EU version

Množství poruch na vozidlech je alarmující. Zaměříme se na kontrolu dodržování údržbového manuálu ECM, říká ředitel DÚ Kolář

Množství poruch na vozidlech je alarmující. Zaměříme se na kontrolu dodržování údržbového manuálu ECM, říká ředitel DÚ Kolář
foto: M. Strnad/Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu
07 / 09 / 2022

RAILTARGET přináší rozhovor s ředitelem Drážního úřadu, Jiřím Kolářem o velmi aktuálním tématu průzkumu mezi strojvedoucími. Právě DÚ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy byl zadavatelem tohoto nebývalého dotazníkového šetření, na které odpovědělo téměř dva a půl tisíce respondentů. Jak funguje monitoring licencí strojvedoucích a jaká opatření na základě odpovědí v průzkumu připravuje Drážní úřad?

Pane řediteli, mohl byste v krátkosti představit monitoring licencí strojvedoucích tzv “MLS“? Co je jeho hlavním úkolem?

Nejdřív se budu zabývat jeho vznikem. Vznikl zhruba před třemi lety na požadavek velkých dopravců, kdy velcí dopravci měli podezření, že jejich strojvedoucí odslouží směnu u nich a přecházejí si přivydělat k dalším dopravcům. Proto jsme společně se Správou železnic vymysleli systém monitoringu licencí strojvedoucích, který v současné době monitoruje veškeré jízdy vlaků na tratích celostátních a regionálních. To znamená, že monitorujeme zhruba 7,5 tisíce vlaků za 24 hodin na celé síti v ČR a je platný, nebo tedy ta povinnost tuto licenci registrovat je platná od 1. února letošního roku.

Takže, dejme tomu, sedm měsíců ostrého provozu. Co se za tu dobu podařilo zjistit? Došlo k nějakým reálným pochybením?

Evidujeme pouze čtyři pochybení. Kdy jsme opravdu prokazatelně zjistili překročení doby jízdy. S tím, že v těchto čtyřech případech jsme vyzvali dopravce, aby vysvětlili, proč k tomu došlo. Nevysvětlili to dostatečně, to znamená, že opravdu všechny čtyři případy jsme podstoupili Státnímu úřadu inspekce práce.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem provedlo dotazníkové šetření u strojvůdců. Jaká zjištění, jsou podle Vás, ta nejzásadnější a měl by se jimi zabývat právě i Drážní úřad?

Pro mě bylo alarmující zjištění, poruchy na vozidlech. Kdy 60 % strojvedoucích řeklo, že více jak jednou za měsíc eviduje poruchu na vozidle. Myslím, že ta situace není dobrá. Je tu pak otázka výluk, kdy cca 45 % strojvedoucích uvedlo, že jsou nečekané problémy na infrastruktuře.

Drážní úřad se bude zaobírat opravdu těmi lokomotivami a vozidly. Tím, že dneska všech 130 dopravců, kteří se pohybují na české železnici má certifikát ECM, to znamená stručně řečeno údržbový manuál pro všechny lokomotivy a pro všechny řady vozů, my budeme velmi striktně kontrolovat dodržování toho údržbového manuálu. Samozřejmě v depech nebo na pracovištích ECM. Takže opravdu naši lidé vyrazí na kontroly k jednotlivým dopravcům a budeme striktně kontrolovat právě to ECM.

Velkým tématem železničního sektoru jsou simulátory, které v současnosti mají České dráhy, ty pro ně provozuje DVI. Před podpisem smlouvy na nákup simulátorů stojí i ČD Cargo. Kvitujete, že dopravci jdou příkladem i přesto, že vlastně neexistuje doposud žádná povinnost tyto simulátory mít? Měla by tato povinnost být podle Vás zavedena? Měl by každý dopravce mít simulátor?

Já si nemyslím, že každý dopravce musí mít simulátor. Když budou certifikovaná střediska právě pro provoz simulátorů. Vítám aktivitu ČD a ČD Carga, kteří určitě zkvalitní výcvik svých strojvedoucích na simulátorech. Musím přiznat, že i do budoucna bych byl rád, aby se to stalo legislativní povinností, aby všichni i ti malí dopravci posílili své strojvedoucí právě na školení na simulátoru.
Vemte si, že je tady nový evropský zabezpečovač ETCS, jsou tady mimořádnosti, nepředvídatelné věci na infrastruktuře. To všechno by se mohlo vyškolit právě na simulátoru, a i začínající strojvedoucí, který dneska absolvuje půlroční kurz a opravdu nikdy neviděl lokomotivu, tak by mohl právě ty první hodiny absolvovat na simulátoru, aby se seznámil s kabinou, aby věděl, do čeho jde.

Moje poslední otázka bude směřovat k aplikacím. Vy jste zmínil, že by mohla existovat jednotná informační aplikace pro železniční sektor. Například ČD Cargo používá právě takovou aplikaci pro strojvedoucí, která jim zjednodušuje provoz. Mají takové aplikace Vaši podporu? Bude se i Drážní úřad podílet právě na vzniku nějaké jednotné aplikace?

Určitě ty aplikace jsou fantastická věc pro toho strojvedoucího. Odstraní se papírové rozkazy, jsou operativně informováni o všech změnách na trati. V té prezentaci bylo jasně vidět, že strojvedoucí, který třeba půl nebo třičtvrtě roku nejel na té trati, se může pomocí té aplikace seznámit s novými poměry na té železnici. To znamená, já jsem absolutně přítelem této elektronické aplikace a budu apelovat na všechny dopravce, aby si něco podobného zavedli.

Tagy