EU version

Ministr Kupka představil aktivity na podporu dopravního výzkumu a inovací i konkrétní úspěšné projekty

Ministr Kupka představil aktivity na podporu dopravního výzkumu a inovací i konkrétní úspěšné projekty
foto: Archiv/Ministr dopravy ČR Martin Kupka
19 / 07 / 2022

Dnes krátce po poledni se v budově Ministerstva dopravy ČR konalo neformální setkání za účelem představit budoucí plány MD ČR a také další projekty, které souvisí s programem Doprava 2020+. Zúčastnili se jej jak představitelé českých firem, tak i zástupci akademické obce.

Ministr dopravy ČR Martin Kupka (ODS) zahájil celé neformální setkání vyslovením cílů pro českou dopravu. Neměli bychom se nadále zabývat jen regulacemi, ale především rozvojem nových technologií. Právě díky tomu má rezort dopravy velkou šanci posunout se dopředu. Cílem je pracovat na mobilitě služeb a lidí a k tomu pomůže Centrum dopravního výzkumu.

Ministr dopravy Martin Kupka opakovaně zdůraznil, že s tím jde ruku v ruce podpora výzkumu jako takového, protože máme u nás spoustu schopných lidí na to, abychom byli pouze jakousi "montovnou". Máme na to, abychom produkovali nové technologie, které pak musíme uvádět do praxe čili do života lidí a zabývat se hlavně aplikovanou vědou. Ministr dopravy také apeloval na to, aby jednotlivá ministerstva vytvářela živnou půdu pro výzkum a spolupracovala mezi sebou.

I pro tento účel vznikl program Doprava 2020+, který má pomoci výzkumným organizacím a podnikům uvádět do běžného života nové technologie. Oblasti na které se tyt o technologie zaměřují jsou udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava i dopravní infrastruktura, další oblastí je pak přístupná a interoperabilní doprava a poslední automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Dosavadní fungování programu odprezentovala za Ministerstvo dopravy ČR Tereza Čížková. Momentálně se hodnotí 4. veřejná soutěž, do ní bylo podáno téměř 200 projektů. Obdobný zájem zaznamenala i přechozí soutěž, kde výše veřejné podpory dosáhla 485 milionů korun. Počítá se, že celková hodnota podpory dosáhne téměř dvou miliard. Nejvíce projektů pak připadlo do oblastí udržitelné dopravy spolu s bezpečnou a odolnou dopravou a dopravní infrastrukturou. Největší podíl z nich (55 %) pak připadl na výzkumné organizace, přičemž 85 projektů ze 118 vzniklo ve spolupráci výzkumné organizace a podniku. Samotnou implementaci technologií má pak na starosti Technologická agentura ČR.

Poté byly představeny i momentálně řešené projekty v rámci programu Doprava 2020+ (1. veřejná soutěž), z nichž některé by mohly, podle slov ministra Kupky (ODS), jít brzy do provozu. Konkrétně se jedná o projekt C-ZONE (Vysoká škola báňská TUO), který pomůže s optimalizací dopravních omezení na silniční síti ČR, aby úředníci různých úrovní měli rychlý přístup k potřebným informacím a nedocházelo tak, například, ke kolizi uzavírek. Výsledkem by pak měla být maximalizace propustnosti dopravy. Tento projekt navíc zohledňuje i výluky železniční dopravy.

Zajímavým projektem pro železnici je bezesporu Výhybka 4.0 (DT – Výhybkárna a strojírna a.s.). Jedná se o tzv. inteligentní výhybku. Ta by měla pomoci k větší efektivitě v rámci prediktivní údržby a také v zvýšit bezpečnost provozu. Informace z inteligentní výhybky pak budou vyhodnoceny na cloudu inteligentním autonomním diagnostickým systémem. Existuje i možnost, aby infrastruktura hlídala infrastrukturu, tzn. snímače budou nainstalovány i do vozů, díky čemuž by měl mít správce infrastruktury více informací o dané trati. 

Dalšími aktivními projekty, které byly představeny jsou řešení bezpečnosti vzdáleného řízení vozidel (TELEOP), alternativní metody určení poloh navigace (ALTNAVI) nebo inovativní způsob navigace vrtulníků letecké záchranné dopravy (PinS-LZS).

Potom přišla na řadu prezentace projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Ta se, podle slov náměstka MPO pro digitalizaci a inovace Petra Očka, nepodobá ničemu, s čím jsme se doposud setkali. Navazuje na úspěšný model ESA BIC iniciovaným Ministerstvem dopravy, se kterým CzechInvest spolupracuje. Samotná TI pak nabízí startupům různé služby, od přímé podpory po konkrétní plány využití prostředků. V 1. výzvě TI jsou 4 klíčové inkubátory pro ČR: Mobility Innovation Hub (úzká spolupráce s MD), Umělá inteligence, Kulturní a kreativní průmysly, Cirkulární ekonomika a ekoinovace. Další součinnost s MD a dalšími resorty probíhá například v otázkách městské mobility, autonomního řízení nebo sdílené mobility.

S příspěvkem za AutoSAP vystoupil jeho výkonný ředitel Zdeněk Petzl. Ten se zabýval budoucími změnami v automobilovém průmyslu, tedy transformací celého odvětví s využitím moderních technologií. Týká se to především emisních cílů a udržitelnosti ve výrobě, digitalizace a automatizace výroby a nových způsobů dopravy, kde MD chystá změny v legislativě pro lepší implementaci inovací.

Tyto příspěvky zakončil předseda TA ČR Petr Konvalinka, který odprezentoval dosavadní úspěchy TA ČR, z nichž nejzajímavější jsou počet realizovaných projektů (1629) a účelová finanční podpora (5,5 miliardy korun). Poté představil řadu programů, jejichž podpory lze využít a také mají velmi široký záběr. Mezi resortní programy patří na začátku zmiňovaná Doprava 2020+. Na závěr si připravil i konkrétní řešené projekty. Z těch železničních to je projekt Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility. Díky němu se podařilo vyvinout systém na monitoring pohybů a deformací dopravních staveb prostřednictvím radarové interferometrie. K získání informací se využívá satelitních signálů a výhodou je, že výsledky mohou být hodnoceny automaticky a dlouhodobě.

Úplný závěr neformálního brífinku patřil krátkému představení programu Doprava 2030 Václavem Koberou, ředitelem Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD. Tento program by měl začít příští rok a do jisté míry stavět na úspěších programu Doprava 2020. Jeho cíle budou udržitelná, přístupná a bezpečná doprava, potom automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava a také nízkoemisní a ekologická doprava. Celkové výdaje ze státního rozpočtu budou necelé 2 miliardy korun.

 

Tagy