou skupinu, takže máme svoji školku, která není jenom do skupiny, ale je veřejná. Tady musím uvést, se nám na tomto poli začalo velmi dařit. A kdybychom měli prostory pro další třídu, tak ji naplníme.

Sloužíme jako servisní organizace pro ČD nebo do skupiny Českých drah a toto vnímám jako naši prioritu. Když budeme dodávat kvalitní vzdělávání, kvalitní službou, Českým drahám a ostatním, tak tím podporujeme vysokou kvalitu služby, kterou předávají České dráhy.

Moc děkuji za to krátké představení a chtěla jsem se zeptat – subjekt zodpovědný za bezpečnost. Co si pod tím můžu představit a proč by to firmy měly chtít?

Oni by to nejen že měli chtít, ale mělo by to být požadováno ze strany Drážního úřadu. Samozřejmě to navazuje na evropskou legislativu. Subjekt pro posuzování bezpečnosti je subjekt, který musí být naprosto nestranný. Ten, kdo má tu akreditaci, DVI samozřejmě není jediné v České republice, tak bychom měli přicházet tehdy, když dopravce změní své předpisy tak významně, že změna má dopad do bezpečnosti. Tam je několik kategorií a jednou z těch kategorií je písmeno D, kdy přichází v úvahu, že musí nezávislý subjekt posoudit dané předpisy. Bohužel se stává, že společnosti to zatím vyhodnocují tak, že to není významný dopad do bezpečnosti, ale i zde se domnívám, že na to bude tlak čím dál tím větší. A právě z Evropské unie. A že náš čas v této oblasti také přijde.

Chtěla bych se zeptat na trendy, které Vy vnímáte pro rok 2024. S čím Dopravní vzdělávací institut vstupuje do toho roku? Co jsou nějaké Vaše priority, nebo produkty, které chcete nabídnout?

Samozřejmě jsou to stávající produkty, které jsou osvědčené, ale rádi bychom je zmodernizovali, zaktualizovali. K tomu nám pomůže i současně probíhající analýza našeho obchodního portfolia a vytvoření obchodní strategie. Od čeho si slibujeme, že nás to také posune zase o kousek dál je hodnocení našich zaměstnanců. A toto bychom pak i rádi samozřejmě dál využili v našem portfoliu. Chceme to nabídnout našim zákazníkům a toto jsou asi hlavní body, se kterými jdeme do nového roku a domnívám se, že s nimi bude dost práce a budou pokračovat všechna školení v těch jednotlivých pobočkách Dopravního vzdělávacího institutu, kterých je v České republice opravdu velké množství. Tímto plníme tu službu právě zejména ČD, aby bylo pokrytí po celé republice a zaměstnanci ČD nemuseli jezdit příliš daleko za vzděláváním.

Kdybyste měla zmínit jednu službu DVI a jeden kurz, na který jste Vy osobně pyšná, který byste doporučila?

Je to složité, doporučila bych to naše vzdělávání, které poskytujeme strojvedoucím. Domnívám se, že ta kvalita je opravdu vysoká a pro ostatní, kteří se nepohybují na železničním poli nebo v železniční oblasti, tak se nebojím nabídnout naše kurzy soft skills, které dokážeme ušít opravdu na míru. Máme to i sami vyzkoušené na našich zaměstnancích, kdy jsme dělali letní akademii pro naše zaměstnance a ty ohlasy byly velmi dobré. Je to například práce s hlasem, jak prezentovat, a to jsou takové klasické, velmi i oblíbené.

To je velké téma, umění zaujmou prezentací a nebýt příliš nudný, přitom zachovat nějakou linku a takzvaný tah na branku. Jak to na ten kurz dlouho trvá?

Je to individuální. Dá se postavit opravdu na základě požadavků zákazníka, takže teď jsme zrovna stavěli jednomu zákazníkovi něco podobného a nabízeli jsme 3 varianty. Je to prostě tak, jakou potřebu má zákazník. My jsme schopni se tomu přizpůsobit. Spolupracujeme v této oblasti s velmi renomovanými lektory, kteří působí buď na poli hereckém nebo mediálním. Jsou to lidé, kteří se živí opravdu tím, že moderují, vystupují denně, takže mají tu praxi a je velmi těžké vám odpovědět. Opravdu ty kurzy připravujeme zákazníkovi na míru, to znamená, zákazník si může říct, chtěl bych se zaměřit primárně třeba na možnost prezentování.

V rámci balíčku si může Vás zákazník naplánovat, na které věci se chce zaměřit, na které chce toho lektora, chápu to správně?

Přesně tak a na základě toho jsme schopni připravit nabídku na míru. Máme vyzkoušené na našich lektorech, kde sami naši lektoři prošli tím školením jak práce s hlasem, jak prezentovat, tak to bylo rozděleno do 2 dnů, ale samozřejmě 2 dny jsou velmi malá dotace. Takže očekáváme, že na dalších letních akademiích, s tím budeme dál pracovat, takže můžeme říct, že to je taková vlajková loď do roku 2024 pro DVI v této oblasti vzdělávání.

Co Vy byste přála Dopravním vzdělávacímu institutu v roce 2024? A jakou výzvu byste ráda splnila? Jakého cíle byste ráda dosáhla?

To, aby naše dosavadní spolupráce byly stejně kvalitní jako tomu bylo doposud. A co bych přála, aby DVI mělo zaměstnance, které práce baví, je pro ně jejich koníčkem. Protože jenom s takovými lidmi potom můžeme dosahovat nějakých výsledků dobré kvality, kterou bychom měli dále poskytovat.

Ono to možná trochu souvisí i s obchodní strategií a jinými dílčími změnami, o kterých jste mluvila. A vlastně, jaké jsou obchodní cíle pro tento rok?

Obchodní cíle budou velmi ambiciózní, ale samozřejmě jsme realističtí, takže musíme si říct, že ty cíle se zřejmě protáhnou i do dalších období a jsme teprve opravdu na začátku. Takže je pro mě těžké to úplně specifikovat, ale chceme se zaměřit na modernizaci produktového portfolia a potom na to, jak být více proaktivní, více akční.

V té obchodní oblasti můžete ještě krátce zmínit, jestli budete prohlubovat spolupráci v rámci nějakých zahraničních partnerství?

Ano, rádi bychom rádi bychom prohlubovali. Pro nás je domnívám se velkou výzvou polský trh. Proto se taky chceme zúčastnit opět konference, která bude na začátku roku v Polsku a rádi bychom tam navázali s ostatními dalšími polskými dopravci spolupráci a nabídli jim naše školení. Polsko je opravdu velký trh a tam bychom se teď měli zaměřit.

Tagy