EU version

Náměstkyně Havelková: Ženy se stále častěji uplatňují i v dříve ryze mužských profesích

Náměstkyně Havelková: Ženy se stále častěji uplatňují i v dříve ryze mužských profesích
foto: Archiv/Náměstkyně Havelková: Ženy se stále častěji uplatňují i v dříve ryze mužských profesích
28 / 06 / 2022

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s náměstkyní generálního ředitele ČD a členkou představenstva národního dopravce, Blankou Havelkovou.

Jste první ženou ve vedení Českých drah od dob Rakouska-Uherska. Je to pro Vás výzva, a jaký je to pocit?

Přiznám se, že tohle úplně neřeším. Nezáleží na tom, jestli jste žena, nebo muž. Akcionář očekává, že budete pro firmu přínosem a s tím do toho jdu. S chutí, s odhodláním, s nápady a se strategií. Nemyslím, že je podstatné, zda do toho jdete jako manažer nebo manažerka. Ale když už jste to zmínila, možná bych dodala, že ženy jsou v Českých drahách zastoupeny poměrně hojně. Máme lepší průměr než obecně segment dopravy v rámci EU. Cca 30 % našich zaměstnanců jsou ženy. Přesně jich zaměstnáváme 4 030.

 

Jsou i v manažerských pozicích?

Ano, jsou.  Já jsem jednou z pěti členů představenstva společnosti a ženu máme i v Dozorčí radě a ve vedení dceřiných společností. Další manažerky řídí např. právní odbor, zásobovací centrum, oblastní obchodní ředitelství východ nebo centrum interních služeb. Řada žen je na pozicích vedoucích oddělení.

Přibývá žen i provozu? Přece jen je železnice považována za spíše mužský obor.

Ženy se stále častěji uplatňují i v dříve ryze mužských profesích. Dnes máme například 34 žen strojvedoucích, 10 mechaniček kolejových vozidel nebo 22 zámečnic kolejových vozidel.  Musíme mít ale na paměti, že některé profese v oblasti železnice jsou skutečně vhodnější pro muže, a to z důvodu potřeby velké fyzické síly.

Nabídka stát se členkou představenstva Vám přišla již podruhé, poprvé jste ji odmítla. Proč jste
ji nyní přijala? V čem byla tato situace jiná?

Tehdy jsem měla nedokončenou práci na Dopravním vzdělávacím institutu (DVI). Nastoupila jsem tam na základě výběrového řízení, kde jsem prezentovala vizi a plán, jak ji realizovat. Chtěla jsem, aby se z DVI stala moderní organizace, která obstojí i na externím trhu a bude nabízet i jiné produkty než železniční vzdělávání. Přišlo by mi divné nastoupit tam a od nedodělané práce odejít. Teď jsem z DVI odcházela s pocitem, že je firma v dobré kondici.

Jaké oblasti spadají v rámci ČD do Vaší agendy?

Oblast lidských zdrojů, která je ve firmě s více než 13,5 tisíci zaměstnanci velice rozsáhlá, informační technologie a odbor strategie.Jaké jsou Vaše cíle v představenstvu ČD a na co se plánujete zaměřit?

V prvé řadě musíme řešit problém s nedostatkem lidí v některých profesích, jako jsou posunovači, mechanici, strojvedoucí, ale i vlakový doprovod. Potřebujeme získat mladé lidi, zamyslet se, kde je problém a proč o práci na železnici není takový zájem, jaký bychom si představovali a hlavně jaký bychom potřebovali.  V tomto směru musíme začít více spolupracovat se středními i vysokými školami.

Důležitým tématem je pak pro celé vedení bezpečnost na železnici. Nechci, aby se toto téma otevíralo vždy jen v souvislosti s nějakou tragédií. Se zlepšením situace souvisí nejen vzdělávání a práce se strojvedoucími, ale především pak speciální navigace a využití dalších technických možností, které přispějí k předcházení tragédií na železnici. Nemůžeme vše svádět na selhání lidského faktoru. Ano, člověk v tom hraje zásadní roli, ale naším úkolem je zabezpečit tratě tak, aby prostor pro lidskou chybu, která má v tomto případě tragické následky, byl co nejmenší. 

Samozřejmě se chci věnovat také péči o zaměstnance, vzdělávání a vytváření dobrých podmínek pro práci. Například chci pomoci naším zaměstnankyním, a tady především ženám matkám, se skloubením pracovního a osobního života. Věřím, že i díky tomu se bude jejich podíl ve firmě zvyšovat. Je toho mnoho. Jak oblast lidských zdrojů, tak digitalizace jsou tak rozsáhla témata, že to nejde shrnout do pár vět.  

Máte za sebou roky práce v DVI, nestýská se Vám někdy? Plánujete s DVI další spolupráci?

Jsem vděčná za příležitost, kterou jsem měla ve vedení DVI. Podařilo se nám udělat spoustu skvělých věcí a posunout firmu hodně dopředu. Teď mám před sebou další výzvu a hodně práce, tak nemám ani moc čas přemýšlet, zda se mi stýská J. Ale, abych byla upřímná, tak se samozřejmě někdy neubráním lehkému sentimentu a vzpomínkám.  DVI je malá firma a práce s hodnotami, firemní kulturou a motivací je úplně jiná a o hodně jednodušší. Dá se to dobře zvládnout i u větších firem, ale přístup musí být zcela odlišný.

Jinak s DVI samozřejmě spolupracujeme na denní bázi. Je to naše dceřiná společnost, která pro nás zajišťuje řadu činností v oblasti vzdělávání.

Vaše sestra je ředitelkou Úřadu vlády, už jste měli možnost se společně setkat i v profesní rovině?

Ano, již jsme se pracovně jednou potkaly. 

Tagy