EU version

Novinky z Mníchova: Sigrid Nikutta preberá vedenie Rail Freight Forward

Novinky z Mníchova: Sigrid Nikutta preberá vedenie Rail Freight Forward
foto: RAILTARGET/Novinky z Mníchova: Sigrid Nikutta preberá vedenie železničnej nákladnej dopravy
10 / 05 / 2023

Cieľ 30 % modálneho podielu pre železničnú nákladnú dopravu bol dosiahnuteľný pomocou digitalizácie a automatizácie. Sigrid Nikutta nastupuje po Clemensovi Förstovi ako predsedkyňa iniciatívy európskych spoločností železničnej nákladnej dopravy.

(Mníchov, 10. mája 2023) "Ak sa nám podarí prepraviť viac tovaru po železnici, podarí sa nám splniť aj klimatické ciele Európskej únie. Dosiahnutie 30-percentného podielu na kontinentálnom prepravnom mixe pre nákladné vlaky je možné - s digitalizáciou a automatizáciu železničnej dopravy,“ povedala Dr. Sigrid Nikutta, ktorá je novou predsedníčkou iniciatívy Rail Freight Forward, koalície európskych spoločností zaoberajúcich sa nákladnou dopravou. Dr. Nikutta, členka predstavenstva DB pre nákladnú dopravu a vedúca DB Cargo AG, prevzala štafetu od Dr. Clemensa Första, hovorcu predstavenstva dcérskej spoločnosti Rail Cargo Group ÖBB. Först predsedá Európskej iniciatíve v oblasti železničnej nákladnej dopravy už päť rokov od jej založenia.

"Železnica je v DNA Európy! S viac ako 260 000 kilometrami železničných tratí má Európa najväčšiu kontinentálnu environmentálnu sieť na svete," povedala Sigrid Nikutta. V porovnaní s cestnou dopravou každý nákladný vlak vypustí o 80 % až 100 % menej CO2 a nahradí viac ako 50 kamiónov naraz, uviedla. Úlohou teraz bolo digitalizovať osvedčený a odolný spôsob železničnej nákladnej dopravy a ďalej rozširovať kapacitu železníc. Jedným z kľúčov k tomu je implementácia jednotných noriem pre železnice v celej Európe. Či už ide o inštaláciu digitálnych signalizačných systémov, ako je ETCS, alebo o nové spojky na nákladných vozňoch, ako je digitálne automatické spriahadlo (DAC), „modernizácia koľajníc je herkulovská úloha, ktorú nemožno ponechať len na dopravné spoločnosti alebo pravidlá trhu. Železničný systém stojí za to, oplatí sa pre ochranu klímy v Európe a vo svete,“ povedala Nikutta. "Silná Európa je zoči-voči globálnym výzvam dôležitejšia než kedykoľvek predtým. A železnica robí Európu silnou - žiadny iný kontinent nemá takú hustú sieť.”

"Pred piatimi rokmi sme spustili umelecký projekt Noah's Train, aby sme upozornili ľudí na šetrič klímy na koľajniciach," povedal generálny riaditeľ Rail Cargo Group, Clemens Först. Vyhlásil, “v spoločnosti a v politike sa objavilo nové povedomie o ochrane klímy. Doprava je významnou súčasťou klimatického problému a železničná doprava je základnou súčasťou riešenia. Preto nielenže podporujeme inovácie v železničnej nákladnej doprave, ale bojujeme aj za spravodlivé konkurenčné podmienky voči cestnej doprave a za väčšiu kapacitu v železničnej sieti“. Aliancia žiada možnosť, aby bolo riadenie vlaku po Európe rovnako jednoduché ako riadenie kamiónu bez toho, aby bola železničná doprava pri tom finančne znevýhodnená.

Na veľtrhu dopravnej logistiky v Mníchove stojí priemysel spolu. "Cieľ 30-percentného modálneho podielu pre železničnú nákladnú dopravu šetrnú ku klíme možno dosiahnuť už za niekoľko rokov. Dá sa to dosiahnuť, ak bude na európskej úrovni existovať podpora pre obrovskú úlohu rozšírenia siete a prechodu na digitálne štandardy v železničnej nákladnej doprave,“ povedala dr. Nikutta.

Nákladné vlaky vo všeobecnosti dostávajú na hraniciach zelenú – 60 % všetkých vlakov prekročí aspoň jednu štátnu hranicu. Približne 50 000 až 60 000 nákladných vlakov týždenne privezie zásoby na kontinent s približne 450 miliónmi ľudí a ich podnikmi a priemyselnými odvetviami.

Desať európskych koridorov železničnej nákladnej dopravy (RF) predstavuje chrbtovú kosť európskeho hospodárstva.

Zdroj: Rail Freight Forward

 

 

Tagy