EU version

Největší přetlak je na velkém okruhu, o testování je velký zájem, zaznívá z VUZ

Největší přetlak je na velkém okruhu, o testování je velký zájem, zaznívá z VUZ
foto: Archiv/Největší přetlak je na velkém okruhu, o testování je velký zájem, zaznívá z VUZ
24 / 04 / 2023

Úkolem Výzkumného ústavu železničního (VUZ), není kromě samotného zkoušení vozidel na okruzích a různých testů musí také řešit logistiku provozu. To znamená, že VUZ jednotlivé zákazníky provede celým procesem a podle poptávky, aby se jich na okruh vešlo co nejvíce, vytvoří plán. To má na starosti vedoucí dispečer oddělení zákaznických služeb Adam Miškovský. ,,Musíme se kapacitně vejít, zachovat bezpečnost provozu a zároveň neutralitu”, vysvětluje proces komunikace Miškovský.

Co tedy takový vedoucí dispečer oddělení zákaznických služeb dělá? Podle Adama Miškovského se jedná o hlavní kontaktní osobu pro zákazníky VUZ. Všechny požadavky týkající se jejich infrastruktury či služeb, které nabízejí, směřují pak přímo k němu. Dispečer Miškovský je následně shromáždí, na což sestaví plán práce. Na to, aby věděli, co se bude v konkrétním týdnu dít, mají tzv. Test program, něco jako jízdní řád všech zakázek. Jednotliví zákazníci jen posílají seznam požadavků, pokud se jedná o velký nebo malý zkušební okruh, stacionární směny, haly, natankování či naložení zátěže do vozidla atd. Všechny požadavky, které obdrží se sestavují do funkčního plánu.

Adam Miškovský vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích - obor Dopravní management, marketing a logistika. 10 let působil u operátora kombinované dopravy na různých pozicích. Ve VUZ už rok pracuje jako dispečer oddělení zákaznických služeb.

,,Já jsem si nikdy neuvědomoval, že mě to profesně táhne k železnici, ale celým profesním životem mě provázela.… Když jsem pak viděl inzerát na pozici vedoucího dispečera ve Zkušebním centru VUZ, pochopil jsem, že to je přesně pro mě. Prošel jsem výběrovým řízením, jsem zpátky u mašinek a vím, že u nich chci být i nadále.”, okomentoval Adam Miškovský jeho zakotvení u VUZ.

Jednotlivé služby VUZ

Ve smlouvě, kterou uzavírá každý zákazník Zkušebního centra VUZ, jsou definovány veškeré důležité příslušnosti. Mezi to patří např. název zkoušeného vozidla, délka zkušebního období, rezervované směny, případné konkrétní zkoušky prováděné akreditovanou Zkušební laboratoří VUZ, veškeré nabízené služby a další obecná a ekonomická a právní ustanovení. Pevné rezervace jsou zatím možné jen na velkém okruhu, VUZ nikdy přesně neví, co bude zákazník potřebovat. Podle Miškovského je to ale na té práci to nejzajímavější, protože je každý den odlišný.

Největší přetlak je na velkém okruhu. O testování zde je velký zájem. Všichni by nejraději testovali od pondělí do pátku, a to jak v ranních, tak v odpoledních směnách. Prací VUZ je umět plán sestavit tak, aby byli všichni spokojení. Proto na velkém okruhu fungují nonstop ve třísměnném provozu i o víkendu. Z hlediska kapacity se musí vejít, ale zároveň při tom zachovat bezpečnost a neutralitu. Najednou jsou schopni odbavit kolem sedmi klientů, někteří z nich mají víc souběžných projektů.

Kdy se zákazníci objednávají se pak může lišit. U typových zkoušek nových vozidel se objednávají klidně i rok dopředu. Následně se pak ladí podmínky a zasmluvňují se konkrétní směny. Někteří zákazníci se ale ozývají i třeba měsíc před zkouškou.

Příjem a přejímka vozidel

Nejdříve si zákazník musí připravit veškerou dokumentaci o vozidle. Chybět by neměly všechny základní parametry včetně potvrzení o bezpečnosti proti vykolejení, statické a únavové pevnosti rámů podvozků a podobně. Pokud zákazník tyto zkoušky nemá, může je nechat udělat přímo u VUZ. Až budou všechny zkoušky hotové, zákazník si zajistí přepravu vozidla do železniční stanice Velim, kde se provádí prohlídka zaměřená na možná poškození a po podpisu předávacího protokolu VUZ převezme zodpovědnost za vozidlo a přetah do Zkušebního centra.

Následný postup se liší vozidlo od vozidla. Prioritně se zajišťuje bezpečnost provozu. Úplné prototypy, které ještě nikdy nejezdily vlastní silou, musí projít vstupní kontrolou. Na té se prověřují zejména konstrukční prvky, které jsou v kontaktu s infrastrukturou nebo mohou mít vliv na bezpečnost, zejména podvozky, dvojkolí, spřahovací ústrojí a sběrače. Dále probíhají i dynamické ověřování jízdní bezpečnosti a brzdy až do maximální konstrukční rychlosti vozidla, které zabezpečuje zkušební laboratoř VUZ. Vozidlo musí splňovat všechny limity dané pro provoz na obou zkušebních okruzích. Pokud vozy testováním projdou, VUZ vydá tzv. Osvědčení a Kartu vozidla, kde jsou popsány základní parametry, případná omezení a zákazník může začít se zkouškami.

Strojvedoucí

Stejně jako ostatní personál, i strojvedoucí si VUZ objednává na základě smlouvy u ČD Cargo. Počet se objednává podle směn v Test programu, a to včetně zajištění posunovací lokomotivy. Podmínkou pro strojvedoucího je znalost místních podmínek a zároveň znalost některého ze světových jazyků, protože velká většina zákazníků je ze zahraničí. Samotní zákazníci zajišťují kurz pro strojvedoucí, aby jejich vozidlo uměli ovládat.

 

Jednotky řady 847 pro České dráhy

 

U těchto jednotek momentálně probíhají jednotlivé typové zkoušky, které zajišťuje zkušební laboratoř VUZ. Zkoušky probíhají až do rychlosti 140 km/h, a pokud to zkoušky vyžadují i v různých stavech ložení, které simuluje provozní zatížení vozidla včetně sedících a stojících cestujících. K tomu jsou určeny kusy kolejnic o hmotnosti 25 až 50 kg. Dále se u této jednotky zařizuje zbrojení paliva, jelikož je v nezávislé trakci. Vše se musí dobře naplánovat, aby se nestalo, že uprostřed směny dojezdí. Část zkoušek bude probíhat na Správě železnic. Pro tento účel se bude muset provést výměna části stávajících dvojkolí za měrná dvojkolí.

Za nejzajímavější zkoušku Miškovský považuje zkoušku určení součinitele náklonu. Vozidlo se v hale usadí na speciální podvozky, které umí simulovat náklon vozidla, trochu to vypadá, jako by se vozidlo mělo převrátit na bok.

 

Tagy