EU version

Most, který znáte z titulek! Ortel padne do konce roku, zní z Ministerstva dopravy

Most, který znáte z titulek! Ortel padne do konce roku, zní z Ministerstva dopravy
foto: Správa železnic / Public domain/Vizualizace Výtoňského mostu
03 / 11 / 2023

Redakce RAILTARGET má nejnovější informace z Ministerstva dopravy ohledně průběhu rozhodování o osudu Výtoňského mostu. Jasno má být do konce letošního roku.

Redakce RAILTARGET dlouhodobě sleduje celé dění kolem Výtoňského mostu, který rozděluje společnost na dva břehy. Existuje hned několik variant, jak s mostem do budoucnosti naložit. Ministr dopravy Martin Kupka o celé situaci rozhodne do konce roku. „Na příslibu ministra Kupky, že o dalším postupu ve věci modernizace železničního přemostění přes Vltavu pod Vyšehradem rozhodne do konce roku, se nic nemění. Pan ministr se průběžně seznamuje se všemi relevantními podklady k této věci. Správa železnic nyní dopracovává architektonický návrh v rámci expertní skupiny složené ze zástupců institucí, které se na rozhodování o konečné podobě podílí,“ uvedl exkluzivně pro redakci RAILTARGET tiskový mluvčí MD Filip Medelský.

Ministerstvo dopravy naznačilo, ke které z možných variant se přiklání. „Analýza mezinárodní poradenské skupiny JASPERS, která je součástí Evropské investiční banky, ukázala, že z hlediska investičních nákladů i nákladů na následnou údržbu lépe vychází varianta výstavby nového trojkolejného mostu,“ pokračuje Medelský.

Ze závěrů analýzy JASPERS vyplývá, že rekonstrukce současného Výtoňského mostu je technicky velmi složitá. Analýza tvrdí, že modernizace by životnost mostu prodloužila pouze o třicet let. K této věci se vyjádřil i ředitel odboru přípravy staveb Správy Železnic, Pavel Paidar. „Když vezmeme, že příprava obdobných dopravních staveb u nás trvá i několik desítek let, znamenala by varianta rekonstrukce potřebu téměř okamžitě znovu zahájit hledání řešení, co s mostem po dalších třech dekádách. Životnost nového mostu by přitom byla minimálně 100 let, při vhodné údržbě i 150 let,“ konstatoval.

Jak proběhne financování celého projektu přestavby železničního mostu není zatím zcela jasné. „Financování bude podrobněji řešeno až v další fázi příprav, jak je ostatně standardem u všech staveb. Pro získání dotace musí být projekt obhajitelný, a to samozřejmě i z ekonomického hlediska,“ uzavřel tiskový mluvčí MD.

Tagy