EU version

Od infrastruktury ke spolupráci: Cesta k modernímu a konkurenceschopnému železničnímu sektoru – klíčové poznatky z IRS 2023

Od infrastruktury ke spolupráci: Cesta k modernímu a konkurenceschopnému železničnímu sektoru – klíčové poznatky z IRS 2023
foto: Twitter/Od infrastruktury ke spolupráci: Cesta k modernímu a konkurenceschopnému železničnímu sektoru – klíčové poznatky z IRS 2023
24 / 02 / 2023

Ve svém úvodním projevu na Mezinárodním železničním summitu 2023 Luigi Ferraris, generální ředitel skupiny FS Group, uvedl, že železnice hrají v dopravním sektoru zásadní roli, neboť usilují o to, aby se staly klíčovou strukturou integrovaného a efektivního systému mobility. Na této akci se sešli přední hráči železničního průmyslu, kteří se druhý den summitu sešli v Římě, aby diskutovali o výzvách a příležitostech tohoto odvětví.

Pro získání vedoucí úlohy v odvětví dopravy je podle Ferrarise nutné modernizovat stávající infrastrukturu, budovat novou a vytvořit podmínky pro otevření železničního sektoru soukromým investicím. Skupina FS pracuje se značnými investicemi a díky organizačnímu modelu, který může být dobrým příkladem spolupráce mezi silničními a železničními podniky.

O pozornosti, kterou celá italská vláda věnuje železničnímu sektoru, svědčil i místopředseda vlády a ministr infrastruktury a dopravy Matteo Salvini. Uvedl, že brzy bude spuštěn nový kodex pro zadávání veřejných zakázek, který bude racionálnější, modernější a efektivnější a pomůže urychlit realizaci prací. Italská vláda investuje do vysokorychlostní železnice a chce ji přivést na jih, přičemž investuje i do regionálních vlaků. Salvini vyjádřil přání přesunout část nákladní dopravy ze silnice na železnici, protože má menší dopad na životní prostředí.

Luigi Ferraris zdůraznil, že je důležité zajistit, aby různé druhy dopravy spolupracovaly a vytvořily udržitelný systém multimodální mobility. Podle Ferrarise je zapotřebí společná vize synergií v celém odvětví dopravy s širokou a sdílenou perspektivou. Cílem je vytvořit multimodální, udržitelný a spolehlivý způsob cestování, který přesahuje rámec železniční dopravy, a to prostřednictvím integrované, bezproblémové a na míru šité dopravní nabídky. Ferraris věří, že digitalizace může být jedním z hlavních motorů této transformace, spolu s vytvořením zjednodušené platformy pro prodej jízdenek.

Jednou z hlavních výzev pro železniční sektor je podle Ferrarise poskytnout podobnou úroveň flexibility jako soukromé automobily. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí zjednodušená platforma pro prodej jízdenek. Ferraris zdůraznil, že ekologickou udržitelnost vlaku, jeho neodmyslitelnou vlastnost, lze ještě zlepšit. Míra elektrifikace sítě v Itálii je jedna z nejvyšších v Evropě, ale skupina FS je stále největším spotřebitelem energie v zemi. Pro řešení tohoto problému zahájila skupina FS program vlastní výroby energie z obnovitelných zdrojů, který pokryje nejméně 40 % jejich potřeb.

Kromě toho ochrana životního prostředí zahrnuje demotivační opatření směrem k režimům s největším dopadem z hlediska externích nákladů. Francie například zakázala leteckou dopravu pro cesty na krátké vzdálenosti. Toto rozhodnutí zdůraznilo větší udržitelnost železniční dopravy ve srovnání s leteckou dopravou. Stále však existují vzdálenosti, které je nemyslitelné překonat nebo je překonat konkurenceschopně pomocí železnice, takže existuje prostor pro spolupráci. Dohody FS se dvěma mezinárodními leteckými dopravci, Lufthansou a ITA, by měly být zasazeny do širokého kontextu spolupráce a partnerství s dalšími provozovateli kolektivní a sdílené mobility v souladu s cíli jejich podnikatelského plánu na období 2022-2031.

Ferraris rovněž zdůraznil potřebu zaměřit se na logistiku a nákladní dopravu, kde je jejich hlavním konkurentem silniční sektor. Silniční sektor podléhá nižším nákladům než sektor železniční. Proto musí železniční sektor pracovat na zlepšení podmínek a zatraktivnění a růstu železničních služeb. Evropská komise si stanovila cíl zvýšit do roku 2030 nákladní železniční dopravu o 50 % a do roku 2050 ji zdvojnásobit, přičemž je třeba zohlednit externí náklady na mobilitu a riziko, že na silnicích přibude až milion užitkových vozidel.

Tagy