EU version

Na palubě Evropského vlaku proběhlo jednání o zařazení ČR do sítě TENT-T

Na palubě Evropského vlaku proběhlo jednání o zařazení ČR do sítě TENT-T
foto: Archiv/Na palubě Evropského vlaku proběhlo jednání o zařazení ČR do sítě TENT-T
26 / 09 / 2021

Praha – V sobotu 25. září 2021 v 10:14 zamířil Evropský vlak z brněnského nádraží do hlavního města, aby si jej veřejnost mohla prohlédnout zase o kus dál. Během jízdy z Brna do Prahy proběhlo předběžné jednání se zástupci Evropské komise o rozvoji dopravní infrastruktury.

Evropská unie stanovila rok 2021 Evropským rokem železnice za účelem prezentace železniční dopravy jako bezpečného a udržitelného způsobu osobního i nákladního transportu. Představuje informační kampaň zaměřenou především na mladé obyvatelstvo provázanou s kulturními akcemi. Jako stěžejní motta tohoto projektu EU představila hesla „Hop on“, “We connect Europe”, Rail connects Europe”, Rail connects businesses”. Hlavní bod roku železnice představuje vypravení vlaku Connecting Europe Express, který svou cestu začal symbolicky v portugalském Lisabonu v rámci končícího portugalského předsednictví. Projel Slovinskem, které přebírá předsednictví pro druhou půlku roku 2021 a svou celoevropskou trasu zakončí v Paříži.

Každý z členských států má svého národního koordinátora, který zaštiťuje doprovodný program ve své zemi. V případě České republiky se jím stalo ministerstvo dopravy za podpory Správy železnic, Českých drah a dalších partnerů. Celkovou realizaci projektu na unijní, vnitrostátní a místní úrovni pak umožnila spolupráce mezi partnery z evropského odvětví železniční dopravy.

Česká republika má s pořádáním podobných akcí bohatou zkušenost. Tradičně pořádá každým rokem Národní den železnice, tematické soutěže, historické či propagační jízdy nebo dny veřejné dopravy organizované krajskými koordinátory.

Tiskové konference se účastnili ministr dopravy Karel Havlíček, saský ministr hospodářství, dopravy a práce Martin Dulig a generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. „Dnešní jednání nebylo pouze společenské, pochopitelně jsme rádi, že jsme mohli přivítat tento vlak, ale my v současné době jsme před zcela zásadními investicemi do železnice. Vůbec železnice se stane z pohledu na investice nejvýznamnějším odvětvím České republiky následujících dvaceti až třiceti let, a to nejenom z toho důvodu, že dnes dáváme rekordní částky na železnici, je to řádově 50 miliard korun, což je o 30% více než bylo před dvěma lety, ale čekají nás velmi vysoké investice do zabezpečení železnic, bude to dalších 100 miliard korun, které musíme vynaložit do roku 2030 a budou nás čekat gigantické investice v rámci vysokorychlostních tratí. A o tom právě byla dnešní diskuse. Víte všichni, že vysokorychlostní tratě nejsou jenom záležitostí tuzemských rozpočtů, ale že máme šanci čerpat evropské zdroje. Diskutovali jsme dnes, a hlavně moji kolegové na úrovni náměstků a ředitelů už v průběhu celé jízdy všechny varianty, které jsou a současně jsme to otevřeli rovněž přibližně před dvěma třemi dny v rámci setkání všech aktérů ve Slovinsku. Ta situace je taková, že začínáme vysokorychlostní tratě stavět v roce 2025, čekají nás první úseky, a to je úsek směr Polabí z Prahy, dále nás čeká jižní úsek od Brna a dále Moravská brána z Brna směrem na Ostravu. Důležitá zpráva je ta, že velkou prioritu má trať, respektive úsek mezi Prahou a Drážďany, který předpokládáme, že začneme stavět v roce 2027. Už v tuto chvíli jsou připraveny a pracují týmy jak na české straně, tak na německé straně, které připravují projekt a v tuto chvíli řešíme pochopitelně i způsob financování. Krátce jsme se bavili o regionálních tratích, jasně zaznělo jak z evropské úrovně, tak z německé úrovně, že i tyto tratě mají prioritu a já zde zcela otevřeně říkám, že jsem připraven bojovat za každou regionální trať, která zde je a chceme tyto tratě udržet, protože nikdo z politiků v tuto chvíli nemá právo, aby je šmahem rušil, my jsme je nevybudovali, ty tratě tady jsou dlouhodobě a naší povinností je je udržovat, naší povinností je je modernizovat, vytvářet z nich ekologický režim, takový který prostě bude pohodlný pro všechny, nikoliv ty tratě zásadním způsobem redukovat.“ zaznělo z úst ministra Havlíčka na tiskové konferenci.

Vzhledem k různému rozchodu kolejí v Evropě tvoří vlak „Connecting Europe Express“ celkem tři vlaky – iberský vlak, standardní vlak a pobaltský vlak, což jen dokazuje nedostatečnou interoperabilitu mezi některými částmi evropské železniční sítě. Magazín RailTarget přináší spolu s reportáží i sérii několika rozhovorů, v nichž právě o nedostatečné interoperabilitě hovoří Miroslav Haltuf, nezávislý odborník především v oblastech mezinárodních aktivit a projektů zaměřených na řízení provozu železničních podniků. Jednotlivé vagony poskytla řada evropských železničních společností. Vagon od společnosti MAV (Maďarsko) hostil mobilní výstavu pořádanou Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a společným podnikem Shift2Rail. Standardní vlak se skládá z konferenčního vagonu (francouzská společnost SNCF), dvou standardních vagonů se sedadly (DB, Německo, a SBB, Švýcarsko), jídelního vozu (FS, Itálie) a lůžkového vagonu (ÖBB, Rakousko).

Iberský vlak, který projíždí mezi Portugalskem a Španělskem, poskytl španělský dopravce Renfe a pobaltský vlak provozuje litevská společnost LTG.

Tagy