EU version

Obrazem: Ministr dopravy představil desetiletý plán investic a úspor v resortu dopravy

Obrazem: Ministr dopravy představil desetiletý plán investic a úspor v resortu dopravy
foto: Redakce RAILTARGET/Obrazem: Ministr dopravy představil desetiletý plán investic a úspory v resortu dopravy
27 / 06 / 2023

V úterý 27. června představil ministr dopravy Martin Kupka na snídani s novináři desetiletý plán výstavby dopravní infrastruktury a přehled úspor na nejbližší období. Redakce RAILTARGET byla samozřejmě na místě a připravila nejen souhrn témat, která byla řešena, ale také exkluzivní fotogalerii a rozhovor se samotným ministrem.

V první části snídaně s novináři představil ministr dopravy plán investic a úspor v resortu dopravy v letech 2024 a 2025, přičemž resort dopravy uspoří redukcí agend až 18 míst. Záměrem ministerstva však není samotné rušení konkrétních míst, ale naopak přesunout personální kapacity uvolněné zrušením, zjednodušením či přesunem agendy na plnění jiných úkolů v rámci působnosti ministerstva. Cílem těchto kroků je zefektivnění chodu resortu dopravy, posílení koncepčních, strategických a jiných náročných činností a rovněž i snižování nároků na státní rozpočet.

V druhé části pak byly představeny dopravní sektorové strategie pro období 2023 až 2033 s výhledem do roku 2050, přičemž je hlavním plánem, zaměření na stanovení priorit rozvoje dopravní infrastruktury železniční, silniční a vodní dopravy. Celkem je v silničním, železničním a vodním dopravním módu definováno 161 klastrů.

V prvním pásmu hodnocení se umístil klastr VRT Praha – Poříčany, jehož význam spočívá ve více funkcích, které umožňuje řešit. Jedná se o součást hlavní sítě TEN-T a umožňuje i bez dalšího pokračování VRT směrem na Brno zajistit potřebnou kapacitu pro železniční dálkovou dopravu z Prahy na východ. Ve třetím až pátém pásmu jsou železniční spojení hlavní sítě TEN-T, která mají zajistit napojení na letiště Václava Havla, vytvořit moravskou trasu propojující Brno s Ostravou, Olomoucí a Zlínem a vyřešit podmínku pro rozvoj celé sítě v podobě vybudování brněnského uzlu. V osmém a devátém pásmu je zahrnuto zkapacitnění železničního spojení ve směru do Drážďan, které umožní napojení České republiky na západoevropskou síť VRT, přičemž toto spojení urychlí významnou část nákladní dopravy. Mezi další priority, které šéf resortu dopravy zmínil, patří například VRT Poříčany – Brno, které významně pomůže odlehčit kapacitu nejen konvenčních tratí.

Tagy