EU version

Miroslav Ľupták: Kríza v Červenom mori podnecuje firmy k využitiu železničnej dopravy: Aké sú výhody pre obchodníkov?

Miroslav Ľupták: Kríza v Červenom mori podnecuje firmy k využitiu železničnej dopravy: Aké sú výhody pre obchodníkov?
foto: Flickr.com/ Bernard Spragg. NZ/ Public Domain/Nákladná kontajnerová loď Maersk Line
23 / 03 / 2024

Útoky na obchodné lode v Červenom mori prinútili lodnú spoločnosť hľadať alternatívy dopravy. Aký vplyv to bude mať na železničný sektor? O tom hovorí v rozhovore Miroslav Ľupták, riaditeľ úseku obchodu ZSSK CARGO.

Firmy čoraz častejšie využívajú železničnú nákladnú dopravu pre krízu na Červenom mori. Vnímate tento fakt aj Vy a ako sa to prejavuje vo všeobecnosti a konkrétne aj vo Vašom biznise?

Útoky na obchodné lode v Červenom mori prinútili lodiarske spoločnosti využívať namiesto trasy cez Suezský prieplav oveľa nevýhodnejšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky, čo má za následok nielen predĺženie času prepravy, ale aj rast nákladov.

Táto skutočnosť má nepriaznivý dopad najmä na prepravy medzi Áziou a Európou. Zásielky z Ázie sú po príchode do európskych prístavov prepravované do vnútrozemia Európy po železnici/ceste. Vzhľadom na rozsah obchodu medzi Áziou a Európou nie je technicky ani kapacitne možné presunúť podstatnejšiu časť z námornej dopravy na železničnú po celej trase (1 kontajnerová loď z kategórie najväčších = viac ako 200 ucelených kontajnerových vlakov). Predpokladáme, že v podmienkach železničnej nákladnej dopravy SR by sa presun určitej časti prepráv z mora na železnicu mohol prejaviť v rámci prepráv po Hodvábnej ceste, čo je však v súčasnosti vzhľadom na vojenský konflikt na Ukrajine nereálne (navyše v ostatných rokoch pred vojenským konfliktom rozhodujúca časť prepráv po Hodvábnej ceste Slovensko obchádzala). Prípadné len dočasné zmeny prepravných tokov by však predstavovali riziko narušenia logistiky výrobných závodov.

Podľa nášho názoru kríza na Červenom mori nemá vplyv, resp. len minimálny, na prepravy agroproduktov z Ukrajiny, či už sa jedná o námornú alebo železničnú dopravu. Distribúcia týchto tovarových tokov medzi jednotlivé módy prepravy závisí od možností Ukrajiny využívať čiernomorské prístavy, najmä prístav Odesa.

To, že námorné lode musia oboplávať celú Afriku, zvyšuje cenu prepravy tovaru. Máte informácie o tom, že by firmy, ktoré využívali námornú prepravu, využívali teraz skôr železničnú nákladnú dopravu?

Vzhľadom na polohu Slovenska voči európskym prístavom a krajinám spotreby tovaru z Ázie by v prípade prechodu časti námornej dopravy na železnicu prišlo k čiastočnému presmerovaniu prepravných prúdov, či už v dovoze, vývoze alebo tranzite, avšak s predpokladaným malým dopadom na ZSSK CARGO.

Vyšší záujem o železničnú nákladnú dopravu pre krízu v námornej doprave nezvyšuje aj ceny v rámci železničnej nákladnej dopravy? Badať aktuálne zmeny v cenách prepravy tovaru po koľajniciach? Ak áno, do akej miery?

Na cenu za prepravu tovaru po železnici vplýva viacero iných faktorov. Problémy námornej dopravy po Červenom mori zatiaľ ceny za služby našej spoločnosti neovplyvňujú. Naopak, nízke jednotkové ceny námornej dopravy pri súčasnom využívaní námornej i železničnej dopravy (prepravy obilnín z Ukrajiny) vyvíjajú tlak na pokles jednotkových cien po železnici. Taktiež je možné všeobecne konštatovať, že nárast nákladov za prepravu ázijského tovaru po mori sa budú zákazníci snažiť kompenzovať práve na európskom železničnom prepravnom trhu.

Ako vidíte cenu železničnej nákladnej dopravy aj výkonnosť i návratnosť v tomto roku z Vášho uhľa pohľadu? Budú sa ceny zvyšovať, ak áno, prečo? Ak nie, tak tiež - prečo?

Cenu za prepravu ovplyvňuje veľa nákladových ukazovateľov, pričom niektoré z kľúčových sú v súčasnosti výrazne nestále (napr. trakčná elektrická energia a trakčná nafta), niektoré nie sú zadefinované na celý rok 2024 (napr. spoplatnenie infraštruktúry). Uvedený stav si vynútil zavedenie systému kontraktácie obchodných prípadov s časovo obmedzenou platnosťou na štvrťrok a možnosťou automatického predlžovania na štvrťročnej báze podmienenou vývojom vstupných nákladov, ktoré kvartálne vyhodnocujeme. Ak nenastanú nepredvídateľné zmeny týchto nákladových položiek, ceny za prepravu zostanú zachované aj na ďalšie mesiace.

V čom všetkom je dnes výhodnejšia železničná nákladná doprava oproti lodnej nákladnej doprave a cestnej nákladnej doprave? Vedeli by ste uviesť aspoň všeobecné ceny a čísla na porovnanie pre čitateľov?  

Výhodou železničnej nákladnej dopravy oproti lodnej doprave sú kratšie prepravné časy. Nevýhodou sú podstatne nižšie kapacity a vyššia jednotková cena. Výhody železnice oproti ceste sa ukazujú najmä pri prepravách veľkých objemov hromadných substrátov na dlhé prepravné vzdialenosti, resp. pri prepravách tovarov, ktoré sú zo svojej povahy nevhodné na prepravu po ceste. K nevýhodám železnice patria nižšia flexibilita, dlhšie prepravné časy a v niektorých prípadoch aj vyššia cena oproti cestnej preprave, v závislosti od prepravnej vzdialenosti a technológie prepravy. Železničná nákladná preprava je najekologickejšou formou prepravy, a to je kritérium, ktoré by malo zaujímať nás všetkých.

Tagy