EU version

Nové technológie v hľadáčiku slovenského Carga na InnoTranse. „Potrebujeme inovovať náš vozňový park," hovorí Jaroslav Daniška, člen predstavenstva ZSSK CARGO

Nové technológie v hľadáčiku slovenského Carga na InnoTranse. „Potrebujeme inovovať náš vozňový park,&quote; hovorí Jaroslav Daniška, člen predstavenstva ZSSK CARGO
foto: Archiv/Jaroslav Daniška, člen predstavenstva ZSSK CARGO
27 / 09 / 2022

Redaktori RAILTARGET prinášajú exkluzívny rozhovor priamo z veľtrhu InnoTrans 2022 s Jaroslavom Daniškom, členom predstavenstva ZSSK CARGO. Hovorili sme o nových technológiách a inováciách vozidlového parku slovenského národného dopravcu. Viac sa dozviete v rozhovore!

Robíme rozhovor pri príležitosti veľtrhu InnoTrans 2022, ktorý je z veľkej časti o nových technológiách. Nové technológie a nové služby pre zákazníkov, ktoré ponúka ZSSK CARGO, sú tiež vo vašej kompetencii. Je nejaký konkrétny dopyt zákazníkov, na ktorý reagujete?

Ako ZSSK CARGO pravidelne rokujeme s našimi zákazníkmi o ich potrebách, aby sme im ponúkli služby najvyššej kvality. Dnes je to tak, že zákazníci chcú predovšetkým spoľahlivé a pre danú prepravu čo najefektívnejšie vozne. Mať takéto vozne je kľúčovou pridanou hodnotou, ktorá často rozhoduje v boji o získanie zákazky.

Pýtame sa to, pretože sme zaregistrovali vašu reklamu k dopytu na technológiu Innofreight. Môžete nám o tom povedať viac?

Vedenie spoločnosti ZSSK CARGO sa rozhodlo oznámiť dopyt na obstaranie 300 Innovozňov a 1200 kontajnerov. Môžem potvrdiť, že v nasledujúcom období to bude jedno z našich najvýznamnejších inovačných rozhodnutí.

Opýtam sa konkrétne. Súvisí táto požiadavka s výstavbou nového vykladacieho zariadenia v Třineckých železiarňach?

Třinecké železiarne sú jedným z kľúčových koncových užívateľov našich služieb. Našimi partnermi sú však logistické a obchodné spoločnosti, ktoré s nimi spolupracujú, resp. im dodávajú vstupné suroviny a reagujeme hlavne na ich požiadavky na obstaranie primeraného počtu vozňov, ktorý by bol kompatibilný s inovatívnou technológiou vykládky.

Prečo si myslíte, že sa železiarne rozhodli zmeniť technológiu?

Určite to súvisí so snahou o zefektívnenie celého logistického reťazca vrátane internej logistiky, ale to je len môj názor, je to plne v ich kompetencii a nechcel by som o tom špekulovať. Čo sa nás týka, máme za to, že táto inovatívna technológia umožňuje vyššie vyťaženie vlaku, a tým aj úsporu počtu vlakov potrebných na zabezpečenie požadovaného objemu surovín a v neposlednom rade bude táto preprava ekologickejšia.

InnoTrans 2022 je samozrejme aj o vytváraní sietí a rozvoji podnikania. Aké zaujímavé stretnutia ste tu mali?

Tento veľtrh je primárne zameraný na technológie a železničnú techniku. Preto sme mali záujem o nové typy vozňov, ktoré by sme mohli v budúcnosti využiť napríklad pri preprave sypkých substrátov, dreva a kontajnerov, ako aj rušňe s hybridným pohonom, ktoré by našli uplatnenie napríklad pri realizácii prepráv na neelektrifikovaných tratiach a miestach odovzdávky na vlečkách „poslednej míle“.

Tagy